(GPM) Overheid Prestatie Management Modules

(GPM) Overheidsprestatiebeheermodules

Stelt overheden in staat resultaten en uitkomsten te verbeteren

Module Overzicht


FreeBalance's (GPM) Government Performance Management tools stellen overheden in staat om resultaten en uitkomsten proactief te monitoren en continu te verbeteren. Door de volgende modules te implementeren, afzonderlijk of als onderdeel van een gezamenlijke oplossing, kunnen overheden de transparantie vergroten, op gegevens gebaseerde besluitvorming mogelijk maken en continue verbetering ondersteunen.

(GPBB) Budget Book Builder

Maak eenvoudig uitgebreide, gebruiksvriendelijke budgetboeken.

(GPBB) Budget Book Builder stroomlijnt begrotingsprocessen door het verzamelen van plannings- en historische gegevens te automatiseren en op basis hiervan nauwkeurig samengestelde begrotingsboeken te maken, compleet met een gebruiksvriendelijke inhoudsopgave.

Deze module zorgt voor consistentie in formaten en verhalen door middel van sjablonen. Gebruikers kunnen moeiteloos rapporten en online ondersteuningsdocumentatie samenstellen, waarbij gegevens van (GPBB) Budget Book Builder naadloos worden geïntegreerd met Microsoft Word of Excel voor bewerkbare elektronische of afdrukbare PDF-exemplaren.

(GPPB) Government Performance Budgeting

Automatiseer de volledige workflow voor budgetplanning met (GPPB) Government Performance Budgeting.

Deze module vergemakkelijkt op efficiënte wijze meerjarige budgetplanning en -prognoses voor overheidsinvesteringen, kapitaal, salarissen, terugkerende en ontwikkelingsbudgetten. Het ondersteunt ook budgetoverschrijvingen, virements, aanvullende budgetten en tijdelijke budgetten.

(GPPB) Government Performance Budgeting stelt overheden in staat om eenvoudig begrotingsgegevens te analyseren en 'wat als'-scenario's te maken. Het ondersteunt verhalen en bijlagen voor begrotingsvoorstellen en verbetert de toegang tot belangrijke informatie voor de besluitvorming.

(GPPM) Beheer van overheidsprestaties

Uitgebreide controle van financiële en niet-financiële resultaten.

(GPPM) Government Performance Management zorgt voor nauwkeurig toezicht op de uitvoering van de begroting, waarbij elk beoogd resultaat wordt bewaakt. Het bevat niet-financiële maatregelen om outputs en resultaten in kaart te brengen, waardoor de analyse binnen de (GPPB) module Government Performance Budgeting wordt verbeterd.

Deze module vergemakkelijkt het creëren van een logische prestatiestructuur, die naadloos aansluit op het rekeningstelsel, en ondersteunt meerdere output- en resultaatdoelen.

De flexibele configuratie is geschikt voor verschillende prestatiemaatstaven, waaronder KPI's, OKR's, scorekaarten en balanced scorecards.

(GPCE) President/Premier Dashboard

In één oogopslag toegang tot de informatie die Executive Leaders nodig hebben.

Het (GPCE) President/Premier Dashboard is op maat gemaakt voor de hoogste leidinggevenden in de publieke sector.

Dit aanpasbare dashboard houdt de gegevens bij die het belangrijkst zijn voor presidenten, premiers en Chief Executives, zodat ze snel en eenvoudig in realtime kunnen worden geanalyseerd.

Financiële en niet-financiële gegevens worden weergegeven in tekst of grafieken, zodat kritieke kwesties eenvoudig kunnen worden gecontroleerd of verder geanalyseerd.

(GPMD) FreeBalance minister's dashboard

Ministerie-specifieke informatie binnen handbereik.

Dit aanpasbare dashboard houdt belangrijke gegevens en zaken bij die relevant zijn voor ministers. Met behulp van transacties van afzonderlijke ministeries stroomlijnt het prestatiebeheer voor drukbezette ministers.

Gepresenteerd in de vorm van een executive scorecard, met een mix van tekst en afbeeldingen, kunnen ministers snel zien hoe hun ministerie presteert ten opzichte van financiële en niet-financiële prestatiedoelen.

Elke bijgehouden metriek is interactief binnen het dashboard en kan verder worden uitgediept voor een diepere analyse.

(GPED) Economic Dashboard

Access to key financial data from a range of sources.

The FreeBalance (GPED) Economic Dashboard provides Presidents, Prime Ministers and Ministers with public finance information from the budget and beyond.

Covering budget, debt management, tax, customs, payroll and procurement information, this customizable dashboard displays critical data in easily understandable text or visual form, and enables drilldown for further detailed analysis of critical data if desired.

Data in the FreeBalance (GPED) Economic Dashboard is presented in real-time to allow for informed decision-making.

(GPMG) Beheerdersdashboard

Managers uitrusten met de tools die ze nodig hebben om effectieve financiële beslissingen te nemen.

Het FreeBalance (GPMG) Manager's Dashboard is een aanpasbaar hulpmiddel voor het visualiseren van gegevens waarmee managers de voor hen relevante kwesties kunnen volgen.

Financiële en niet-financiële outputs en resultaten kunnen eenvoudig worden bijgehouden, waardoor snelle maar onderbouwde besluitvorming mogelijk is.

Gegevens kunnen worden weergegeven als tekst, grafieken of een combinatie daarvan. Het dashboard is interactief, wat betekent dat managers op elke metriek kunnen klikken om dieper in de gegevens te duiken voor verdere analyse.

Aanvullend lezen

Complexiteit van prestatiebeheer bij de overheid Prestatiebeheer bij de overheid is niet iets dat kan worden volgehouden met behulp van op zichzelf staande software. Of software ontworpen voor de particuliere sector. Er is een uniforme aanpak voor de hele begrotingscyclus nodig. Lees hier meer.
Overheidsresultaten en prestatiemanagement: De uniforme aanpak Ideeën over de classificatie en het beheer van overheidsprestaties - outputs en resultaten - hebben geleid tot transparantie. De hamvraag is hoe regeringen hun begrotingsplannen voor dienstverlening aan de burger kunnen aantonen en de werkelijke resultaten kunnen laten zien - zoals wij de regering van Oost-Timor hebben geholpen.
Hoe de prestaties van de overheid beheren (en meten) De balanced scorecard maakt het mogelijk langetermijndoelstellingen van de overheid te koppelen aan jaarlijkse en middellangetermijnbegrotingsvoorstellen, wat de evaluatie van programma's ten goede komt. De balanced scorecard is ook een doeltreffend transparantiemechanisme, omdat het bewijs levert van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen en het beleid valideert.
Neem contact op met