Waar voor je geld bij overheidsopdrachten class=

Waar voor je geld bij overheidsopdrachten

Waar voor je geld bij overheidsopdrachten voor FMIS

Dit is het derde in een reeks over het verbeteren van FMIS-aanbestedingen van de overheid:

 1. Hoe FMIS-aanbestedingen verbeteren
 2. Gateway-vereisten voor effectieve FMIS-aanbestedingen
 3. Waar voor je geld bij FMIS-aanbestedingen

Wat is V4M?

V4M (Value for Money) is in veel opzichten het publieke equivalent van ROI (Return on Investment). Bedrijven hebben een bottom line: winst en verlies. Dit betekent dat het rendement (winst of verlies) kan worden berekend op basis van de input (kosten). Ook andere prestatiemaatstaven kunnen worden gerelateerd aan het eindresultaat.

Wat is V4M?

Maar in de publieke sector is er geen bottom line. Overheden hebben mandaten.

Overheden streven ernaar de output, de resultaten en de impact te optimaliseren. Value for Money biedt een methode om dat te doen.

Mandaat, input, output, resultaat en impact

Zoals veel concepten voor prestatiebeheer bij de overheid, zoals resultaatgerichte budgettering, is V4M geëvolueerd tot 5 E's.

Wat is waar voor je geld/V4M?

Value for Money / V4M is een strategisch concept dat van toepassing is op complexe aanbestedingen en de gehele levenscyclus van prestaties, inclusief:

 • Economie: lage eenheidskosten, vergelijkbaar met het spend management concept, zoals de kosten om vaccins aan te schaffen.
 • Efficiëntie: productiviteit van het omzetten van kosten in output, zoals de kosten voor het leveren van een inenting
 • Doeltreffendheid: de waarde van het omzetten van outputs in resultaten, zoals de kosten om een ziekte met 1% te verminderen.
 • Kosteneffectiviteit:  waarde van het effect op de levering, zoals de kosten om 1 jaar levensverwachting te verhogen
 • Aandelen: effect op groepen, bijvoorbeeld of deze stijging van de levensverwachting werd gedeeld door kansarme groepen

V4M is bijzonder belangrijk voor overheidsinvesteringen.

Een De verwerving van FMIS is transformationeel en een belangrijke overheidsinvestering. Het beheer van de uitgaven bij aanbestedingen via concurrentie, kwantitatieve inschrijvingen en kaderovereenkomsten volstaat voor de aankoop van grondstoffen.

Overheidsdoelstellingen

V4M is een cruciaal onderdeel van het beheer van overheidsinvesteringen in alle begrotingscycli van de overheid.

Wat is het probleem met value for money/V4M?

Laagste kosten val

FMIS-aanbestedingsmethoden van de overheid omvatten gewoonlijk een vorm van V4M - er wordt een formule verstrekt die prijs en waardeconcepten combineert. Als John Glenn zei de astronaut ooit, de laagste prijs is niet noodzakelijkerwijs de beste waarde.

"Ik voelde me precies zoals je je zou voelen als je je klaarmaakt voor de lancering en weet dat je boven op de... 2 miljoen onderdelen - allemaal gebouwd door de laagste bieder op een overheidscontract."

Het probleem met veel V4M-berekeningen is het gebruik van algemene formules die niet gekoppeld zijn aan prioriteiten. Deze generieke formules omvatten percentages die verband houden met team cv's, referenties, wenselijke eigenschappen en inzicht in de behoeften. Deze worden vaak in verband gebracht met elke grote kant-en-klare overname van informatietechnologie. 

Dit zijn zeer slechte maatstaven voor het vermogen van verkopers om waarde te leveren. Vereisten voor de gateway zijn doeltreffender in het voorspellen van waarde, vooral wanneer deze betrekking hebben op de waarde na implementatie.

Documentatie Obsessie

Bij sommige overheids- en donoraanbestedingen wordt een ander uiterste gebruikt. Deze aanbestedingen vragen om academische documenten die waardeconcepten behandelen. 

FreeBalance ooit experts in dit soort aanbestedingen gecontracteerd voor een grote kans. We schreven een deel van ongeveer vijf pagina's met behulp van goede zakelijke schrijfvaardigheden met duidelijke korte zinnen, puntvorm en eenvoudig taalgebruik. Het is het soort dingen waar grammaticacontrolesoftware bij helpt. De experts vertelden ons dat de sectie duidelijk en goed geschreven was, maar geen hoge notering zou krijgen. Zinnen moesten worden uitgebreid. Academische concepten ingevoegd. Alle puntsgewijze vorm verplaatst naar verhalend. Minder conceptuele diagrammen. Minder witruimte. 

Duidelijkheid in hoe leveranciers zich afstemmen op project- en overheidsdoelstellingen is veel belangrijker dan het doorlopen van een documentatieceremonie. Verkopers moeten echter wel hun V4M-methode en hun resultaten uit het verleden onder woorden kunnen brengen.

Hoe V4M goed te krijgen

Doeltreffende overheidsopdrachten kunnen de prijs-kwaliteitverhouding verbeteren. Volgens deskundigen is een verbetering van V4M met 20% realistisch. Het is belangrijk te beseffen dat V4M iets is dat op lange termijn gebeurt. De prestatiecyclus van inputs naar processen naar outputs naar resultaten naar impact kost tijd. Daarom Kaders voor uitgaven op middellange termijn (MTEF's) gebruiken vensters van 3 tot 5 jaar om resultaatgerichte begrotingen op te stellen en te volgen.

Dit maakt post-implementatie V4M cruciaal - wat wij noemen duurzaamheid. Dit omvat:

 • Onderhoudbaarheid: de mate waarin overheidsdeskundigen FMIS-systemen kunnen onderhouden en upgraden
 • Capaciteitsopbouwde mate waarin overheidscapaciteit kan worden opgebouwd, gehandhaafd en verbeterd ter ondersteuning van toekomstige hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën.
 • Zelfvoorziening: de mate waarin overheden kunnen vermijden dure consultants in te huren voor operationele functies, upgrades en hervormingen
 • Betaalbaarheid: mate waarin de technologiekosten van de overheid voor extra gebruikers, nieuwe functies en upgrades tot een minimum kunnen worden beperkt
 • Draagbaarheid: de mate waarin FMIS-systemen kunnen overstappen op verschillende middleware- en cloud-infrastructuren
 • Aanpassingsvermogen: mate waarin regeringen hervormingsprioriteiten kunnen stellen zonder beperkingen en technische schuld te ondervinden (meestal vanwege maatwerk en op maat gemaakte ontwerpen)

Voor meer informatie over hoe De oplossingen van FreeBalance lever V4M alsjeblieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met