Publieke investeringen: Het geval van de Trans-Canada Highway class=

Publieke investeringen: Het geval van de Trans-Canada Highway

De kijk op overheidsinvesteringen en de groei van landen is veranderd. Het begrip milieuduurzaamheid was nauwelijks in beeld toen de National Film Board of Canada maakte een documentaire over de bouw van de Trans-Canada snelweg bijna 60 jaar geleden (hieronder opgenomen).
Groei was de belangrijkste reden om in de jaren vijftig iets meer dan 8.000 kilometer snelweg aan te leggen. Wat voor de huidige planners van overheidsinvesteringen interessant is, is het gebrek aan een vooruitziende blik op economische veranderingen. Bijvoorbeeld:

  • De visserij in Newfoundland, de kolenmijnbouw op Cape Breton Island en de nikkelmijnbouw in Sudbury (compleet met brandende slakkenbergen) zijn aanzienlijk afgenomen.
  • Naast de milieuproblemen met mijnbouw, atoomenergie en stuwdammen wordt de nadruk gelegd op
  • Montreal is de grootste stad van Canada, en financiële hoofdstad in 1958 - het is nu Toronto
  • Bevolkingsgroei en verstedelijking betekenen dat 2-baans snelwegen zelfs in kleinere steden de verkeersstroom niet aankunnen.

Trans Canada Zomer, Ronald Dick, Jack Olsen & Jean Palardy, verstrekt door de National Film Board of Canada

Waren deze economische veranderingen ondenkbaar in de jaren vijftig? Wij moeten ons afvragen of de state-of-the-art scenarioplanning van overheidsinvesteringen wel voldoende is. Veel regeringen plannen zonder rekening te houden met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Sommige regeringen richten zich volledig op economische groei die leidt tot een kloof in het overheidsbeleid.

Onderwerpen

Neem contact op met