In totaal heeft Oeganda bijna 14.000 spoken geëlimineerd op een personeelsbestand van iets meer dan 300.000 ambtenaren.

- Public Finance International, 2016

De norm bepalen voor het beheer van overheidsdiensten in Afrika

Sinds 2002 gebruikt de regering van Oeganda de FreeBalance Accountability Suite™ als geïntegreerd personeels- en salarisadministratiesysteem (IPPS). De invoering van IPPS maakte deel uit van het programma voor de hervorming van de overheidsdiensten, dat tot doel had de verantwoordingsplicht te versterken en de dienstverlening te verbeteren door automatisering van personeelsfuncties en het verstrekken van betrouwbare en tijdige informatie voor de besluitvorming. Het salarissysteem beheert het gehele ambtenarenbestand.

Recente upgrades van de IPPS maken automatisering van alle personeelsfuncties en -processen mogelijk, alsmede naadloze integratie met andere overheidssystemen, met name het geïntegreerd financieel beheerssysteem (IFMS), het nationaal veiligheidsinformatiesysteem en programmagebaseerde budgettering.

 

Verder lezen

Meer lezen succesverhalen over hoe we regeringen over de hele wereld hebben geholpen hun fiscale transparantie en verantwoording te verbeteren.

Prestaties van Oeganda op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën

Index open begroting

De regering van Uganda heeft een verbetering van bijna 30% bereikt in haar Index open begroting scores en blijft ruim voor op het wereldwijde gemiddelde.

Oeganda Open Begrotingsindex

Gerelateerde verhalen

Costa Rica

Costa Rica

In november 2023 werd het FreeBalance Platform geselecteerd door de regering van Costa Rica om een uitgebreid programma van digitale transformatie in het Ministerie van Financiën aan te sturen.

Sri Lanka

Sri Lanka

Het Integrated Treasury Management Information System (ITMIS) in Sri Lanka maakt deel uit van een belangrijk hervormingsinitiatief ter verbetering van het begrotingsbeheer in Sri Lanka via het Fiscal Management Efficiency Project.

Liberia

Liberia

Sinds 2010 maakt de regering van Liberia met succes gebruik van de FreeBalance Accountability Suite™ om modern boekhoudkundig beheer en bestuur in de hele publieke sector mogelijk te maken.

Neem contact op met