Emerging Smart Government Frontier class=

Opkomende grens van de slimme overheid

FreeBalance werd benadrukt in de April uitgave van APAC CIO Outlook Magazine als een top 25 leverancier van overheidstechnologie. Onze President en CEO, Manuel Pietra, beschreef in een uitgebreid interview hoe "overheden welvaart stimuleren door slimme overheidsinvesteringen gericht op de behoeften van de burger". Slimme welvaart integreert "verantwoordingsplicht, transparantie en goed bestuur" en vormt de basis voor slim digitaal bestuur. Het is door een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën zodat de regeringen slimme welvaart kunnen bereiken en de doelstellingen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) kunnen verwezenlijken.
Slimme welvaart en duurzame ontwikkeling
Manuel beschreef de missie van het bedrijf: "Sinds de oprichting zijn we toegewijd gebleven aan één ding: de wereld beter maken door gebruik te maken van technologie. Deze oplossingen stellen overheden in staat hun activiteiten te optimaliseren, diensten te transformeren, werknemers meer macht te geven en burgers te betrekken."

Government Resource Planning gaat niet alleen over software

FreeBalance Agile Projectontwerp
Veel leveranciers van bedrijfssoftware richten zich bijna uitsluitend op het ontwikkelen van software. Dit resulteert vaak in slechte succespercentages. Manuel beschreef onze geïntegreerde product- en dienstenbenadering: "onze bereidheid om ons te richten op bredere, diepere en... snellere hervorming van de overheid, met moderne technologie en overheidsexpertise heeft het succes van de implementatie verbeterd. Dit wordt nog versterkt door de lagere totale eigendomskosten van de oplossingen."

Slimme overheid gaat niet alleen over technologie

Slim beheer van overheidsinvesteringen
Veel overheidsaanbieders richten zich op technologische elementen van Smart Government, zoals het Internet of Things. Hoe kunnen overheden smart government technologie effectief plannen en uitvoeren. Manuel beschreef hoe een holistische benadering van overheidsfinanciën een beter bestuur ondersteunt: "ongeacht het type functie - financieel of daarmee samenhangend niet-financieel - maken we gebruik van onze expertise op het gebied van overheidsdomeinen en technologie om de doelstellingen van de klant effectief te ondersteunen. Dit omvat het faciliteren van een grotere betrokkenheid van burgers." Volledig geïntegreerd slim beheer van overheidsinvesteringen verbetert de planning, ondersteunt de financiering, verhoogt het rendement en maakt prestatieverbetering mogelijk.

Onderwerpen

Neem contact op met