Vijf voordelen van een overheidsbeheersysteem class=

Vijf voordelen van het implementeren van een overheidsbeheersysteem

Het beheren van de overheidsfinanciën is een complexe en belangrijke uitdaging. De beslissingen die ambtenaren nemen hebben niet alleen invloed op het overheidsbudget, maar ook direct op burgers en hun welzijn.

Hulpbronplanningsystemen helpen overheden om deze uitdaging aan te gaan, maar ze zijn er in vele soorten en maten. Vaak zijn ze ontworpen voor enterprise (grote commerciële bedrijven) en voldoen ze niet aan de specifieke behoeften van organisaties in de publieke sector. 

Systemen voor de planning van overheidsmiddelen zijn speciaal ontworpen voor overheden en richten zich op de unieke behoeften van organisaties in de publieke sector. De FreeBalance Accountability SuiteTM is een overheidsspecifiek resourceplanningssysteem dat is gebaseerd op 40 jaar ervaring met het werken met overheden en overheidsfinanciën.

In dit artikel bespreken we vijf voordelen van de keuze voor een GVK-systeem om publieke middelen te beheren.

Voordeel 1: GRP-systemen helpen de transparantie en verantwoording van overheidsfinanciën te verbeteren 

Overheidsfunctionarissen worstelen vaak met het handhaven van transparantie en verantwoording in hun financiële operaties vanwege de enorme hoeveelheid informatie die wordt beheerd, handmatige processen en problemen met het bijhouden van uitgaven. 

Real-time zichtbaarheid van financiële gegevens is ingebouwd in de FreeBalance Accountability SuiteTMwaardoor overheden uitgaven effectiever kunnen bijhouden, begrotingstoewijzingen kunnen controleren en beter verantwoording kunnen afleggen aan burgers. Manager, minister en president/premier dashboards beschikbaar zijn, zodat de meest relevante informatie met één druk op de knop beschikbaar is.

De FreeBalance Accountability SuiteTM omvat transparantieportaal functionaliteit, waardoor het voor overheden makkelijker wordt om burgers toegang te geven tot bepaalde fiscale gegevens. 

Voordeel 2: GRP-tools stroomlijnen financiële beheerprocessen en verhogen de efficiëntie

Overheden hebben te maken met enorme hoeveelheden complexe financiële gegevens die nauwkeurig moeten worden beheerd voor budgettering, boekhouding en rapportagedoeleinden. Een fout in het beheer van deze gegevens kan gevolgen hebben voor de financiering van een project of betalingen aan burgers in nood.

Het automatiseren van financiële processen met behulp van GRP-systemen elimineert handmatige taken, vermindert fouten en verhoogt de efficiëntie. En het gebruik van een GRP in plaats van een bedrijfssysteem zorgt ervoor dat de nuances van het beheren van publieke middelen worden erkend en dat aan de specifieke behoeften van de overheid wordt voldaan.

De FreeBalance Accountability SuiteTM heeft zes productpijlers die de volledige budgetcyclus bestrijken en budgettering, boekhouding, inkoop en salarisbeheer stroomlijnen. Door op deze manier gebruik te maken van technologie, maken overheidsfunctionarissen kostbare tijd vrij om zich te richten op strategische besluitvorming.

Voordeel 3: Uitgebreide GRP-systemen beschermen gevoelige informatie en helpen fraude voorkomen

Op papier gebaseerde of minder moderne technische oplossingen brengen een hoger risico met zich mee dat informatie per ongeluk of opzettelijk verloren gaat, gedeeld of gewijzigd wordt. In de context van overheidsfinanciën is dit bijzonder belangrijk, aangezien veel van de bewaarde informatie persoonlijk of politiek gevoelig kan zijn. Gegevenslekken, onjuiste informatie of frauduleuze activiteiten beïnvloeden de beschikbaarheid van financiële middelen en ondermijnen het vertrouwen van de burger in de overheid. 

Robuuste moderne GRP-tools bevatten robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling en toegangscontroles, die de integriteit en vertrouwelijkheid van financiële gegevens waarborgen. Dit verkleint het risico op datalekken en ongeautoriseerde toegang, beschermt gevoelige overheidsinformatie en vermindert het risico op frauduleuze activiteiten.

Voordeel 4: GVK-systemen bieden kostenbesparingen op lange termijn

Overheden hebben vaak te maken met beperkte middelen en budgetten, waardoor het een uitdaging is om te investeren in moderne systemen voor financieel beheer. 

GRP-systemen bieden echter kostenbesparingen op de lange termijn door processen te automatiseren, de toewijzing van middelen te optimaliseren, handmatig werk te verminderen en het risico op financiële fouten en fraude te minimaliseren. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparingen, waardoor overheden middelen efficiënter kunnen toewijzen. 

Om een lage total cost of ownership (TCO) te garanderen, biedt het FreeBalance Accountability Platform™ veel efficiëntieverbeteringen voor de overheid, wat betekent dat belastingbetalers meer waar voor hun geld krijgen. U kunt hier meer over lezen in "Total Cost of Ownership van systemen voor Government Resource Planning (GRP)".

Voordeel 5: Effectieve GVK-systemen zijn gemaakt voor de zakenwereld van vandaag

Steeds meer organisaties experimenteren met werken op afstand of flexibel werken en hebben medewerkers nodig die naadloos kunnen samenwerken, ongeacht hun locatie. Dit kan een uitdaging zijn als je met gevoelige financiële informatie werkt.

De keuze voor een web-enabled GRP-systeem biedt toegankelijkheid en schaalbaarheid voor huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften. De FreeBalance-boekhoudingssuiteTM is ontworpen voor gebruik op zowel werklocaties op locatie als werklocaties op afstand, afhankelijk van de regels voor toegangsrechten zoals ingesteld door de overheid.

Meer weten? 

De FreeBalance Accountability SuiteTM stelt overheden in staat om hun financiële processen te stroomlijnen, de nauwkeurigheid van de rapportage te waarborgen, de toewijzing van middelen te optimaliseren, de transparantie te vergroten en uitdagingen binnen het financieel beheer van de overheid te overwinnen. 

Om meer te weten te komen over hoe de FreeBalance Accountability SuiteTM ondersteunt meer dan 25 landen over de hele wereld, lees onze Succesverhalen van klanten.

Onderwerpen

Neem contact op met