Slimme overheid visie op dienstverlening case class=

Visie op slimme overheidsdienstverlening

Het beheer van de overheidsfinanciën speelt een belangrijke rol in een slimme overheid. FreeBalance ontwikkelt tal van "vision cases" om het snijvlak van PFM en "smart" te beschrijven.
De planning en implementatie van slimme steden wordt mogelijk gemaakt door PFM-technieken en het gebruik van open overheid. Overheden kunnen niet "slim" worden zonder de betrokkenheid van burgers en een perspectief waarin de burger centraal staat. Dit is vooral belangrijk bij dienstverlening. Lange wachttijden en slechte dienstverlening hebben een negatieve economische impact op de samenleving. Slimme technologieën kunnen worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en deze verbetering financieel duurzaam te maken. Lange wachttijden hebben politieke gevolgen in landen met een genationaliseerde gezondheidszorg.
Visie Slimme Overheidsdiensten

 • RegeringsprioriteitenOverheden hebben prioriteiten op het gebied van gezondheidszorg, onderhoud van openbare werken, onderwijs, vergunningen, licenties, enz.
 • Balanced Scorecard: deze doelstellingen voor dienstverlening kunnen worden gekarakteriseerd in een prestatiestructuur met behulp van de balanced scorecard of andere technieken
 • Diensten voor burgers: fysieke en online burgerdiensten worden geleverd door overheden
 • Webanalyse: webanalyses kunnen de tijd berekenen die nodig is om een service te voltooien, het percentage afgebroken services en de omzet.
 • Slimme apparatenSensoren, camera's en geautomatiseerde planningssystemen zijn in staat om tijden voor fysieke diensten te berekenen.
 • PrestatieresultatenDe resultaten van de dienstverlening kunnen worden gemeten met behulp van gegevens, aangevuld met enquêtes om de perceptie van de resultaten te meten.
 • Kosten per eenheid resultaat: analytics kan overheden voorzien van de kosten die nodig zijn om een eenheid van resultaat te verbeteren, zoals de kosten om de wachttijden in ziekenhuizen met één minuut te verbeteren.
 • Online kostenvoordelenAnalyse vergelijkt de voordelen van online diensten op het gebied van kosten en dienstverlening - deze voordelen kunnen onder de aandacht van de burgers worden gebracht om de kosten te verlagen.
 • Budget Planning: budgetplannen voor dienstverlening worden realistisch op basis van het bereiken van overheidsdoelen en scenario's voor een hogere adoptie van online diensten

De integratie van PFM, open overheid en digitale apparaten biedt de "slim" in Slimme overheid:

 • De burger centraal: het gebruik van gegevens uit burgerervaringen en perceptieonderzoeken bieden de juiste context voor verbeteringen in de dienstverlening
 • Datagestuurdgegevens uit meerdere bronnen de analyses maken die nodig zijn om effectieve beslissingen te nemen
 • Prestatiegericht: balanced scorecard en andere technieken die worden gebruikt om de belangrijke kenmerken van dienstverlening te meten
 • Op lange termijn: analyses worden gebruikt om de begrotingsplannen voor de volgende jaren te verbeteren

Onderwerpen

Neem contact op met