FreeBalance steunt hervorming overheidsfinanciën met houdbaarheidskader op middellange termijn class=

FreeBalance ondersteunt hervorming overheidsfinanciën met duurzaamheidskader voor de middellange termijn

Bijgewerkt in maart 2022

Hoe helpt FreeBalance regeringen om de hervorming van hun overheidsfinanciën te ondersteunen?

Overheden schaffen software voor Government Resource Planning (GRP) aan, zoals de FreeBalance Accountability Suite en andere informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) ter ondersteuning van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Veel regeringen verliezen echter de hervormingsdynamiek en de kwaliteit van het beheer van de overheidsfinanciën stagneert. Deze stagnatie verhindert regeringen de doelstellingen van hun nationale ontwikkelingsstrategie te verwezenlijken. Het is een situatie die sommige klanten van FreeBalance en veel klanten van andere oplossingen ervaren.

Daarom biedt FreeBalance een Dienst duurzaamheidskader voor de middellange termijn. Deze dienst is beschikbaar voor elke regering die de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën wil ondersteunen.

Waarom een middellangetermijnperspectief?

Hoewel de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingswet de belangrijkste stap blijft waarin belangrijke beslissingen over het begrotingsbeleid worden genomen, hebben de meeste begrotingsmaatregelen budgettaire gevolgen die veel verder reiken dan de gebruikelijke jaarlijkse begrotingscyclus.(1). Bijgevolg vormt een perspectief van één jaar een slechte basis voor een gezonde begrotingsplanning. Daarom is het gebruik van begrotingskaders voor de middellange termijn (MTBF's) een internationaal aanbevolen goede praktijk en maakt vaak deel uit van de hervormingsplannen voor het beheer van de overheidsfinanciën.

Wat is een begrotingskader voor de middellange termijn (MTBF)?

MTBF's stellen regeringen in staat hun budgettaire beleid verder te voeren dan de jaarlijkse begrotingskalender. Zij weerspiegelen het effect van begrotingsverplichtingen uit het verleden en de toekomstige kosten van nieuwe beleidsmaatregelen.

MTBF's hebben gewoonlijk betrekking op de opstelling, uitvoering en monitoring van meerjarige begrotingsplannen en bevatten zowel uitgaven- en inkomstenprognoses als de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi.(2). Ze zijn vaak geïntegreerd met meer granulaire instrumenten voor fiscale berekeningen, uitgaven, prestaties en sectorale strategieën.

De in een MTBF opgenomen begrotingsdoelstellingen op middellange termijn zijn geen bindende doelstellingen. Zij maken het echter mogelijk begrotingsdiscipline door te wijzen op de toekomstige gevolgen van het huidige beleid voor de overheidsbalans. Een MTBF verbetert ook het toezicht door benchmarks aan te reiken waaraan de begrotingsontwikkelingen in de loop van de tijd kunnen worden getoetst.(3)

Wat zijn de voordelen van MTBF's?

Een van de belangrijkste elementen van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is verbeterde steun voor MTBF's. De uitdaging voor de regeringen is echter hoe deze goede MTBF-praktijk in de context van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën operationeel kan worden gemaakt.

De voordelen van MTBF's zijn onder meer

 • Overheid bereiken fiscale duurzaamheid
 • Het verbeteren van de tijdigheid en kwaliteit van informatie voor besluitvormers
 • Opeenvolgende hervormingen en structuren voor de opstelling van de begroting op basis van de landscontext
 • Aanpassing van de hervormingsaanpak op basis van risicobeheersing en -beperking
 • Integratie van de hervorming in de instelling door geleidelijke activering
 • Modernisering van de ondersteunende technologiearchitectuur en -functionaliteit, met name voor het FMIS
 • Het verbeteren van internationale beoordelingen zoals Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), beoordeling van het beheer van overheidsinvesteringen (PIMA), Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), prestatiebeoordeling van het schuldbeheer (DeMPA), en Open Budgetten Index (OBI)
 • Rechtvaardiging van het gebruik van landensystemen door donoren en eigen inbreng van het land bij de hervorming

Wat is het duurzaamheidskader voor de middellange termijn?

Het FreeBalance-kader voor duurzaamheid op middellange termijn (MTSF) stelt regeringen in staat MTBF- en PFM-hervormingsinitiatieven te operationaliseren. Het bestrijkt alle PFM-domeinen in de gehele begrotingscyclus van de overheid.

Begrotingscyclus van de overheid

De PFM-domeinen omvatten:

Uitdagingen voor de duurzaamheid van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

De regeringen zijn vaak niet in staat het noodzakelijke traject en de noodzakelijke cadans voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën aan te houden. Symptomen zijn onder meer:

 • Gebrek aan vooruitgang van hervormingsmoeheid of pogingen om meer hervormingen te consumeren dan redelijk is in de regeringsomstandigheden
 • Duw hervorming van internationale donoren die misschien niet geschikt zijn voor de regeringsomstandigheden
 • Land systemen omzeild door internationale donoren, wat de vooruitgang beperkt bij een van de belangrijkste resultaten van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën, namelijk de integratie van begroting, uitgaven en resultaten door gebruik te maken van de nationale systemen
 • Slechte opeenvolging hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën op basis van internationale beoordelingen in plaats van wat passend is voor de overheidscontext
 • Technologische beperkingen die legitieme hervormingen bemoeilijken vanwege sterk aangepaste codebases die niet zijn ontworpen voor meerdere moderniseringsfasen

De duurzaamheid van de hervorming hangt af van de afstemming op de context van het land. Weinig landen met een relatief laag ontwikkelingsniveau hebben in de moderne tijd een hoge en zeer hoge ontwikkelingsstatus bereikt. Succesvolle en welvarende groei is er alleen gekomen wanneer landen de ontwikkeling hebben geleid door welvaartstrajecten uit te stippelen die passen bij de sociale, economische en culturele context. Deze landen veranderden van de traditionele "duwmodel" van de ontwikkeling van het land naar een "trekmodel".

Push Land Ontwikkelingstabel

Wat zijn de financiële belemmeringen voor de duurzaamheid van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën?

De implementatie van financiële software is vaak financieel niet betaalbaar voor overheden. De portefeuille van gebruikte software kan een hoge Totale kosten van eigendom (TCO). Deze situatie gaat veel verder dan softwarelicenties en onderhoudskosten. De grootste bijdragen aan de kosten na de implementatie zijn: code aanpassingtechnologie-upgrades, gebruikersondersteuning, opleiding en behoud van personeel. 

De beperkingen van de financiële duurzaamheid van de informatietechnologie verergeren de beperkingen van de duurzaamheid van de hervorming van de technologie. Deze omvatten:

 • Aanpasbaarheid van complexe software om veranderingen snel en gemakkelijk te ondersteunen, die doorgaans alleen beschikbaar zijn via dure en foutgevoelige aanpassing van de code
 • Slechte systeemprestaties ter ondersteuning van kernfuncties, waardoor de gebruiker efficiënter en effectiever wordt
 • Beperkte rampbestendigheid aan datacenter- en connectiviteitsproblemen die de beschikbaarheid van de gebruiker verminderen
 • Suboptimale cyberbeveiliging met externe hacking en interne corruptie bij de overheid die leiden tot hoge kosten voor de overheid
 • Beperkte automatisering van financiële functies en interoperabiliteit tussen systemen waardoor onnodig handmatig werk toeneemt en fouten ontstaan
 • Hoge ondersteuningskosten voor verouderde systemen met verouderde technologie en eigen talen

Wat is de duurzame missie van FreeBalance?

FreeBalance levert de financieel meest duurzame GRP-software voor hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Deze missie reikt verder dan de FreeBalance Accountability Suite™ om software van derden en adviesdiensten te omvatten.

Veel overheden maken de offertes van leveranciers openbaar of delen transparant het winnende bod. FMIS-implementaties zijn kant-en-klare oplossingen die applicatiesoftware, middleware, implementatie, opleiding en ondersteunende diensten vereisen, gewoonlijk voor een periode van vijf jaar. De Vijf jaar TCO voor FreeBalance GRP is ongeveer de helft van die van COTS ERP.. De kosten die overheden moeten maken voor ERP of op maat ontwikkelde oplossingen zijn doorgaans veel hoger dan die voor GRP na de implementatie.

Wat is een op technologie gebaseerde hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën?

Progressieve activering is het gemak waarmee de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën kan worden aangepast. Dit omvat procesmodernisering, steun voor decentralisatie, initiatieven voor fiscale transparantie en uitbreiding van de functionaliteit.

Progressieve activering

Wat is de klantgerichte aanpak van MTSF?

De mogelijkheid om technologische beperkingen te overwinnen om te hervormen wordt ondersteund door ingebouwde configuratie en het gemak van productuitbreiding in de FreeBalance Accountability Suite™. Overheden beschikken echter over een breed scala aan softwareoplossingen om begrotingscycli te ondersteunen. Het is onze missie om de mogelijkheden van alle onderliggende systemen te benutten om de geleidelijke activering te ondersteunen. Wij streven er niet naar om software te vervangen. Wij maken veeleer gebruik van onze technologische expertise als onafhankelijke softwareleverancier (ISV) en onze technische deskundigheid op het gebied van PFM, die wij in 37 jaar exclusief met overheden hebben samengewerkt, om oplossingen voor hervormingen te vinden.

Wij noemen onze klantgerichte aanpak "klanten voor het leven". Overheden profiteren van FreeBalance PFM en technologisch advies dat verder gaat dan de software die wij leveren.

Waarom is een oplossingenarchitectuur een essentieel onderdeel van het MTSF?

FreeBalance MTSF's gebruiken een overheidsgerichte aanpak. We beginnen niet met een portfolio van producten en diensten die we in kaart brengen aan de hand van de eisen van de overheid. We beginnen met de overheidscontext door middel van analyse, workshops en de ontwikkeling van oplossingen architecturen.

Oplossingen Architectuur

De FreeBalance Solutions Architecture omvat:

 • Land Context analyse aan de hand van meer dan 400 informatiebronnen over economie, milieu, sociaal-cultuur, politiek en bestuur met aanvullend landenspecifiek onderzoek door FreeBalance PFM-deskundigen
 • Doelstellingen Context analyse aan de hand van nationale ontwikkelingsstrategieën, landenvisies, begrotingsdoelstellingen, evaluaties en strategieën inzake het beheer van de overheidsfinanciën, strategieën van ontwikkelingspartners en bestaande projecten
 • Institutionele context analyse van structuren, capaciteit, prestaties, bestuur en wettelijke voorschriften, formele en informele processen
 • Informatie Technologie analyse van onderliggende systemen die PFM ondersteunen, rekening houdend met logische modellen, gebruikte softwaretoepassingen, systeeminteroperabiliteit, gegevensmodellen en technologieplatforms

Wie kan profiteren van de MTSF-service van FreeBalance?

De MTSF wordt aangeboden aan elk ministerie van Financiën of Planning.

Wat is inbegrepen in de MTSF-service?

Een MTSF bestaat minimaal uit:

 • Oplossingen architectuur
 • Plan voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën over een periode van drie tot vijf jaar, afhankelijk van de context.
 • Geraamde begroting voor elk jaar
 • Prestatiedoelstellingen

FreeBalance kan optreden als adviseur van ministeries voor het beheer van hervormingsprojecten waarbij interne overheidsdiensten en externe consultants betrokken zijn. FreeBalance kan ook als hoofdaannemer optreden.

Welke hulpmiddelen gebruikt FreeBalance voor MTSF's?

FreeBalance maakt gebruik van meer dan 200 sjablonen voor advies-, implementatie- en duurzaamheidsdiensten. Hoewel de MTSF's worden beschouwd als een FreeBalance duurzaamheidsaanbod, maken zij gebruik van een aantal hulpmiddelen voor advies- en implementatiediensten die deel uitmaken van de overheidsspecifieke FreeBalance-diensten. A-i3+qM methodologie. Veel van deze instrumenten zijn al in gebruik voor jaren.

Onderwerpen

Neem contact op met