2017: Het jaar dat de overheid voorbij ERP springt? class=

2017: Het jaar dat de overheid verder springt dan ERP?

De voortdurende investeringen in Enterprise Resource Planning (ERP)-technologie bij de overheid zijn schokkend gezien de hoog uitvalpercentage. Bijvoorbeeld het gebruik van ERP in het "Phoenix Pay System" van de regering van Canada, waarbij Oracle PeopleSoft wordt gebruikt, blijft problemen opleveren met de salarisadministratie.. En, het gebruik van Oracle en SAP ERP door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten heeft ertoe geleid dat sommige implementaties honderden miljoenen dollars over het budget heen gaan. Het is niet ongewoon dat ERP-projecten bij de overheid het oorspronkelijke budget met 200% tot 500% overschrijden.
Enterprise Resource Planning bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie - Werkelijk vs. Begroting
Het kritieke probleem dat overheden ervaren bij het implementeren van ERP is aanpassing van de code. Software die oorspronkelijk is geschreven voor de particuliere sector vereist meer maatwerk bij gebruik in de publieke sector, met name wanneer de software moet worden aangepast aan juridische constructies van de overheid. Aanpassing in plaats van configuratievoegt toe technische schuld: meer aangepaste code om te onderhouden en aan te passen, meer moeite om aan te passen aan hervormingen. Daarom GRP, oorspronkelijk ontwikkeld voor de overheid, is geen ERP.
Configuratie versus aanpassing

Zal de ERP in Government Madness stoppen in 2017?

Geen. De ERP-bedrijven, met name Oracle en SAP, hebben zeer effectieve en dure marketing. Leuk of niet, de B2B- en B2G-markten blijven voornamelijk broadcastmarkten. Er is veel lawaai gecreëerd door grote bedrijven dat zeer moeilijk te filteren is.
Mijn gevoel zegt dat 2017 het jaar wordt waarin overheden monolithische ERP als strategie ter discussie gaan stellen. De druk om betrokken systemen in te voeren en de budgetvereisten voor legacy systems of record zullen overheden in nieuwe richtingen drijven. Enkele drijfveren zijn:

  • De behoefte aan transparantie en een open overheid zal de beperkingen van ERP-integratie blootleggen
  • De noodzaak om overheidsambtenaren te betrekken biedt mogelijkheden om af te stappen van bestaande HCM-systemen.
  • De kostenproblemen bij het onderhoud van datacentra en het mislukken van veel initiatieven voor gedeelde IT-diensten zullen overheden ertoe aanzetten te overwegen niet-kerntaken in de publieke cloud onder te brengen.
  • De behoefte aan experimenten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren zal investeringen in nieuwe technologie stimuleren.

Onderwerpen

Neem contact op met