Modern Ministerie

Modernisering van de ministeries van Financiën

FreeBalance levert adviesdiensten om de bestaande culturen, controles, niveaus van transparantie, toepassing van digitale technologieën en beleidsfocus te helpen diagnosticeren om de organisatorische veranderingen te identificeren die nodig zijn om decentralisatie te bereiken en capaciteit op te bouwen.

FreeBalance ondersteunt het veranderingsmanagement van de overheid door te helpen bij:

 • Organisatieverandering beheren
 • Ontwikkelingsbeleid opstellen
 • Overheidsbeleid ontwikkelen
 • Ontwikkeling van nationale ontwikkelingsstrategieën
 • Steun coördineren met donoren
 • Opbouw van kennis en capaciteit bij de overheid
 • Processen en systemen decentraliseren
 • Hervorming en modernisering beheren
 • Business process engineering
 • Overheidsprocessen automatiseren
 • Steun voor fiscale transparantie van de overheid
 • Prestatiemetingen ontwikkelen
 • Uitvoering van een meerjarenbegroting
 • Toezicht op kasmiddelen, schulden, inkomsten, uitgaven, activa, investeringen

Heeft u hulp nodig? Vul het onderstaande formulier in.


Neem contact met ons op als u wilt weten hoe wij de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met