FreeBalance Partner Forum #PartnersStrongerTogether class=

FreeBalance Partner Forum #PartnersStrongerTogether

Eerder vandaag hebben we ons eerste wereldwijde virtuele partnerforum afgerond, georganiseerd door Bridget Kelly, onze Vice President van Allianties en Kennismanagement, en haar team. Onze partners helpen overheden om de doelstellingen van goed bestuur te bereiken. Change management, budgettransparantie, rechtsstaat, planning van overheidsmiddelen en digitale transformatie kwamen aan bod.

Organisatieveranderingsmanagement en interculturele communicatie

Jessica Zucal van Evans Consulting introduceerde veranderingsmanagement in een globale wereld. Zij introduceerde gemeenschappelijke culturele veronderstellingsvallen en wat daaraan te doen.

Aldo Sagastume, FreeBalance Vice President Public Financial Management, sprak over het verschil tussen ERP, oorspronkelijk ontworpen voor de private sector, en overheidsspecifiek GRP. GRP is geen ERP.

Jason Olson van Konung International sprak over de noodzaak om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te koppelen aan begrotingstransparantie. Hij wees erop dat slechte begrotingspraktijken kunnen leiden tot slechte resultaten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Ik sprak over innovatie in overheidsfinanciën voor duurzame ontwikkeling. Een uitgebreide versie van dit overzicht zal worden verstrekt in een International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) webinar op 4 mei.

Patrick Stevens van de Optima Groep  sprak over de integratie van de ontwikkeling van de rechtsstaat en justitie, geïntegreerd met de hervorming van de overheidsfinanciën ter bestrijding van corruptie.

Onderwerpen

Neem contact op met