Hoe verbetert een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën de COVID-19-pandemiebestrijding? class=

Hoe verbetert een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën de COVID-19-pandemiebestrijding?

Wat is het goede nieuws van de overheid over pandemiebestrijding?  Effectief gebruik van Public Financial Management processen en Government Resource Planning software.
Onze missie:  Wij geloven fundamenteel dat overheden een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers en het oplossen van wereldwijde problemen. Daarom is FreeBalance een Business to Government (B2G) provider die alleen voor de overheid werkt en een for-profit sociale onderneming die zich richt op PFM.
FreeBalance Internationale Stuurgroep: Wicked Problems
Trends aantonen dat de pandemie slechts één van de vele...  slechte problemen tegenover de regering:

 • Duurzame groei realiseren en land Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) bereiken 
 • Het welzijn van de burgers, rechtvaardigheid, sociale bescherming en sociale cohesie verbeteren. 
 • Zich aanpassen aan de vierde industriële revolutie, digitale ontwrichting en de digitale kloof 

Huidige Covid-19 PFM Response Checklist
Takeaways van de pandemie omvatten:

 • Bevestiging dat regeringen een centrale rol spelen bij het oplossen van problemen. 
 • Aanpasbare systemen met behulp van robuuste GRP-technologieën ondersteunen noodzakelijke uitgavenveranderingen, zelfs in een onzekere omgeving. 
 • Interoperabele systemen maken besluitvorming mogelijk en automatiseren fiscale transparantie 
 • Trends blootleggen om scenario's te voorspellen om de uitgavenprioriteiten aan te passen 
 • Ondersteuning van bijna real-time transactiecontroles om corruptie te verminderen en de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren 

Volg het gezondheidsgeld: Feedback Lussen
Hoe kunnen regeringen GRP-systemen inzetten om de rampenbestrijding te verbeteren?

 • COVID-19 fondsen, programma's, budgetten, verbintenissen, uitgaven, inventaris, activa en resultaten volgen 
 • controles aanpassen en processen automatiseren voor snellere uitgaven met behoud van scheiding van functies 
 • Liquiditeit en schuld beheren om de noodzakelijke sociale uitgaven te maximaliseren 
 • Vaststellen welke technische en financiële steun van de internationale financiële instellingen nodig is. 

Uitvoering van de begroting
Voorbeeld: een goede opzet van de begrotingsopstelling omvat het gebruik van scenarioplanning/wat-als-analyse tijdens de opstelling van de begroting
Reality check is dat effectieve GRP altijd heeft geholpen bij de rampenbestrijding voor:

 • Natuurrampen zoals orkanen, aardbevingen en tsunami's...  
 • Gezondheidscrises zoals pandemieën, droogte en voedselschaarste... 
 • Breekbaarheid zoals rebellie, revolutie en regimeverandering... 
 • Economische schokken zoals financiële crises, handelsgeschillen en volatiliteit van de grondstoffenprijzen

Achtergrond

Waarom is het belangrijk voor de overheid? Midden in een crisis is het vertrouwen van de burger, gesterkt door transparantie, van cruciaal belang:

 • Burgers kunnen aannemen dat de crisis wordt gebruikt voor corruptie waardoor de verandering van protesten toeneemt. 
 • Burgers wantrouwen overheidsadvies over gezondheid en gedrag, wat leidt tot slechte resultaten 
 • Burgers worden terughoudend om belasting te betalen als het onduidelijk is hoe de overheid helpt... 

Vertrouwen in de overheid: 3 fasen van alle crises
Geleerde lessen voor goed bestuur: PFM-procedures en GRP-configuraties bijwerken en upgraden om bestand te zijn tegen het volgende probleem. 
Kijk uit naar komende blogartikelen die ingaan op PFM en GRP onderwerpen van:

Toekomstige vereisten op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën en het weerstandsvermogen van de overheid

Onderwerpen

Neem contact op met