Wat doet FreeBalance anders? class=

Wat doet FreeBalance anders?

Waarom kiezen voor de FreeBalance GRP oplossing?

Dit is deel 2 van 3 berichten:

 1. Waarom zijn GRP FMIS implementaties anders?
 2. Wat doet FreeBalance anders?
 3. Praktisch advies voor het optimaliseren van uw FreeBalance GRP-project

Planning van overheidsmiddelen (GRP) implementaties voor Financial Management Information Systems (FMIS) van de overheid verschillen van alternatieven zoals Enterprise Resource Planning (ERP) systemen ontworpen voor de particuliere sector. Government Resource Planning software, zoals de FreeBalance Accountability Suite™is software van ondernemingsklasse uitsluitend ontworpen voor overheden.

FMIS-projecten van de overheid zijn transformationeel. Ze zijn niet alleen een technisch back-office initiatief. FMIS-projecten veranderen de manier waarop een overheid wordt bestuurd. De implementatie van goede Beheer van de overheidsfinanciën praktijken vereist vaak zowel wettelijke hervormingen als de herstructurering van overheidsorganisaties.

FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

Gemeenschappelijke uitdagingen bij FMIS-implementaties

 • Lacunes in de menselijke capaciteit: Nieuwe geavanceerde software, in combinatie met verbeterde fiscale processen, kan de capaciteiten van de ambtenarij belasten
 • Organisatorische verandering: Automatisering van financieel beheer, controles en rapportage vervangen handmatige en oude technologische processen verstoren functie-eisen, hiërarchische structuren en machtsverhoudingen - met name het gebruik van technologie om verantwoording af te leggen.
 • Juridische hervorming Verandering: De hervorming van de overheidsfinanciën vereist een wettelijke en statutaire hervorming die de functievereisten, hiërarchische structuren en machtsverhoudingen verder verstoort, met name wat betreft fiscale transparantie.
 • Uitgebreide impact: Financiële software wordt uitgerold over alle overheidsinstanties, waardoor capaciteits- en veranderingsproblemen ontstaan en de waargenomen organisatorische autonomie wordt verstoord.
Gemeenschappelijke uitdagingen bij FMIS-implementaties

Elk FMIS-project van de overheid gaat gepaard met grote transformatierisico's, maar ook met grote transformatieresultaten. Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën ondersteund door digitale transformatie van de overheid biedt vele voordelen, waaronder:

 • Transparantie en verantwoordingsplicht om fraude tegen te gaan (USAID) en corruptie (U4)
 • Betere toewijzing van budgetten (Wereldbank)
 • Verbeterde efficiëntie en doeltreffendheid van de uitgaven (Wereldbank)
 • Geloofwaardiger begrotingen (U4) en (IBP)
 • Betere begrotingsdiscipline (PEFA-secretariaat)

Wat zijn de voordelen van de GRP-software van FreeBalance?

FreeBalance's exclusieve focus op PFM heeft het bedrijf in staat gesteld de transformerende belofte van een FMIS voor de overheid volledig te begrijpen. Als gevolg daarvan hebben onze GRP software en implementatiemethode zijn ontworpen om de transformatievoordelen te optimaliseren en tegelijkertijd de risico's te minimaliseren.

Wat maakt FreeBalance's GRP implementaties anders (en beter)?

FreeBalance's wereldwijde GRP implementaties verschillen op drie belangrijke punten van de traditionele aanpak:

 1. Projectbeheer: Aangezien FreeBalance optreedt als softwareleverancier en implementatiepartner, zijn wij verantwoordelijk voor zowel de product fit als het projectsucces. 
 2. Glocal: Dankzij ons streven naar het samenstellen van lokale teams kunnen wij de overheden van onze klanten optimale kosten en meer overheidsspecifieke effectiviteit bieden door de combinatie van internationale en lokale projectmedewerkers van FreeBalance.
 3. Duurzaamheid: Een FreeBalance-oplossing biedt betaalbaarheid over vele jaren, wat fiscale duurzaamheid oplevert. Onze progressieve activeringsaanpak betekent dat het FMIS gemakkelijk kan worden aangepast om toekomstige modernisering te ondersteunen, wat bijdraagt tot de duurzaamheid van het hervormingsinitiatief voor het beheer van de overheidsfinanciën.

Veel aanbieders van FMIS-oplossingen, die niet over software voor overheidsmiddelenplanning beschikken, claimen vaak vergelijkbare voordelen. Hieronder volgt onze analyse van de belangrijkste verschillen in FMIS-implementaties:

 • Traditionele aanpak: 
  • Erfenisof traditionele aanpak van FMIS-implementaties.
 • Context op maat: 
  • Redenering voor de legacy-aanpak van op maat ontwikkelde FMIS
 • ERP Context: 
  • Redenering voor de legacy-aanpak voor ERP-software
 • GRP Context: 
  • Redenen waarom GRP-software een effectievere aanpak mogelijk maakt
 • FreeBalance-aanpak: 
  • Door FreeBalance gebruikte aanpak voor de planning van overheidsmiddelen

1. Projectbeheer

Traditionele aanpak

Projectbeheerstructuren kunnen zeer complex zijn bij FMIS-implementaties vanwege de mix van overheids-, financierings- en dienstverlenende belanghebbenden. Deze structuur wordt verder gecompliceerd door verschillende stimulansen voor de belanghebbenden. 

De goede praktijk van het opzetten van een programmabeheersbureau (dagelijks beheer) met een projectstuurgroep (toezicht en belangrijke beslissingen) wordt gewoonlijk in alle scenario's toegepast.

Andere goede praktijken op het gebied van projectbeheer die de FMIS-benaderingen gemeen hebben, zijn onder meer:

 • Zorgen voor betrokkenheid van het leiderschap 
 • Voorzien in speciale overheidsprojectteams die gemachtigd zijn beslissingen te nemen
 • Belanghebbenden en gebruikers vroeg en vaak betrekken
 • Erkennen dat het FMIS een transformatieproces is dat toezicht vereist van het ministerie van Financiën, en niet alleen toezicht op de technologie.
 • Focus op de resultaten in plaats van op het projectschema, vooral wanneer nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt.
 • Plan voor weerstand tegen verandering en voortdurende capaciteitsopbouw

Lees: Praktisch advies voor het optimaliseren van uw GVK-project

Context op maat

Bij op maat ontwikkelde of "op maat gemaakte" projecten worden vele overwegingen gemaakt, waaronder de selectie van technologieplatforms, architecturen en ontwikkelingsmethoden. Daarom, granulair projectbeheer is vereist met toezicht en traceerbaarheid van vereisten op hoog niveau tot individuele codekwaliteit

Overheden selecteren vaak technologieplatforms voor projecten op maat, zelfs wanneer software wordt uitbesteed. Met andere woorden, er is beperkte flexibiliteit voor deskundige bedrijven om technologieën te selecteren die meer kans van slagen hebben. 

Overheden eisen minimale expertise van uitbesteders van softwareontwikkeling en individuele ontwikkelaars. Opleiding, ervaring en herkenbare certificeringen voor softwaretools, kwaliteit en projectbeheer. 

Deze praktijk van het specificeren van vaardigheidsniveaus wordt beschouwd als een "beste praktijk". 

 • Theorie: certificeringen valideren vaardigheidsniveaus, wat betekent dat het risico wordt verminderd, evenals de noodzaak van gedetailleerd toezicht
 • Realiteitcertificeringen zijn geen bevestiging van vaardigheden in het begrijpen van unieke overheidsbehoeften, noch van het vermogen om projecten binnen de overheid met zoveel belanghebbenden te beheren.

Het risiconiveau is veel hoger bij maatwerkprojecten dan bij Commercial-Off-The-Shelf (COTS)-projecten. Bijvoorbeeld refactoring wanneer specificaties onjuist blijken te zijn, slechte productkwaliteit door het ontbreken van tests in vergelijking met commerciële opties, en moeilijkheden om te engineeren voor toekomstige veranderingen.

ERP-context

ERP fabrikanten maken zelden deel uit van FMIS project implementatie governance structuren. Overheden werken rechtstreeks met systeemintegratiebedrijven die gemachtigd zijn om projecten van ERP-fabrikanten te beheren. Systeemintegratoren hebben een prikkel om factureerbare uren toe te voegen voor code-aanpassing die vaak onnodig is. Toch zijn de tijdigheid en onderhoudbaarheid van het project gebaat bij minder maatwerk. Daarom, projectbeheer richten op het verminderen van aanpassing van de code is cruciaal.

ERP-software werd ontwikkeld voor de particuliere sector. Aan deze productsuites is functionaliteit voor de publieke sector toegevoegd. Voor een FMIS-implementatie zal maatwerk nodig zijn, omdat overheden een juridische hervorming nodig hebben om veel standaardprocessen in ERP-software te ondersteunen. 

Overheden eisen een aanzienlijk ontwerp vooraf voor maatwerk en ERP-opties. Gewoonlijk wordt een "waterval"-projectmanagementaanpak gebruikt die bestaat uit het documenteren:

 • As-Is beschrijving van de huidige verwerking van financiële overheidsfuncties, de gebruikte softwaretoepassingen, de voordelen en problemen
 • To-Be waarin wordt beschreven hoe de functies zullen worden verbeterd, welke problemen zullen worden overwonnen, welke aspiraties zijn verwezenlijkt en welke recente juridische hervormingen zijn doorgevoerd
 • Fit-Gap beschrijving van de mate van compatibiliteit met COTS-software en van de wijze waarop lacunes zullen worden weggewerkt door aanpassing van de code
 • Softwarevereisten met volledige maatwerk specificaties

Elke fase wordt goedgekeurd aan de hand van de governancestructuur. Agile-methoden voor het beheer van ERP-projecten wordt niet als een nuttige praktijk beschouwd vanwege de negatieve gevolgen voor de downstream van ontwikkelde code die refactoring behoeft.

De De watervalmethode wordt beschouwd als een "beste praktijk" voor elke ERP-implementatie. 

 • Theorie: eisen kunnen tijdens het ontwerp bekend, volledig uitgewerkt en begrepen zijn, met beperkte wijzigingen achteraf
 • Realiteit: ontwerpeisen zijn vaak onjuist doordat informele processen niet volledig worden begrepen, complexe documentatie wordt vaak verkeerd begrepen, en de tijd die nodig is om documentatie te voltooien en af te tekenen verhoogt de weerstand tegen veranderingen en de vraag naar onnodige aanpassing van de code.

Regeringen proberen de capaciteitsbeperkingen te overwinnen door externe adviseurs in te huren om toezicht te houden.

Het gebruik Het inschakelen van deskundigen op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën om de regering te helpen bij het toezicht op ERP-projecten wordt beschouwd als een "beste praktijk".

 • Theorie: PFM consultants hebben ervaring in vele soortgelijke projecten en begrijpen de mogelijkheden van ERP pakketten.
 • Realiteit: Veel regeringen lopen een aanzienlijk risico doordat consultants beslissingen nemen zonder de context volledig te begrijpen, onnodige documentatie en vergaderingen eisen om projecten te vertragen, of proberen meer factureerbare uren te maken.

Lees: ERP-fouten in de overheid

GRP-context

GRP implementaties bijna altijd de fabrikant opnemen als onderdeel van de bestuursstructuur. Daarom is de project profiteert van de gecombineerde product- en domeinkennis van GRP-aanbieders. De praktijk van het gebruik van watervalprojectbeheer kan echter een beperking vormen. GRP-toepassingen zijn zeer configureerbaar wat betekent dat de meeste ontwerpdocumentatie nutteloos is wanneer de functionaliteit in workshops kan worden gedemonstreerd. Het opleggen van watervalpraktijken resulteert in alle problemen die geassocieerd worden met ERP-implementaties, behalve dat de configuratie- en aanpassingsfase veel sneller verloopt.

FreeBalance-aanpak

In de implementaties van FreeBalance zijn onze incentives afgestemd op onze overheidsklanten. De verantwoordelijkheid van de verkoper wordt verbeterd wanneer de GRP-fabrikant ook betrokken is bij de uitvoering en deel uitmaakt van de beheersstructuur.

Het configuratiekarakter van de FreeBalance Accountability Suite™ ondersteunt agile implementatie. No-code configuratie en low-code workflow kunnen worden aangepast zonder refactoring. Het is niet nodig om belangrijke as-is of to-be documentatie wanneer de resultaten volledig aantoonbaar zijn. Interfaces en rapporten kunnen ook iteratief worden geïmplementeerd.

Meer rigide processen voor maatwerkontwikkeling worden door FreeBalance aanbevolen, hoewel de processen voor het beheer van eisen en softwareveranderingen flexibel blijven.

A-13+qM

2. Glocal Team Approach

Traditionele aanpak

Systeemintegratiebedrijven leveren gewoonlijk FMIS-projecten van de overheid. Deze bedrijven worden gestimuleerd om meer factureerbare uren te maken. De deskundigheid in deze bedrijven is vaak verdeeld. 

Context op maat

Maatwerkprojecten zijn complex. Eisen en specificaties moeten grondig worden uitgewerkt en technologieplatforms moeten worden geselecteerd. Daarom, aanzienlijke technologische vaardigheden zijn vereist die architectuur, ontwerp, documentatie, ontwikkelingsomgevingen, programmering, codenormen, codebeoordelingen, testen, kwaliteitsborging en vrijgave omvat (sommige van deze elementen kunnen worden gecertificeerd). En dit alles moet worden aangevuld met kennis op het gebied van overheidsfinanciën.

Maatwerkprojecten worden meestal ontwikkeld door systeemintegratiebedrijven die voornamelijk gebruik maken van lokale land personeel, vooral in Opkomende markten en ontwikkelingseconomie (EMDE) landen. Het personeelsbestand omvat softwareontwikkelaars en materiedeskundigen. Deze deskundigen zijn vaak goed op de hoogte van het beheer van de overheidsfinanciën in die landen, maar vaak onbekend met het brede scala van mogelijke toekomstige hervormingen. Ondertussen concentreren de softwareontwikkelaars zich op het beperken van het toepassingsgebied, waarbij zij vaak functionaliteiten "hardcoderen". 

Het gebrek aan global expertise beperkt de slaagkansen van projecten. Succesvol geïmplementeerde aangepaste systemen zijn zelden bestand tegen modernisering.

De praktijk om gebruik te maken van plaatselijke dienstverleners wordt beschouwd als een "beste praktijk". 

 • Theorie: er wordt lokale IT-capaciteit opgebouwd en de broncode wordt aan de regering verstrekt
 • Realiteit: overheden worstelen met talrijke financiële softwaresystemen met verschillende technologieplatforms, architecturen en metadata, terwijl eigendom van de broncode toekomstige fraude mogelijk maakt en de kwaliteit van de code bij elke extra aanpassing vermindert.

ERP-context

ERP-implementaties zijn complex en vereisen een volledig begrip van de vereisten om onnodige functionaliteit uit de privésector te elimineren terwijl specificaties voor aangepaste code worden ontwikkeld. Systeemintegratoren, in plaats van ERP-fabrikanten, zorgen voor aanpassing van de code. Daarom, aanzienlijke kennis van ERP-producten en maatwerk is vereistmet inbegrip van goede praktijken voor softwareontwikkeling, samen met PFM-kennis om de functionaliteit van de particuliere sector te elimineren.

ERP-systemen worden in de EMDE-landen gewoonlijk geïmplementeerd door mondiale of grote regionale systeemintegratoren. Deze integratoren maken gebruik van global deskundigen, vaak tegen hoge tarieven, om projecten uit te voeren en materiedeskundigheid te leveren. Tot deze deskundigen behoren ERP-specialisten met beperkte overheidskennis of overheidskennis in andere landen. Materiedeskundigen zijn meestal bekend met PFM in meer geavanceerde landen. Er worden grote teams met silo's van expertise ingezet, die een complexe projectcoördinatie vereisen.

Lokaal middelen worden vaak gebruikt om projecten op te vullen, documentatie te ontwikkelen en enige overheidscontext te bieden. 

Het gebruik van systeemintegratoren voor de implementatie van FMIS door de overheid wordt beschouwd als een "beste praktijk".

 • Theorie: systeemintegratoren zijn "onafhankelijk" en kunnen het best objectief advies geven
 • Realiteit: systeemintegratoren bouwen leverancierspraktijken, er is geen onafhankelijkheid

GRP-context

Implementaties van GRP vereisen beperkte aanpassing van de code omdat deze systemen in hoge mate configureerbaar zijn. Daarom, a goed begrip van PFM is het belangrijkst. De projectmethoden die bij maatwerk- en ERP-implementaties worden gebruikt, worden echter vaak opgelegd aan aanbieders van GRP.

 • TheorieVoor elke FMIS-implementatie, ongeacht het type oplossing, gelden de beste projectmanagementpraktijken, te beginnen met een grondig ontwerp.
 • Realiteitstandaard FMIS project management praktijken leiden tot te aangepaste systemen, onnodige project documentatie, en verhoogde weerstand tegen verandering - allemaal te vermijden met GRP. maar niet met ERP of op maat gemaakte alternatieven

FreeBalance-aanpak

Er is een reden waarom de overheidsklanten van FreeBalance betere succespercentages hebben dan alternatieven. In feite zijn er vier redenen:

 1. FreeBalance ontwikkeling committeert aan elke aangepaste code in de kern FreeBalance Accountability Suite™ - deze code wordt volledig ondersteund (in plaats van door systeemintegratoren ontwikkelde "wees"-code).
 2. FreeBalance's internationaal, multicultureel team start projecten in het land, gebruikmakend van de ervaring in soortgelijke landen. FreeBalance neemt vervolgens lokaal personeel aan en zet lokale projectkantoren op. Er wordt capaciteit opgebouwd voor nieuw personeel, begeleid door wereldwijde FreeBalance-experts. Het lokale personeel zorgt voor de culturele en landenperspectieven. Dit personeel neemt meer verantwoordelijkheid gedurende het hele project, en biedt duurzame ondersteuning na de implementatie. Een bijproduct van deze aanpak zijn lagere kosten dankzij de lokale personeelstarieven en lagere transportkosten.
 3. Individuele FreeBalance-consultants beschikken doorgaans over expertise op het gebied van projectbeheer, product, PFM en informatietechnologie. Dit maakt kleinere en effectievere teams mogelijk met minder overhead aan projectcoördinatie. 
 4. Kennis van soortgelijke omstandigheden stelt FreeBalance-projectteams in staat zich beter af te stemmen op de werkelijke behoeften, omdat de eisen die tijdens de aanbesteding worden gesteld zelden nauwkeurig en volledig zijn of een afspiegeling vormen van informele processen. Sommige projectambities zijn onrealistisch gedurende de looptijd van het project. 

3. Duurzaamheid

FreeBalance Duurzaamheidsdiensten

Traditionele aanpak

FMIS-implementaties worden beschouwd als projecten. Projecten eindigen meestal na ongeveer vijf jaar. Deze projecten worden beschouwd als "sleutelklaar" - van de overheden wordt verwacht dat zij het beheer van de FMIS-implementaties overnemen. Veel implementaties zijn echter niet duurzaam voor de overheid.

 • Financiële duurzaamheid: betaalbaarheid van exploitatie, onderhoud, upgrade, update en opleiding - een hoge Total Cost of Ownership (TCO)
 • Duurzaamheid van de hervorming: aanpasbaarheid aan toekomstige procesmodernisering en juridische hervorming

Context op maat

Overheden werken als softwareontwikkelingsorganisaties met disciplines als productbeheer, software-engineering en kwaliteitsborging. Daarom, er moet capaciteit voor productontwikkeling worden opgebouwd en belangrijke werknemers moeten worden behouden.

Het creëren van softwareontwikkelingscapaciteit bij de overheid is voor sommige regeringen een aanbevolen praktijk. 

 • Theorie: de totale kosten zullen dalen doordat zware onderhoudslicenties voor COTS-software worden vermeden en alleen wordt ontwikkeld wat nodig is, terwijl de overheid meer controle krijgt om hervormingen en modernisering te ondersteunen.
 • Realiteit:
  • De kosten om de softwareontwikkelingscapaciteit op te voeren en werknemers te behouden zijn meestal veel duurder dan het gebruik van COTS met behoud van kwaliteit. uitdaging voor financiële duurzaamheid
  • Het aanpassen van broncode om te voldoen aan hervormingen en modernisering is vaak tijdrovender dan herconfiguratie in COTS-software =. uitdaging tot hervorming van de duurzaamheid

Op maat gemaakte kernsystemen voor FMIS, salarisadministratie, personeelszaken, inkoop, activa en begrotingsplanning bij de overheid maken vaak gebruik van verschillende technologieplatforms (uit verschillende technologietijdperken) en delen geen metadata of controles. Hierdoor komt de interoperabiliteit in het gedrang en wordt het voor ambtenaren die meer dan één applicatie gebruiken, nog ingewikkelder.

De ontwikkeling van op maat gemaakte silo-toepassingen wordt als een aanvaardbare praktijk beschouwd.

 • Theorie: silotoepassingen worden afgestemd op hoofdzakelijk stand-alone functionaliteit en ondersteunen de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in dat stand-alone domein zonder veel gevolgen voor andere FMIS-functies.
 • Realiteit:
  • Er bestaat niet zoiets als primair standalone functionaliteit in financiële overheidsdiensten. Sommige financiële toepassingen vereisen strakke metadata, controles en rapportage-integratie, wat fouten veroorzaakt, handmatige processen introduceert en fraude mogelijk maakt. uitdagingen financiële duurzaamheid
  • Juridische hervorming op een bepaald financieel gebied vereist bijna altijd veranderingen op andere financiële gebieden =. uitdagingen hervorming duurzaamheid

ERP-context

ERP-systemen zijn zeer complex om te onderhouden. Er is een aanzienlijke opleiding nodig voor gebruikers en beheerders, met name voor degenen die aangepaste code beheren. Overheden moeten vaak software engineering teams samenstellen, vergelijkbaar met de maatwerkoptie, maar op een iets kleinere schaal.

ERP-leveranciers dwingen upgrades naar nieuwe softwareversies af (of ondersteunen vorige softwareversies tegen hogere onderhoudskosten). (Of ondersteunen eerdere softwareversies tegen hogere onderhoudskosten.) Elke upgrade vereist een analyse van alle aangepaste code die mogelijk moet worden gewijzigd, en alle nieuwe functionaliteit die mogelijk niet voldoet aan de overheidsvoorschriften. Daarom, Binnen de overheid moet ERP-capaciteit worden opgebouwd anders zullen externe consultants nodig zijn voor operationele en adviserende functies.

De ontwikkeling van ERP-organisaties voor "gedeelde diensten" van de overheid met de vereiste capaciteiten moet worden opgebouwd.

 • Theorie: organisaties met gedeelde diensten bundelen ERP-capaciteiten voor productbediening, onderhoud, upgrading, onderhoud en testen
 • Realiteit:
  • Gedeelde dienstenorganisaties ondervinden moeilijkheden bij het behouden van bekwaam personeel, waardoor vaak externe consultants moeten worden ingehuurd =. uitdagingen financiële duurzaamheid
  • Deze werknemers missen vaak de kennis van het beheer van de overheidsfinanciën die nodig is om de hervorming en de integratie te ondersteunen. uitdagingen hervorming duurzaamheid

GRP-context

GRP is veel minder complex dan maatwerk of ERP-opties.

GVK-systemen vereisen PFM-kennis en inzicht in overheidsprocessen. Basisvaardigheden op het gebied van informatietechnologie zijn vereist om deze systemen te beheren. Configuratie is de primaire methode om hervorming en modernisering te ondersteunen. Daarom moeten de De voetafdruk voor onderhoud en beheer van GRP is beperkt die financiële duurzaamheid mogelijk maakt. Tegelijkertijd is de hervorming geleidelijk geactiveerd die duurzaamheid van de hervorming mogelijk maakt. Regeringen zetten echter vaak overbodige organisaties voor GRP-ondersteuning op die de behoeften van de op maat gesneden of ERP-context weerspiegelen. In werkelijkheid, GRP vereist geen significante overhead.

FreeBalance-aanpak

Productduurzaamheid is onze missie als doelgericht bedrijf. Wij bestaan om het leven van burgers over de hele wereld te verbeteren door een hervorming van het beheer van overheidsfinanciën die ertoe doet. FreeBalance ondersteunt financiële duurzaamheid en hervormingen door:

 • Regeringsregels, vertaalflexibiliteit, extra velden, terminologie en aangepaste hulp ondersteund via parameters en configuratie
 • Procesworkflow ondersteund door een low-code gereedschap
 • Volledige ondersteuning van elke aangepaste code en het maken van nieuwe functies beschikbaar voor alle landen
 • Capaciteitsopbouw en mentorprogramma's, waaronder De FreeBalance Academie certificeringen, cursussen op maat en betrokkenheid via de Internationale stuurgroep FreeBalance goede praktijken te delen
 • Prijsstelling op basis van waarde model dat extra softwarelicenties betaalbaar maakt
 • Strategisch duurzaamheidsdiensten beschikbaar om de overheid gedurende korte perioden te versterken en tegelijkertijd capaciteit op te bouwen
 • Geen gedwongen upgradeshoewel ondersteuning voor de nieuwste versies van middleware upgrades kan vereisen
 • Open systeem en open bron steun voor het aanbieden van middleware aan overheden om de technologiekosten te verlagen

Om meer te weten te komen over de voordelen van De software van FreeBalancealsjeblieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met