Maximale efficiëntie en transparantie in het beheer van overheidsuitgaven met digitale hulpmiddelen class=

Maximaliseren van efficiëntie en transparantie in het beheer van overheidsuitgaven met digitale hulpmiddelen

Overheidsleiders over de hele wereld staan voor de steeds grotere uitdaging om de overheidsfinanciën efficiënt te beheren en tegelijkertijd te zorgen voor transparantie, verantwoording en effectieve toewijzing van middelen. 

Een sleutelfactor voor het succes van financieel management bij de overheid is effectief beheer van overheidsuitgaven (PEM). PEM kan worden gedefinieerd als budgettering in de publieke sector die gericht is op de resultaten en uitkomsten die een overheid bereikt in lijn met haar nationale ontwikkelingsplan. In plaats van eenvoudigweg te focussen op de kosten, ziet PEM uitgaven als een manier om output te produceren die nodig is om de gewenste resultaten te bereiken. 

Er zijn talrijke voordelen van effectieve PEMmaar in de kern helpt PEM ervoor te zorgen dat publieke middelen efficiënt en effectief worden besteed, waardoor de levering van belangrijke publieke diensten wordt ondersteund. 

Effectief uitgavenbeheer met behulp van digitale hulpmiddelen

In de praktijk omvat PEM een reeks essentiële functies met betrekking tot overheidsuitgaven en financiële controle. Deze functies omvatten inkoop, aanbestedingen, contractbeheer, subsidies en sociale programma's. Elk van deze functies heeft zijn eigen processen. Elk van deze functies heeft zijn eigen reeks processen en veel overheden erkennen nu dat er een enorme kans is om digitale tools te gebruiken om de manier waarop ze uitgaven beheren, gegevens analyseren en effectieve beslissingen nemen over uitgaven te verbeteren.

Het afschaffen van handmatige processen - of processen in verschillende systemen die niet met elkaar communiceren - verbetert de gegevensbeveiliging, de toegang tot informatie en maakt een betere tijdsbesteding mogelijk. 

De FreeBalance Accountability SuiteTM wordt door overheden over de hele wereld gebruikt om overheidsfinanciën te beheren en is ontworpen om overheden tegemoet te komen waar ze zijn op hun digitale reis. Binnen de FreeBalance Accountability SuiteTM is een reeks van (PEM) Overheidsuitgaven Mbeheer modules waarmee alle uitgavenfuncties van de overheid volledig kunnen worden beheerd. Dit gaat verder dan de typische crediteurenadministratie die je in de privésector aantreft. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies waarmee onze oplossing zich onderscheidt:

 • Uitgaven en inkoop: FreeBalance's (PEM) Public Expenditure Management modules ondersteunen controles voor standaard uitgaven, inclusief betalingsbeheer, meerdere inkoopinstrumenten en de inkoopcyclus. Dit betekent dat overheden hun budgetten effectief kunnen beheren en ervoor kunnen zorgen dat fondsen worden toegewezen waar ze het meest nodig zijn.
 • Inkoop: (PEM) Public Expenditure Management ondersteunt aanbestedingen, e-aanbestedingen, contract- en uitgavenbeheer, waardoor overheden inkoopprocessen kunnen stroomlijnen, kosten kunnen verlagen en de transparantie kunnen vergroten.
 • Subsidies en sociale programma's: Het beheer van overheidssubsidies, -leningen en -bijdragen wordt vereenvoudigd met de tools van FreeBalance, zodat de middelen terechtkomen bij programma's waar de burgers het meest van profiteren.

Belangrijk is dat (PEM) Public Expenditure Management modules kunnen worden ingezet ongeacht het huidige stadium van digitale volwassenheid van de organisatie. Voordelen kunnen worden gerealiseerd op het niveau van digitalisering, digitalisering en digitale transformatie (lees meer hierover in onze recente blogpost, Een gids voor transformatie van openbaar financieel beheer) en FreeBalance PFM-experts zijn overal aanwezig om regeringen te helpen deze stappen naar PFM-hervorming te zetten. 

Digitalisering: De basis leggen

Digitalisering is de eerste stap op weg naar digitale transformatie. In deze fase richten overheden zich vaak op het automatiseren van handmatige processen en het opzetten van een digitale aanwezigheid. (PEM) Public Expenditure Management ondersteunt digitalisering door te voorzien in essentiële functies, waaronder e-aanbestedingen, e-grants en online sociale programma's en legt de basis voor efficiënter en transparanter financieel beheer.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van de FreeBalance-tools voor digitalisering van het beheer van overheidsuitgaven zijn onder andere:

 • Verbetering van de levering van e-inkoopdiensten, e-subsidiebeheer en online sociale programma's, zonder geautomatiseerde integratie met backofficefuncties
 • Snel en eenvoudig inkoopverzoeken, inkooporders, goederenontvangst, goederenretouren en uitgavenbonnen genereren.

Digitalisering: Efficiëntie en controle verbeteren

Naarmate overheden hun digitale evolutie voortzetten, beginnen ze digitale tools te integreren met hun backofficefuncties. (PEM) Public Expenditure Management zorgt voor efficiëntie en betere controle over financiële processen door:

 • Verbetering van de efficiëntie en transparantie bij e-inkoop, e-subsidiebeheer en online sociale programma's met geautomatiseerde integratie met backofficefuncties
 • Inkoopverzoeken, inkooporders, goederenontvangst, goederenretouren en uitgavenbonnen integreren in uitgavencycli met vastleggingscontroles.

Digitale transformatie: Nieuwe hoogten bereiken

Digitale transformatie is het ultieme doel voor overheden die een revolutie willen ontketenen in hun financieel beheer. In dit stadium verbeteren realtime gegevens de flexibiliteit en transparantie van financiële processen en voorzien ze financiële leiders van de middelen die ze nodig hebben om strategische financiële beslissingen te nemen. FreeBalance's Public Expenditure Management tools bieden een scala aan functies om overheden te ondersteunen, waaronder:

 • Een realtime "vrij saldo" overzicht bieden voor alle uitgavensystemen
 • Valideren of leveranciers in aanmerking komen voor inkoop met naleving van de belastingwetgeving
 • Ondersteuning van één leveranciersidentiteit voor alle overheidssystemen
 • Flexibele cycli voor inkoop, publiek-private samenwerking en beheer van overheidsinvesteringen mogelijk maken
 • E-procurement integreren en automatiseren met controles en regels
 • Op resultaat gebaseerde prestatietransparantie bieden.

Als u gebruik wilt maken van bijna 40 jaar ervaring met digitalisering, digitalisering en digitale transformatie van uitgavenbeheer in uw organisatie, neem dan contact op met een van onze PFM-deskundigen.

Onderwerpen

Neem contact op met