Overheidsmiddelen voor schatkistbeheer implementeren in het digitale traject class=

Overheidsmiddelen voor schatkistbeheer implementeren tijdens het digitale traject

In een eerder artikel onderzochten we de reis die overheden afleggen wanneer ze digitale tools beginnen te gebruiken voor het beheer van overheidsfinanciën en bespraken we de verschillende stadia van de digitale evolutie van een organisatie via digitalisering, digitalisering en digitale transformatie.

In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden voor verbetering bij het gebruik van digitale tools voor schatkistbeheer bij de overheid en de specifieke voordelen van het gebruik van de modules voor schatkistbeheer bij de overheid van FreeBalance (GTM).

Waarom digitale tools gebruiken voor schatkistbeheer bij de overheid?

Schatkistbeheer bij de overheid omvat een aantal belangrijke schatkistfuncties bij de overheid, waaronder: 

 • betaling en bankafstemming
 • kas- en liquiditeitenbeheer
 • schuld-, subsidie- en steunbeheer
 • financiële investeringen en staatsinvesteringsfondsen
 • een enkelvoudige thesaurierekening.

Het beheren van overheidsfinanciën is niet hetzelfde als het beheren van algemene bedrijfsbudgetten: overheden hebben unieke behoeften. FreeBalance onderkende dit bijna 40 jaar geleden en ontwikkelde de FreeBalance Accountability SuiteTM om aan de eisen van de overheid te voldoen.

(GTM) Schatkistbeheer van de overheid is een suite van tools binnen de FreeBalance Accountability SuiteTM waarmee overheden hun schatkistfuncties effectiever kunnen beheren door gebruik te maken van digitale technologie.

Digitale oplossingen, zoals (GTM) Government Treasury Management, spelen een sleutelrol in het helpen van overheden bij het beheren van treasuryfunctiesen kan overheidsorganisaties helpen zich te verbeteren:

 • efficiëntie
 • doeltreffendheid
 • economie
 • aandelen
 • economische waarde.

Overheden kunnen verbeteringen realiseren, ongeacht of ze voor het eerst digitale tools implementeren voor GTM of dat ze hun huidige werkwijzen verder ontwikkelen.

Digitalisering van schatkistbeheer bij de overheid met FreeBalance

Voor overheden die hun eerste digitale stappen zetten, biedt digitalisering een groot aantal voordelen. Door handmatige treasury managementprocessen om te zetten naar digitale formats, worden menselijke fouten verminderd, de toegang tot informatie verbeterd en de transparantie in financiële operaties vergroot. 

De FreeBalance (GTM) Government Treasury Management tools ondersteunen leiders in de publieke sector bij digitalisering door:

 • bankafstemming automatiseren
 • analyse van schulden of investeringen mogelijk maken
 • rapporten over de behoefte aan contanten genereren
 • liquiditeitsramingen van managers verzamelen
 • het volgen van buitenlandse hulp.

Efficiëntie vrijmaken door digitalisering van GTM

Digitalisering gaat verder dan het eenvoudigweg kopiëren van handmatige processen in een digitaal formaat en automatiseert in plaats daarvan volledige processen. Organisaties met bestaande digitale dossiers kunnen efficiënter, transparanter en besluitvaardiger worden door hun treasury management processen te digitaliseren.

Tot de digitaliseringsfuncties van FreeBalance's (GTM) Government Treasury Management oplossingen behoren:  

 • integratie van betalingen, ontvangsten en aanpassingen
 • ondersteuning van de end-to-end workflow voor schulden, hulp of financiële investeringen.

Digitale transformatie van schatkistbeheer bij de overheid

Digitale transformatie bij de overheid heeft een bredere reikwijdte dan digitalisering en digitalisering en vereist aanzienlijke organisatorische verandering maar levert enorme voordelen op.

Onze (GTM) Government Treasury Management tools ondersteunen digitale transformatie door:

 • de planning van schulden, investeringen en buitenlandse hulp integreren in de begrotingsplanning
 • gebruikmaken van samenwerkingstechnologieën, big data analytics, data science en kunstmatige intelligentie voor liquiditeitsbeheer
 • ondersteuning van flexibele aanpassing van vastleggingscontroles op basis van liquiditeitsanalyse
 • automatisering van de transparantie van hulp, schulden en financiële investeringen.

Digitale transformatie plaatst technologie in het hart van treasury managementprocessen, en (GTM) Government Treasury Management (net als andere oplossingen binnen de FreeBalance Accountability SuiteTM) kan worden geconfigureerd om te voldoen aan de behoeften van verschillende overheden. Voorbeelden hiervan zijn het configureren van workflows, het instellen van gebruikersrechten en het definiëren van budgetcategorieën, zonder dat hiervoor technische expertise nodig is. (Lees ons vorige blogartikel voor meer informatie over configuratie en de verschil tussen configuratie en aanpassing).

Wij geloven dat het simpelweg implementeren van een nieuw stuk technologie geen transformatie oplevert. ondersteunende dienstennaast onze technische oplossingen, om het succes van de digitale transformatieprogramma's van onze klanten te garanderen.

Klaar voor de volgende stappen?

Uw organisatie kan aan het begin staan van haar digitale reis, of klaar zijn om transformatieve veranderingen door te voeren. Hoe dan ook, FreeBalance kan helpen. Lees meer over de FreeBalance Accountability SuiteTM, FreeBalance's advies-, implementatie- en duurzaamheidsdienstenof contact met ons opnemen om een afspraak te maken met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met