Bestuur

Beter bestuur bij de overheid

Dankzij technologie agnostische adviesdiensten kunnen overheden effectieve hervormingsagenda's ontwikkelen.

FreeBalance kan helpen om PFM te stimuleren door samen te werken met overheden om:

 • Processen benchmarken
 • Bedrijfsprocessen ontwerpen
 • Effectieve overheidspraktijken opschalen
 • Identificeer gebieden voor procesverbetering met behulp van technologie
 • Ontwikkeling van nationale ontwikkelingsstrategieën
 • Hervorming en modernisering beheren
 • Investeren in duurzame ontwikkeling
 • Ondersteuning van internationale normen
 • Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën prioriteren en opeenvolgen
 • Processen en systemen decentraliseren
 • Steun voor fiscale transparantie van de overheid

Vaak gestelde vragen


Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de governance adviesdiensten van FreeBalance

Volgens de Wereldbank "Governance is de manier waarop macht wordt uitgeoefend bij het beheer van de economische en sociale hulpbronnen van een land met het oog op ontwikkeling. Governance bij de overheid verwijst naar de instellingen, het beleid en de systemen die een publieke organisatie (bijv. een ministerie, een agentschap, een overheidsdienst) in staat stellen om haar mandaat en doelstellingen op een transparante, verantwoordelijke en participatieve manier te bereiken. Het is de manier waarop een regering sociale en economische ontwikkeling voor haar land bewerkstelligt.

Governance zorgt ervoor dat overheidsinstanties hun wettelijke mandaten uitvoeren en verantwoording afleggen aan burgers.

Een overheid is een politiek systeem van instellingen die een bevolking binnen een gebied controleren en besturen. Deze bestaat uit verschillende organisaties zoals ministeries, agentschappen en overheidsbedrijven. Bestuur verwijst naar de manier waarop organisaties, inclusief de overheid, functioneren en verantwoording afleggen.

Een bestuursproces is de verzameling procedures en richtlijnen die binnen een bedrijf of overheid van kracht zijn om ervoor te zorgen dat aan de vereiste bestuursnormen wordt voldaan. Dit kan de ontwikkeling, implementatie en herziening van beleid, regels en richtlijnen omvatten, evenals technologie zoals de FreeBalance Accountability Suite™ om naleving te garanderen, niet-naleving te signaleren en de vereiste dashboards, waarschuwingen en rapporten te leveren.

Verschillende instellingen hebben verschillende soorten bestuur in overeenstemming met hun verschillende mandaten. De belangrijkste vormen van bestuur zijn: Publiek bestuur, Privaat bestuur en Mondiaal bestuur. Binnen elk van deze categorieën zijn er echter meerdere subcategorieën. Om gemeenschappelijke bestuursnormen te creëren, hebben veel mondiale organisaties sectorspecifieke regels opgesteld, zoals Internationale normen voor overheidsboekhouding (IPSAS) een set boekhoudkundige standaarden die gebruikt worden door openbare instellingen over de hele wereld.

De FreeBalance Accountability Suite™ biedt overheden een uniform en volledig geïntegreerd beeld van de volledige begrotingscyclus. Onze Planning van overheidsmiddelen (GRP) systeem beheert alle kritieke fiscale systemen van een overheid. De Suite Beheer van overheidsprestaties Functionaliteit is vooral belangrijk voor het bestuur omdat het de mogelijkheid biedt om prestaties direct te koppelen aan budgettering en om deze resultaten publiekelijk te delen. Transparantie en verantwoording zijn fundamenteel voor goed bestuur.

Heeft u hulp nodig? Vul het onderstaande formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met