Veranderingsbeheer voor digitale transformatie van de overheid class=

Veranderingsbeheer voor digitale transformatie van de overheid

Human Capital-uitdagingen van digitale transformatie bij de overheid

FreeBalance had het geluk inzicht te geven in de digitale transformatie van de overheid op de recente Tech Hub Eilanden Top waarbij drie belangrijke vragen aan de orde kwamen. Onze standpunten over elk van deze vragen vindt u in deze driedelige blogreeks:

 1. Digitale transformatie van de overheid en inclusieve groei
 2. Hoe je de digitale transformatie van de overheid goed aanpakt
 3. Veranderingsbeheer voor digitale transformatie van de overheid

Ambtenaren in de voorhoede van digitale transformatie

Er zijn talloze mislukkingen geweest op het gebied van digitale technologie bij de overheid en vaak was de hoofdoorzaak de aanname dat deze projecten over technologie gingen in plaats van over mensen.

Bij FreeBalance geloven we dat de implementatie van een Informatiesysteem voor financieel beheer (FMIS) draait meer om mensen dan om technologie.

Overheden slagen erin om digitaal te transformeren als ze inzien dat digitaal over procestransformatie gaat. Het transformeert interne en externe dienstverlening. Als digitale initiatieven op de juiste manier worden uitgevoerd ambtenaren mondig maken. Daarom organisatorisch veranderingsmanagement is zo belangrijk, vooral bij de overheid waar er zoveel belanghebbenden zijn.

Kritische organisatorische veranderpraktijken die geïmplementeerd zouden moeten worden, zijn onder andere:

 • Empowerment van veranderingsagenten door regeringsleiders
 • Communicatie over hoe initiatieven de missie verbeteren en ambtenaren mondiger maken
 • Betrokkenheid van ambtenaren, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden uit het bedrijfsleven
 • Feedback met potentiële gebruikers en frequente workshops
 • Transparantie over het proces
 • Quick wins om weerstand tegen verandering te verminderen

Verder lezen:

Beheer van organisatorische veranderingen en digitale transformatie van de overheid

Veranderingsmanagement in opkomende economieën

Beheer van organisatorische veranderingen in grote IT-projecten

Nieuwe bedrijfsmodellen. Nieuwe technologieën. Betere dienstverlening. Verbeterd welzijn van burgers.

Wat is er nodig voor overheden om los te komen van oude bedrijfsmodellen en nieuwe technologieën te accepteren om de dienstverlening aan burgers te verbeteren? We mogen niet vergeten dat overheden, net als bedrijven, alleen verbeteren wat gemeten kan worden.

Hoewel de efficiëntie en tevredenheid van de dienstverlening kan worden gemeten, stuit dit vaak op weerstand vanwege de angst voor inkrimping. Daarom werd een moet een aanpak voor veranderingsbeheer worden gebruikt. Wat goed werkt is klein beginnen, maar groot denken. De "big bang" aanpak van het introduceren van een aantal technologieën bij de overheid moet worden vermeden.

Functionele en afdelingsoverschrijdende teams kunnen helpen om de informatiesilo's. Een burgergerichte benadering is nodig om overheidsdiensten op een andere manier te bekijken. Veel overheden beginnen met het kijken naar dienstverlening voor levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk of het starten van een bedrijf.

Hoe de voordelen van digitale transformatie benutten

Veel overheden hebben hun digitale transformatie-initiatieven geïntensiveerd in reactie op de pandemie. Dit momentum dreigt echter verloren te gaan. Om dit te voorkomen, zouden overheden de waarde van deze initiatieven moeten kwantificeren, wat als bijkomend voordeel zou hebben dat verdere digitale adoptie wordt aangemoedigd, met name op gebieden als:

 • Tevredenheid burgers en ambtenaren
 • Efficiëntie en productiviteit van dienstverlening
 • Kosten- en foutreductie
 • Inkomsten mobilisatie

De FreeBalance Accountability Suite™ levert veel van dit soort gegevens om verdere hervormingen aan te moedigen.

FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

De FreeBalance A-i3+qM methodologie omvat talrijke veranderingsbeheerprocessen.

Onderwerpen

Neem contact op met