(GTM) Overheid Treasury Management Modules

(GTM) Overheid Treasury Management Modules

Stelt overheden in staat contant geld, schulden en investeringen te beheren

Module Overzicht


(GTM) Government Treasury Management-modules harmoniseren treasury-activiteiten, beperken risico's en zorgen voor effectieve prognoses. Ze kunnen worden geïmplementeerd als op zichzelf staande tools of als onderdeel van de bredere FreeBalance Accountability Suite.

(GTBR) Bankafstemming

Kies voor een grondige aanpak van financieel beheer die uw wereldwijde aanwezigheid weerspiegelt.

De FreeBalance (GTBR) Bankafstemmingsmodule vereenvoudigt de ingewikkelde taak van het matchen van bankafschriften met transacties op de grootboekrekening. Ervaar realtime synchronisatie, verminder fouten en zorg voor een up-to-date financieel dossier.

Deze module verwerkt moeiteloos complexe transacties in meerdere valuta en biedt een naadloos reconciliatieproces dat geografische grenzen overschrijdt.

Het maakt ook automatische en handmatige reconciliatie mogelijk en ondersteunt migratie naar een Treasury Single Account (TSA).

(GTBT) Overschrijvingen van bankrekeningen

Moeiteloos geldoverdrachten uitvoeren voor een effectief, transparant en tijdig beheer van de overheidsfinanciën.

Met de (GTBT) module Bankrekeningoverschrijvingen van FreeBalance kunnen gebruikers eenvoudig individuele of gegroepeerde bankrekeningoverschrijvingen beheren, waardoor een naadloze geldstroom wordt gegarandeerd.

Deze module ondersteunt overschrijvingen tussen de hoofdrekening van de overheid naar secundaire rekeningen en tussen secundaire rekeningen binnen dezelfde hoofdrekening. Hierdoor kunnen middelen snel en eenvoudig worden gericht op waar ze strategisch het meest nodig zijn.

(GTCM) Kasbeheer

Verlaag schulden en verhoog de inkomsten uit overheidsinvesteringen met de digitale (GTCM) oplossing voor cashmanagement van FreeBalance.

Met deze module kunnen overheden op een effectieve manier de cashflow voorspellen op basis van inkomsten, verplichtingen, verbintenissen en ontvangen goederen.

Met de (GTCM) Cash Management tool kun je eenvoudig budgetvarianties en -voorspellingen analyseren op basis van eerdere trends of met behulp van geconsolideerde weergaven van het rekeningstelsel.

Gebruikers kunnen zorgen voor nauwkeurig kasbeheer en rapportage door controles op borgtochten op te leggen en toewijzingen te verhogen.

(GTDM) Schuldbeheer

Beheer schulden en betalingen proactief met de (GTDM) schuldbeheertool van FreeBalance.

De (GTDM) module Schuldbeheer biedt functionaliteit voor de subadministratie van schulden. Het modelleert korte- en langetermijnschulden, zodat financiële leiders effectief kunnen plannen voor de nabije en middellange termijn.

Het gebruik van de (GTDM) schuldbeheermodule helpt overheden om ervoor te zorgen dat op tijd aan schuldverplichtingen wordt voldaan en biedt een reeks dashboards en rapporten voor een eenvoudige analyse van schuldverplichtingen.

(GTTM) Schatkistbeheer

Ervaar gestroomlijnd treasury management, verbeterd financieel overzicht en verbeterde naleving van de vereisten van Treasury Single Account (TSA).

De module Government Treasury Management van FreeBalance (GTTM) biedt een gecentraliseerd platform voor het beheer van treasury-activiteiten. Deze uitgebreide module stroomlijnt de implementatie van TSA en vereenvoudigt het proces van het innen en beheren van overheidsgelden.

Het vergemakkelijkt het beheer van basisgegevens van bankrekeningen en biedt een gecentraliseerde opslagplaats voor nauwkeurige en actuele bankrekeninginformatie. Het maakt virtuele bankrekeningen mogelijk, waardoor fondsen naadloos kunnen worden gescheiden voor specifieke doeleinden.

(GTIT) Overheidsdepartementale overschrijvingen

Naadloos beheer van de geldstroom tussen ministeries, departementen en agentschappen.

Met de module Overheidsdepartementale overschrijvingen van FreeBalance (GTIT) kunnen geautoriseerde personen geld overmaken tussen verschillende onderdelen van de overheid, waardoor eenvoudig budgetbeheer mogelijk is en zeer efficiënte fiscale operaties worden uitgevoerd.

Verplaatsingen van fondsen binnen (GTIT) Overheidsdepartementale overschrijvingen zijn toegestaan binnen dezelfde budgetten, afhankelijk van begrotingssaldi, en zijn volledig traceerbaar, waardoor belangrijke administratieve processen worden versneld en risico's worden verminderd.

(GTPM) Betalingsbeheer

Stroomlijn het betalingsbeheerproces en verbeter de efficiëntie en controle.

De betalingsbeheermodule van FreeBalance (GTPM) automatiseert het goedkeuringsproces van betalingen en zorgt zo voor tijdige en nauwkeurige uitbetalingen.

Het integreert naadloos met inkoop-, aanbestedings- en salarisapplicaties, waardoor gegevens niet meer handmatig hoeven te worden ingevoerd en er minder fouten optreden. Bovendien ondersteunt het gedeeltelijke betalingen, vooruitbetalingen en het groeperen van meerdere facturen in één enkele betaling.

Deze module maakt het mogelijk om cheques af te drukken of te integreren met andere betaalinstrumenten, zoals EFT, wat flexibiliteit en gemak oplevert.

Aanvullend lezen

Overheidsmiddelen voor schatkistbeheer implementeren tijdens het digitale traject In een eerder artikel onderzochten we de reis die overheden maken wanneer ze digitale tools gaan gebruiken voor het beheer van overheidsfinanciën en bespraken we de verschillende stadia van de digitale evolutie van een organisatie via digitalisering, digitalisering en digitale transformatie.
Schatkist Rol van systemen voor schatkistbeheer Het financieel beheer en de boekhouding van de overheid verschillen van die van particuliere ondernemingen. De boekhoudkundige beginselen en voorschriften zijn uniek voor overheden. Zo moeten overheden een hoog niveau van transparantie en verantwoording handhaven, wat het gebruik van gespecialiseerde boekhoudnormen vereist. ERP-systemen voor de particuliere sector zijn niet ontworpen voor deze specifieke eisen en bieden mogelijk niet de nodige functies om te voldoen aan de regelgevings- en rapportage-eisen van de overheid.
Grafisch beheer van de overheidsfinanciën De voordelen van schatkistbeheer door de overheid Schatkistbeheer is het proces van het beheer van de financiële middelen van een organisatie, waaronder contant geld, investeringen en verplichtingen. Schatkistbeheer is een cruciaal aspect van het begrotingsbeheer dat landen helpt hun financiële middelen te beheren, de economische groei te ondersteunen en te zorgen voor transparantie en verantwoording van de overheidsfinanciën. Een goed beheerd thesauriesysteem kan regeringen voorzien van de nodige middelen om openbare diensten en investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg te financieren. Dit is waar de FreeBalance Accountability Suite™ om de hoek komt kijken.
Neem contact op met