Vijf goede praktijken voor het implementeren van GVK-systemen in de overheid class=

Vijf goede praktijken voor het implementeren van GRP-systemen bij de overheid

Overheden staan vandaag de dag voor tal van uitdagingen als het gaat om het effectief en transparant beheren van hun financiën. Overheden kunnen bijvoorbeeld worstelen met:

  • Onvoldoende transparantie en verantwoordingsplicht binnen het openbaar financieel beheer (PFM)
  • Complexe financiële gegevens op grote schaal beheren
  • Culturele weerstand tegen het moderniseren van traditionele, op papier gebaseerde financiële beheerprocessen
  • Beperkte middelen en krappe budgetten
  • Beperkte technische expertise en capaciteit. 

Om deze problemen aan te pakken, wenden overheden zich tot Systemen voor de planning van overheidsmiddelen. De voordelen van het implementeren van een GVK-systeem zijn veelomvattend en hebben invloed op overheidsfunctionarissen, financiële professionals en burgers. Maar zoals bij elk veranderingsprogramma zijn alle ogen gericht op het verantwoordelijke team om ervoor te zorgen dat het project deadlines en budgetten haalt en dat de nieuwe tool resultaten oplevert.

Lees verder voor richtlijnen voor goede praktijken* om een GRP eenvoudig en succesvol te implementeren. Deze stappen kunnen helpen om de effectiviteit van een verandering naar een nieuw GRP-systeem te maximaliseren.

(*Vraagt zich af waarom we specifiek "goed praktijk", niet "beste praktijk"? Ontdek het in Het probleem met best practices voor de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën)

1. Planning vóór implementatie en betrokkenheid van belanghebbenden

Betrek de belangrijkste belanghebbenden vroeg in het implementatieproces van het GRP-systeem. Dit zorgt voor afstemming met organisatorische doelen in het hele bedrijf en helpt afdelingen die te maken krijgen met het implementatieprogramma om prioriteiten te stellen. 

Vroegtijdige betrokkenheid helpt ook om de buy-in van belanghebbenden in de organisatie veilig te stellen. De toon die in het beginstadium van het project bij de belanghebbenden wordt gezet, heeft invloed op hun bereidheid om ideeën en informatie in te brengen, vragen of zorgen terug te koppelen en op te treden als ambassadeurs voor het nieuwe systeem wanneer het in gebruik wordt genomen.

Dit is ook het moment om projectplannen op te stellen. Ontwikkel een uitgebreid implementatieplan voor het GRP, inclusief tijdschema's, toewijzing van middelen en communicatiestrategieën, en deel dit met relevante belanghebbenden om ervoor te zorgen dat alle problemen of belemmeringen voor succes worden geïdentificeerd en aangepakt.

2. Strategieën voor gegevensmigratie en systeemintegratie

Om effectief te zijn, moeten GRP-systemen kunnen verwijzen naar gegevens van voorgaande jaren (en dus voorgaande systemen). Geef prioriteit aan het ontwikkelen van datamigratiestrategieën om een naadloze overgang van oudere systemen naar het nieuwe GRP-systeem te garanderen. 

GRP-systemen zijn ook het nuttigst voor een organisatie als ze informatie consolideren tussen verschillende afdelingen en systemen om een echt compleet beeld te geven. Daarom is het essentieel om effectieve systeemintegratieprotocollen op te stellen om gegevensstromen tussen verschillende bronnen mogelijk te maken. 

Op dit punt plannen vermindert de kans op problemen met gegevensintegratie wanneer het systeem in de hele organisatie operationeel wordt.

3. Initiatieven voor veranderingsbeheer

Het is gemakkelijk om je te concentreren op de technische vereisten van een technisch implementatieproject. Maar programma's als deze slagen of falen op basis van de cultuur veranderenNiet alleen de technologie.

Een belangrijke praktijk voor het succesvol implementeren van een GRP-systeem is het integreren van effectieve strategieën voor verandermanagement. Naast de technische aspecten is het belangrijk om te managen hoe mensen zich aanpassen aan het nieuwe systeem. Door deze strategieën te gebruiken, kunt u omgaan met weerstand tegen verandering en iedereen aanmoedigen om het nieuwe systeem te omarmen. Open en duidelijke communicatie is hier een belangrijk onderdeel van en helpt om een positieve sfeer te creëren waarin mensen enthousiast zijn over de verandering. Deze aanpak zorgt voor een soepele overgang naar het GRP-systeem en helpt bij het vormen van een positievere organisatiecultuur.

Om de implementatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen, moet je strategieën voor verandermanagement inbouwen. Deze moeten weerstand tegen verandering tegengaan en de acceptatie door gebruikers bevorderen. Voortdurende communicatie is essentieel en moet worden afgestemd op het plan voor het betrekken van belanghebbenden dat in eerdere stadia van het project is ontwikkeld.

4. Ondersteunings- en trainingsprogramma's 

Naast het introduceren van het nieuwe systeem is het cruciaal om overheidsfunctionarissen uit te rusten met de nodige vaardigheden om het effectief te gebruiken. ontwikkelen uitgebreide trainingsprogramma'sinclusief onboarding en gebruikerstraining, zorgt ervoor dat iedereen goed voorbereid is, en capaciteit opbouwen binnen de overheid maakt duurzaam gebruik van het systeem mogelijk zodra de implementatie is voltooid. 

Voortdurende technische ondersteuning garandeert verder dat het GRP-systeem optimaal wordt benut, waarbij eventuele hiaten in de expertise van de teams die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking worden opgevuld. 

Deze initiatieven spelen een cruciale rol in het garanderen van een naadloze overgang naar het nieuwe systeem en het maximaliseren van de voordelen ervan in de hele organisatie.

5. Voortdurende controle en evaluatie voor voortdurende verbetering

Zodra de belangrijkste implementatietijdlijn is voltooid, is het misschien verleidelijk om alle belanghebbenden te feliciteren en verder te gaan met het volgende grote veranderingsproject. Om er echter zeker van te zijn dat de implementatie van GRP de beste resultaten oplevert en dat de beloofde voordelen worden gerealiseerd, is het belangrijk om de prestaties van het GRP-systeem voortdurend te bewaken en te evalueren om verbeterpunten te identificeren. 

Je kunt dit doen door regelmatig feedback van gebruikers te evalueren, audits uit te voeren en processen te verfijnen om de efficiëntie te verbeteren en de voordelen van het systeem te maximaliseren. Het opnemen van mijlpalen voor projectevaluatie in uw vroege planningsfasen kan helpen om dit als praktijk te versterken.

Casestudie: Economische hervormingen in Guyana ondersteunen met de FreeBalance-boekhoudingTM Suite 

In 2004 introduceerde FreeBalance met succes een uitgebreid geïntegreerd financieel management- en boekhoudsysteem (IFMAS) in alle agentschappen van de regering van Guyana. De FreeBalance-boekhoudingssuiteTM steunde het economische hervormingsprogramma van het land en hielp het systeem voor het beheer van de overheidsfinanciën van Guyana te moderniseren. 

Effectieve plannings- en implementatieprocessen waren de sleutel tot het succes van dit programma, zoals de minister van Financiën erkende: "Gezien de uitdagingen en risico's die gepaard gaan met zo'n ambitieus project, is het opmerkelijk dat we zo snel zoveel hebben kunnen bereiken. Het IFMAS-team was in staat om het project vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering effectief te beheren en blijft zich inzetten om in elke fase van het proces resultaten te laten zien." 

Om meer te lezen over de impact van de implementatie van een GRP-systeem in Guyana, lees onze Succesverhaal klant Guyana.

A-i3+qM™: FreeBalance's bewezen, uitgebreide methode voor succes

Deze belangrijke tips voor implementatie geven een indicatie van hoe een generieke implementatie van een overheidsbeheersysteem gestroomlijnd en probleembestendig kan worden uitgevoerd. Elke implementatie is echter anders en het is onwaarschijnlijk dat een generieke implementatiedienst aan uw GRP-behoeften zal voldoen.

FreeBalance heeft een eigen, ISO-9001:2015 gecertificeerd Implementatiemethodologie GRP dat software-implementatie, software-aanpassing voor klanten en software-productontwikkeling levert. Bekend als A-i3+qMTMDeze methodologie is uniek in de markt en gebaseerd op 40 jaar ervaring in het ontwerpen van systemen voor het beheer van overheidsfinanciën. Deze methodologie ondersteunt de digitale transformatie van de overheid door consistente levering van kwaliteit via een flexibele en versnelde aanpak en een specifiek begrip van de behoeften en implementatiecontexten van overheidssystemen.

Deze overheidsspecifieke methodologie levert resultaten van hoge kwaliteit en zorgt ervoor dat de voordelen van het implementeren van een GRP volledig kunnen worden gerealiseerd.

Omarmen van GFK-systemen voor transparant en efficiënt beheer van overheidsfinanciën

Het implementeren van GRP-systemen bij de overheid is een cruciale stap in het bereiken van transparantie, verantwoording en efficiëntie in het beheer van overheidsfinanciën. 

Met de juiste implementatiestrategie, effectief verandermanagement en voortdurende controle kunnen overheden met succes overstappen op GRP-systemen, een revolutie veroorzaken in hun financiële beheerprocessen en transparantie en efficiëntie in de publieke sector stimuleren.

Voor meer informatie over de bewezen implementatiemethodologie van FreeBalance, neem contact op met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met