ERP in de overheid: "Mimicry" in actie? class=

ERP in de overheid: "Mimicry' in actie?

Waarom werkt technologie op de ene plek wel en op de andere niet? Deze kritische vraag werd gesteld door een team van de Harvard Kennedy School of Government over landenontwikkeling onder leiding van Matt Andrews, Lant Pritchett en Michael Houtsnip. Ik denk dat hun analyse van toepassing is op de hoog faalpercentage van ERP bij de overheid: isomorfe nabootsing.
Isomorfe nabootsing gaat over het krijgen van de "voordelen van op iets lijken zonder dat ding te zijn"Zoals beschreven door Pritchett. Het stelt organisaties in staat om legitimiteit te verwerven door eruit te zien als legitieme organisaties.

Andrews heeft beschreven dat mimicry overheden in staat stelt om verbeteringen te 'signaleren' zonder deze noodzakelijkerwijs te verbeteren.. Andrews stelt dat regeringen zich meer richten op "er goed uitzien" dan op "goed doen". Er zijn vier imitatiepatronen die we zien bij ERP in de markt voor overheidstechnologie:

1. Beste Praktijken

ERP-leveranciers beweren dat ze best practices uit de industrie in software bouwen. Dit idee van "best practices" wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van landen. Veel internationale donoren pushen deze praktijken naar ontwikkelingslanden. En het is gemakkelijker om ontwikkelingsprogramma's goedgekeurd te krijgen als ze de gevestigde best practices volgen.
Net als bij ontwikkeling kan het zijn dat ERP-implementaties die in de ene context werken, niet werken in een andere context. Er zijn zoveel factoren, waaronder de mogelijkheden van de klant, aanpassingsbehoeften, regelgeving, subsystemen, veranderingsculturen en nog veel meer. En veel praktijken die zijn ingebouwd in ERP-software zijn slecht voor andere situaties.
Het idee om "best practices" te gebruiken is een uitstekende manier om signaal van bekwaamheid op het gebied van openbare dienstverlening aan politici die ERP-implementatiebudgetten goedkeuren.

2. Kostenbesparingen

ERP-klanten hebben miljoenen dollars bespaard, volgens pubic relations van leveranciers. De bron van deze besparingen zijn onder andere: lagere IT-kosten, minder handmatige stappen en verbeterde integratie.
Deze besparing is relatief ten opzichte van eerdere systemen, en het is vaak een streven of doel. Zelden rapporteren ERP-klanten werkelijke besparingen. Het is zeldzaam dat ERP-klanten deze voordelen te bereiken. En, de unieke context van de ERP-klant die heeft bereikt kostenbesparingen is zelden van toepassing op andere situaties.
Dit idee van geld besparen is politiek aantrekkelijk voor overheden om financieel rentmeesterschap van de overheid signaleren.

3. Handelen als een bedrijf

ERP-software werd meestal ontwikkeld om de behoeften van de privésector te ondersteunen. Veel van deze producten zijn uitgebreid om meerdere industrieën te ondersteunen, waaronder de overheid. De meeste experts zijn het erover eens dat overheden aanzienlijke hoeveelheden aangepaste code nodig hebben in ERP-systemen, vooral in vergelijking met alternatieven voor Government Resource Planning (GRP)-systemen. Hoe meer code wordt aangepast, hoe hoger de kosten. Aanpassing van code draagt bij aan de technische schuld. Dit is de reden waarom GRP over het algemeen economisch levensvatbaarder is dan ERP bij de overheid.
Veel politici willen de overheid echter "runnen als een bedrijf". Wat is er beter dan bedrijfssoftware? Deze visie speelt in op het stereotype dat overheden verkwistend zijn en ambtenaren lui.
Het gebruik van bedrijfssoftware bij de overheid is politiek aantrekkelijk voor overheden om overheidsefficiëntie en -effectiviteit signaleren.

4. Ondernemingen gebruiken ERP

Het zit allemaal in de naam. Iedereen weet dat bedrijven Enterprise Resource Planning gebruiken. Dus elke organisatie die naar het "grote geheel" kijkt, heeft een backbone van bedrijfssoftware nodig. Het maakt voor veel waarnemers niet uit of er enterprise-class software is die niet "ERP" heet, of open systemen die effectiever zijn dan veel proprietary software stacks. Natuurlijk hebben ERP-leveranciers deze simplistische perceptie doorgedrukt.
Het gebruik van "enterprise" software in de overheid is een uitstekende manier om signaal van bekwaamheid in openbare dienstverlening aan politici die ERP-implementatiebudgetten goedkeuren.

Realiteiten van ERP in de overheid Isomorfe nabootsing

ERP in de overheid: Isometrische nabootsing
Isomorfe nabootsing is een mentale snelkoppeling - een heuristiek. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom politici, ambtenaren en adviseurs bezwijken voor het dominante ontwikkelingsverhaal en het dominante verhaal over bedrijfssoftware. Er zijn gemengde resultaten in de ontwikkelingspraktijken van landen en in ERP-implementaties. In het bijzonder heeft het gebruik van ERP in de overheid, wanneer de unieke overheidscontext niet wordt begrepen, geleid tot hogere kosten dan verwacht voor het project. De gewenste voordelen worden zelden bereikt. Ambtenaren moeten om het systeem heen werken om hun werk gedaan te krijgen.
Met andere woorden, Als overheden zakelijke denkwijzen zouden gebruiken, zouden ze waarschijnlijk geen ERP aanschaffen voor de meeste functies. 

Onderwerpen

Neem contact op met