6 manieren waarop de COVID-19 pandemie de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën stimuleert (en 1 manier waarop niet) class=

6 manieren waarop de COVID-19-pandemie de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën stimuleert (en 1 manier waarop niet)

Geleerde lessen van het ICGFM virtuele trainingssymposium

De versnelling van de hervorming van Public Financial Management (PFM) en de modernisering van overheidstechnologie waren belangrijke thema's van presentatoren en panelleden op de Internationaal consortium voor financieel beheer symposium (9 en 10 februari). Wat versnelt? De overweldigende motivatie voor hervorming uit de erkenning dat PFM is de kern van de veerkracht van de overheid bij noodsituaties zoals Covid-19:

 1. Gebruik van training en diensten op afstand
 2. Gebruik van PFM voor betere dienstverlening, met name in de gezondheidszorg met budgettering voor gezondheidszorg en programmabudgettering
 3. Gebruik van PFM om de uitgaven te verbeteren ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
 4. Gebruik van boekhouding op transactiebasis om een volledig beeld te krijgen van de overheidsrekeningen
 5. Gebruik van risicomanagement en budgettering voor onvoorziene uitgaven om de veerkracht verbeteren in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue (VUCA) wereld
 6. Integratie van subsystemen voor financieel beheer, zoals inkoop, met de kerninformatiesystemen voor financieel beheer (FMIS), om zelfs in noodsituaties controles te behouden.

Wat is er aan het omkeren? Het gebruik van landensystemen door donoren leidt tot hoge transactiekosten en het onvermogen van regeringen om eenvoudig inzicht te krijgen in de uitgaven van Covid-19. Het gebruik van landensystemen maakte deel uit van de Verklaring van Parijs en Actieagenda van Accra.

Wil hulp effectief zijn, dan moeten donors de eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden over hun eigen land respecteren. ontwikkelingsbeleid en -praktijken. Dit betekent onder andere dat er gebruik wordt gemaakt van de eigen administratieve systemen om hulp te verlenen. Tientallen jaren ontwikkelingservaring tonen aan dat het omzeilen van systemen en beleid van een land verzwakt het vermogen van een land om zijn eigen toekomst te bepalen.

Duurzaam beheer van overheidsfinanciën

Sessie: Beheer van overheidsfinanciën voor duurzame overheidsfinanciën in een wereld na COVID-19

Het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) bevindt zich op een kruispunt met de roep om aanpassing aan de post-COVID-19 vereisten. De ongekende stijging van de overheidsschuld, de daling van de inkomsten en de hogere fiscale uitgaven van de regeringen leggen meer nadruk op duurzame overheidsfinanciën. De gezondheidszorg en het onderwijs komen naar voren als belangrijke aandachtssectoren die "beter moeten worden opgebouwd", wat de verwachting wekt dat PFM-systemen een betere dienstverlening ondersteunen. PFM-systemen worden steeds belangrijker om specifieke beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en gender te ondersteunen. Tegen deze achtergrond moeten PFM-systemen responsief en flexibel zijn, terwijl ze waar voor hun geld moeten bieden en fraude en corruptie tot een minimum moeten beperken. Ze moeten de vooruitgang naar Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Overheidsuitgaven en financiële verantwoordingsplicht (PEFA), een initiatief van negen ontwikkelingspartners, staat wereldwijd bekend als de gouden standaard voor beoordelingen van het beheer van de overheidsfinanciën. De PEFA-beoordelingsrapporten van 153 landen geven interessante trends over de ontwikkeling van PFM-systemen wereldwijd.

Srinivas Gurazada

Trends in PFM tijdens COVID19

Belangrijke PFM-aanjagers in de wereld na COVID19

Innovatie in overheid en overheidsfinanciën

Sessies: Innovatie rondetafel

John ThissenLaura Robinson, Richard Chambers

Overheid COVID-19 Kwetsbaarheid en veerkracht

Sessie: Hulpmiddelen om landen te helpen plannen te maken voor complexe crises: De impact van COVID-19 stilleggingen op economieën, banen en armoede

De COVID-19 crisis is een gezondheidscrisis en een economische crisis. Onze economieën lijden inderdaad onder een medisch geïnduceerde coma. Reizen, entertainment, goederen naar de markt brengen en zelfs voedselverwerking hebben allemaal een flinke klap gekregen, met als gevolg massaal banenverlies en een toename van de armoede. Twee van de hulpmiddelen die we ontwikkelden voor USAID om de impact van COVID-19 op de economieën en inkomens van de partnerlanden te beoordelen en te kwantificeren; banenverlies en stijging van de armoede onder mannen en vrouwen; en de macro-economische veerkracht van deze landen of hun relatieve capaciteit om deze impact te overwinnen. DevTech ontwikkelde deze instrumenten als onderdeel van het werk van USAID's wereldwijde Fiscale verantwoording en duurzame handel (FAST) project.

John YatesMark Gallagheren Welmar Rosado

De analyse omvatte:

 • 14 indicatoren van fiscale en monetaire ruimte
 • 134 lage- en middeninkomenslanden in de indicatorenset
 • Indicatoren zijn kleurgecodeerd (rood, geel, groen)
  • Landen met een lage veerkracht (rood) hebben waarschijnlijk minder effectieve monetaire of fiscale instrumenten om de macro-economische uitdagingen van COVID- 19
  • Moeite met het financieren van nieuwe leningen
  • ow beschikbaarheid van spaargeld
  • Moeite om het budget te gebruiken voor herstel
  • Hoge kosten voor het gebruik van monetaire instrumenten Algemene samengestelde indicator

Risicobeheer bij de overheid

Sessie: Publieke waarde optimaliseren door risicobeheer

Risicomanagement in de publieke sector is het proces van het managen van de impact van onzekerheid op verschillende aspecten van publieke waarde. Het panel bespreekt risicomanagement in de publieke sector vanuit een globaal kaderperspectief, vanuit het perspectief van

van een land dat een overheidsbrede richtlijn voor risicomanagement uitrolt, en vanuit het perspectief van een beoefenaar van crisismanagement en bedrijfscontinuïteitsplanning. De discussie spitste zich toe op de kritieke noodzaak om in 2021 wereldwijd publieke waarde te beschermen, te creëren en te herdefiniëren en hoe risicomanagement kan helpen om verschillende partijen aan te moedigen om in dezelfde richting te trekken in deze heroïsche inspanning.

Laura RobinsonPaul SobelFredrick Riaga, Gary Irvine

Beheer van bedrijfscontinuïteit

Business Continuity Management (BCM) is zowel een onderdeel van risicomanagement als een discipline op zich. Terwijl risicomanagement de waarschijnlijkheid en impact van onzekere gebeurtenissen probeert te beheersen, streeft BCM naar een beperkter doel - het plannen en beheersen van de impact van verstoringen door de continuïteit van de activiteiten te handhaven na een verstoring. Alle planningsactiviteiten voor Business Continuity zijn gebaseerd op de aanname dat een of meer geïdentificeerde bedreigingen zijn gerealiseerd.

Publieke waarde optimaliseren door risicobeheer Aanvullende bronnen

Risicomanagement is een breed vakgebied met veel beschikbare bronnen voor begeleiding, referentie en training. Deze bronnen bieden een startpunt voor verder onderzoek naar risicobeheer. Deze werden als links aangeboden:

Begeleiding

Risico rapporten

Training en certificering in risicobeheer

Training en certificering voor bedrijfscontinuïteit

Overheidsbudgetbeheer

Sessie: Budgetteren in onzekere tijden

Aleksi Aleksishvili, Ekaterine Guntsadze, Salvador Elmazi, Shelby Kerns

Voorbeeld Kosovo: nieuwe velden (in het rekeningstelsel) ondersteund als onderdeel van anticovidemaatregelen

 • Gezondheidssector (medische benodigdheden en apparatuur)
 • Bedrijfssector, inclusief zelfstandigen en vrouwen
 • Onderwijs, cultuur en sport
 • Anti-Covid maatregelen op gemeentelijk niveau
 • Salaristoelagen voor gezondheids- en beveiligingsmedewerkers

Overheidsopdrachten

Sessie: COVID-19 en bestuur

De pandemie heeft geleid tot uitdagingen in het landschap van openbare aanbestedingen nu overheden streven naar
om eerstelijnsdiensten te verlenen en noodaankopen te doen door uitgavenprocedures te versnellen, gebruik te maken van vrijstellingen binnen de wet en elektronische diensten te versnellen om face-to-face interactie te verminderen. Deze paneldiscussie biedt casestudy's en voorbeelden van landen over hoe versnelde concurrerende aanbestedingen, elektronische aanbestedingsinstrumenten, transparantie- en verantwoordingsmechanismen voor rapportage en meer capaciteitsopbouw kunnen bijdragen aan transparante en verantwoordingsplichtige aanbestedingen en tegelijkertijd de integriteit, eerlijkheid en het vertrouwen in openbare aanbestedingsprocessen tijdens de COVID-19-pandemie kunnen bevorderen. Het panel bood ervaringen uit drie USAID-gefinancierde projecten die een voortrekkersrol hebben gespeeld op het gebied van technische bijstand bij het beheer van overheidsfinanciën, overheidsopdrachten en fiscale transparantie, ter ondersteuning van het COVID-19-reactiebeleid en de dienstverlening.

Eunice Heredia-Ortiz, Darrell Freund, Enrique Giraldo, Aferdita Mekuli 

Technologie bij de overheid

Zitting: Inzet van digitale technologieën ter ondersteuning van veerkrachtig beheer van overheidsfinanciën, Een casestudie - een sterk Tunesië opbouwen tijdens Covid-19

In deze presentatie werd het voorbeeld van Tunesië gebruikt om aan te tonen dat door het benutten van de kracht
Dankzij de inzet van datagestuurde digitale technologieën - tools voor business intelligence, veilige technologie voor gegevensuitwisseling, dashboards, beslissingsondersteunende systemen en modellen - is het land nu beter voorbereid op de unieke uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt voor het beheer van de overheidsfinanciën.

Toen de COVID-19 pandemie Tunesië bereikte in maart 2020, gelastten de Tunesische autoriteiten een nationale lockdown. Het Tunesische ministerie van Financiën nam contact op met de Bureau voor internationale ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) om de digitale transformatie te versnellen die al gaande was om het financieel beheer van de overheid te verbeteren. De USAID Fiscale hervorming voor een sterk Tunesië (FIRST)-project in actie om ambtenaren van de Tunesische regering te helpen virtueel verbonden te zijn; prioritaire webtoepassingen te ontwikkelen om de betaling van belastingen op afstand en automatische elektronische belastingopnames mogelijk te maken; de implementatie van een interoperabiliteitsplatform te voltooien zodat verschillende instellingen die betrokken zijn bij de begrotingsplanning gegevens elektronisch kunnen delen; en modellen en gegevens te gebruiken om prognoses te maken van de mogelijke budgettaire en economische gevolgen van de pandemie.

John ThissenMario KerbyJanusz Szyrmer

Onderwerpen

Neem contact op met