Beheer van het ambtenarenapparaat - Wat werkt en wat niet? class=

Ambtenarenbeheer - Wat werkt en wat werkt niet?

In elke organisatie zijn er altijd gebieden waarop het management kan verbeteren. Het ambtenarenapparaat is niet anders - in de loop der jaren zijn overal ter wereld verschillende systemen ingevoerd in een poging de efficiëntie te verbeteren. Maar wat werkt en wat werkt niet? In deze blogpost kijken we naar enkele successen en mislukkingen van het ambtenarenapparaat om regeringen te helpen het beste systeem voor hun behoeften te kiezen.

Wat is Civil Service Management?

Technologie voor ambtenarenbeheer is cruciaal voor moderne overheidsoperaties. De Civil Service Management software van FreeBalance (CSM) biedt overheidsdiensten de mogelijkheid om digitaal te transformeren en biedt een platform voor salaris- en personeelsbeheer, toewijzing en analyse van middelen, naast vele andere mogelijkheden. Met deze Planning van overheidsmiddelen (GRP)-oplossing zijn overheidsdiensten in staat hun operationele processen te moderniseren om concurrerend te blijven in het veranderende geopolitieke landschap. FreeBalance's (CSM) Beheer van het ambtenarenapparaat biedt een geïntegreerde beheersoplossing voor het ambtenarenapparaat die de lopende hervormingsprogramma's voor het ambtenarenapparaat ondersteunt.

Planningcyclus voor de overheid

Waarom traditionele HR-systemen niet werken bij de overheid

Traditionele HR-systemen zijn vaak niet geschikt voor gebruik in overheidsdiensten, omdat zij niet voldoende zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de overheid. Payroll De regels bij de overheid zijn veel complexer dan in de particuliere sector door uitgebreide salarisregels, budgetplanning en betalingsvoorschriften. Overheden hebben ook veel meer controle op het aangaan van verplichtingen, wat betekent dat een Human Capital Management-systeem rekening moet houden met meerdere lagen van complexiteit. De noodzaak van personeelsbeheer Ook bij de overheid zijn de regels en overeenkomsten inzake openbare dienstverlening veel ingewikkelder dan in andere sectoren.

Voorbeeld van HRIS-fouten bij de overheid

Het falen van de Phoenix Betaalsysteem en het schandaal dat daarop volgde, heeft veel van de problemen in verband met de implementatie van traditionele ERP-systemen bij de overheid aan het licht gebracht. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe niet correct geïmplementeerde beheersystemen voor overheidsdiensten verstrekkende gevolgen kunnen hebben, variërend van geldelijke verliezen tot tijdverlies en druk op het moreel en het vertrouwen van de werknemers. Bij meer dan een kwart van de ambtenaren in Canada werden fouten gemaakt bij de betaling en sommigen kregen zelfs maanden geen salaris omdat het systeem "herhaaldelijk in de war raakte", zoals het New York Times gerapporteerd. De totale kosten om de ERP-problemen te overwinnen kan maar liefst C$2,6 miljard hebben gekost.

Hoe het beheer van de overheidsdiensten te verbeteren

Een beter beheer van het ambtenarenapparaat is essentieel voor elke regering. Salarisrekeningen halen vaak het hoogste percentage van de uitgaven uit de begroting, en dit geldt vooral in ontwikkelingslanden. Salarisbegrotingcontrole, risicobeheer en voorspelbaarheid van de uitgaven - wat wij noemen Beheer van het ambtenarenapparaat - is daarom van cruciaal belang bij de overheid. Dit is met name het geval wanneer nieuw gekozen regeringen de salarisschalen voor ambtenaren herzien en de pensioenmechanismen aanpassen, waardoor de voorwaardelijke verplichtingen op lange termijn toenemen.

FreeBalance Ambtenarenzaken

Effectief ambtenarenbeheer leidt tot betere overheidsdiensten, minder bureaucratie, een betere vertegenwoordiging van de belangen van de burgers en een effectief gebruik van middelen. De implementatie van software zoals FreeBalance's (CSM) Beheer van het ambtenarenapparaat systeem helpt overheden deze doelen te bereiken. Door routinetaken te automatiseren, stelt software voor het beheer van overheidsdiensten ambtenaren in staat zich te concentreren op taken van hogere waarde, de prestaties van de dienstverlening te controleren en waar nodig aanpassingen te doen.

Implementatie van het beheersysteem voor het ambtenarenapparaat

De invoering van een systeem voor het beheer van de overheidsdiensten vergemakkelijkt een grotere organisatorische efficiëntie in de overheidssector. Het creëert een doeltreffend kader dat zorgt voor afstemming van doelstellingen, betere prestaties en verantwoording. Bovendien biedt het een betrouwbaar hulpmiddel om zich voortdurend aan te passen aan veranderende behoeften en omstandigheden.

Systemen zoals FreeBalance's (CSM) Civil Service Management zijn volledig geïntegreerd met de begrotings- en financiële systemen van de overheid, waardoor belanghebbenden budgetten in realtime kunnen volgen, wat de transparantie en efficiëntie ten goede komt. Dit vergroot uiteindelijk het succes van overheidsinitiatieven en verbetert de huidige en toekomstige overheidsdiensten.

De invoering van een systeem voor het beheer van overheidsdiensten kan aanzienlijke voordelen opleveren voor overheden, burgers en andere belanghebbenden.

Hoe ziet een goed beheer van het ambtenarenapparaat eruit?

Ambtenarenmanagement is een belangrijk en dynamisch onderdeel van het huidige bestuur. Het vereist inzicht in het effectief managen van werknemers binnen de overheidscontext, met inbegrip van hun unieke werkomstandigheden, voordeelpakkettenen regelgeving op zowel nationaal als provinciaal niveau.

Goed ambtenarenbeheer ondersteunt de selectie en werving van gekwalificeerd personeel voor passende functies, ontwikkelen van efficiënte strategieën voor aanwerving, bevordering, de prestaties beheren en beloont uitmuntendheid en houdt toezicht op trainingsprogramma's voor professionele ontwikkeling. Meer in het algemeen helpt het regeringen om diversiteit op de werkplek aan te pakken en het beleid dat van invloed is op de betrokkenheid van werknemers te evalueren. Goed ambtenarenmanagement stimuleert hoge prestaties van ambtenaren, wat leidt tot betere diensten voor de mensen die zij dienen.

Conclusie

Personeelsbeheer is in elke organisatie een complex proces, maar bij de overheid is het bijzonder ingewikkeld. De loonregels zijn ingewikkelder, met veel meer hiërarchieën en lagen. De planning van het salarisbudget is veel belangrijker, aangezien dit rechtstreeks in de nationale begrotingsplanning wordt opgenomen. Ook het betalingsbeheer is complexer, vooral in opkomende economieën. Daarom hebben wij onze (CSM) Civil Service Management-oplossing om te voldoen aan de unieke eisen van de overheid.

Om met een deskundige op het gebied van Public Financial Management te spreken over uw behoeften op het gebied van het beheer van overheidsdiensten, kunt u neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met