Complexiteit van prestatiebeheer door de overheid class=

Complexiteit van prestatiebeheer bij de overheid

Velen denken dat "overheidsprestaties" een oxymoron zijn en relatief gemakkelijk te bereiken zouden zijn als zij maar praktijken uit de particuliere sector zouden overnemen.

Corporate Performance Management vs. Government Performance Management

De prestaties van bedrijven kunnen worden verbeterd dankzij de bottom line van de winst, maar overheden hebben niet het voordeel van een bottom line. In de publieke sector zijn de resultaten resultaten - bijvoorbeeld minder ongelijkheid, betere gezondheidszorg, enz.

Beheer van overheidsprestaties

Bovendien staan de regeringen voor vele uitdagingen die de prestaties nog ingewikkelder maken. Deze omvatten:

 • Reikwijdte en omvang
  • Regeringen beheren meer "lines of business" dan enig ander bedrijf
 • Toepassingsgebied
  • Regeringen hebben geen definitieve bottom line zoals winst...
  • Begrotingen moeten gekoppeld zijn aan prestaties, omdat regeringen een boekhouding met verplichtingen voeren.
 • Schaal
  • Het doorsluizen van complexe doelstellingen via MDA's en afdelingen naar individuele ambtenaren is ingewikkeld omdat er zoveel personeelsleden zijn.

Prestaties van de overheid en uitgavenkaders voor de middellange termijn

Willen overheden hun mandaten daadwerkelijk uitvoeren en diensten verlenen aan burgers, dan moeten begrotingen worden gekoppeld aan prestaties. In het bedrijfsleven zijn begrotingen richtlijnen, maar bij de overheid zijn zij de wet. Daarom is het niet alleen van cruciaal belang dat begrotingen efficiënt worden opgesteld en uitgevoerd, maar ook dat er een duidelijke lijn is tussen doelstellingen, begrotingen en prestaties.

Regeringen hebben echter één jaar begrotingscyclus. Dit maakt het bijna onmogelijk om resultaten aan begrotingen te koppelen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat beleidsdoelstellingen in zo'n kort tijdsbestek worden bereikt. Vandaar het gebruik van uitgavenkaders voor de middellange termijn (MTEF).

Wat zijn uitgavenkaders voor de middellange termijn?

Kaders voor uitgaven op middellange termijn (MTEF's) helpen de beperkingen van de jaarlijkse begrotingscyclus van de regering te overwinnen door een middellangetermijnperspectief te hanteren en uitgavenplafonds op te nemen in langetermijnplannen. Hierdoor worden investeringsbeslissingen gekoppeld aan beschikbare middelen over een langere periode, waardoor de toewijzing van middelen kan worden afgestemd op nationale doelstellingen.

Complexiteit van de uitgavenkaders voor de middellange termijn

Meerjarige begrotingsplanning wordt beschouwd als een PFM goede praktijk. Alomvattende MTEF's omvatten macro-economische, sectorale en prestatiekaders. Dit maakt in principe een planning op basis van nationale doelstellingen mogelijk. De kenmerken van het plan komen tot uiting in alle uitgaven en resultaten.

De moeilijkheid waarmee veel regeringen te kampen hebben, is het cascaderen van prestatieconcepten door de inkomsten- en uitgavencyclus heen. Deze overheden hebben afzonderlijke financiële, personeels-, belastingadministratie- en aanbestedingssystemen aangeschaft. Verschillende platforms. Verschillende metadata. Veel van deze toepassingen hebben geen zichtbaarheid of verband met controles of prestatiecriteria.

Het belang van uniforme gegevens

Prestatiebeheer bij de overheid is niet iets dat kan worden volgehouden met behulp van op zichzelf staande software. Of software ontworpen voor de particuliere sector. Een uniforme aanpak over de gehele begrotingscyclus is vereist. Deze bestaat uit transparantie, back-office en metadata lagen die meer dan geïntegreerd moeten zijn. Systemen en gegevens moeten strak worden samengevoegd om te zorgen voor goede controles en volledige automatisering - zoals in het geval van de FreeBalance Accountability Suite™

Met een PFM-deskundige spreken over hoe FreeBalance kan helpen de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in uw land te stimuleren, gelieve neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met