De waarde van een overheids-FMIS-oplossingenarchitectuur class=

De waarde van een FMIS-oplossingenarchitectuur voor de overheid

Wat is een oplossingenarchitectuur?

Ali Hashim, een bekende FMIS-deskundige, twitterde over de architectuur van de digitalisering van het openbaar financieel beheer (PFM). 

Ali Hashim Tweet

FreeBalance volgt een soortgelijke benadering. Maar wat is een oplossingen architectuur en waarom is het belangrijk voor de implementatie van een informatiesysteem voor financieel beheer (FMIS) van de overheid?

Er zijn meerdere definities van Solutions Architecture (SA) met genuanceerde variaties, maar misschien zijn de meest gezaghebbende die van De Open Groep:

 • Een beschrijving van een afzonderlijke en gerichte bedrijfsvoering of activiteit en hoe IS/IT die bedrijfsvoering ondersteunt. Een Solution Architectuur is typisch van toepassing op een enkel project of een projectuitgave, en helpt bij de vertaling van eisen in een visie op de oplossing, zakelijke en/of IT-systeemspecificaties op hoog niveau, en een portefeuille van implementatietaken.

En Gartner:

 • Een architectuurbeschrijving van een specifieke oplossing. SA's combineren richtlijnen uit verschillende gezichtspunten van de bedrijfsarchitectuur (zakelijk, informatief en technisch), en uit de architectuur van de bedrijfsoplossing (ESA).

Het belangrijke punt om te onthouden is dat een oplossingen architectuur is niet hetzelfde als een bedrijfsarchitectuur (welke beschrijft de volledige IT-infrastructuur, bedrijfsstructuur, doelen en doelstellingen) of een technische architectuur (beschrijving van de structuur en de interactie van de platformdiensten en de logische en fysieke technologiecomponenten).

GRP Oplossingen Architectuur

Waarom is een oplossingsarchitectuur belangrijk voor FMIS-implementaties?

Een doeltreffende oplossingsarchitectuur voor een FMIS-systeem van de overheid vereist integratie:

 • Subset van relevante organisatiedoelstellingen uit de Ondernemingsarchitectuur die van toepassing is op het PFM-project
 • Integratie met en aanpassing van de Technische architectuurom de doelstellingen van het PFM-project te bereiken

FreeBalance Oplossing Architectuur

Waarom gebruiken we een FMIS Solution Architecture?

FMIS-projecten van de overheid zijn transformationeel. Een FMIS-implementatie is geen back-office technisch initiatief. Het is een project dat de overheid zal transformeren en dus een goed uitgewerkte oplossingsarchitectuur vereist.

FreeBalance's Solution Architecture stack bevat meerdere 'views' over alle facetten.

FreeBalance Oplossing Architectuur

Doelstellingen Bekijken

 • Regeringsdoelen: doelstellingen van de regering en de vakministeries
 • Donordoelstellingenindien het project door een donor wordt gefinancierd
 • Projectdoelstellingen: verzameld uit aanbestedingen en onze inzichten uit soortgelijke situaties
 • Verwachte resultaten: al dan niet expliciet in een RFP, meestal met een beschrijving van verbeteringen
 • Verwachte impacthoe het project het bestuur, het welzijn van de burgers, duurzame ontwikkeling en de rijpheid van het beheer van de overheidsfinanciën verbetert.

Organisatie Zicht

 • Belangrijkste belanghebbenden: specifieke vakministeries zoals het ministerie van Financiën bij een FMIS-implementatie
 • Rechtstreeks betrokken ministeries: organisaties die de oplossing zullen implementeren
 • Betrokken belanghebbenden: donoren, toezichthoudende instanties, civiele samenleving

Logische weergave

 • Kernfunctionaliteit: doorgaans de kernfuncties van financieel beheer
 • Belangrijke subsystemen: zoals salarisadministratie, activa, inkoop, schulden die moeten integreren met de kernactiviteiten
 • Ondersteunde functies: functies zoals audit, transparantie, besluitvorming

Toepassing Bekijk

 • Kernsysteem: doorgaans het financiële kernsysteem, hoewel het meer dan één systeem kan zijn
 • Belangrijke subsystemen: werkelijk gebruikte toepassingen, kan de huidige omgeving contrasteren met de toekomstige
 • Ondersteunde toepassingen: ondersteund door systemen zoals portalen, dashboards

Integratie uitzicht

 • Naar: de systemen waaraan de systemen informatie verstrekken
 • Van: de systemen waarop het systeem informatie ontvangt
 • Type: de integratiemethode zoals API, webservices, RPC, flat file, database, ETL, screen scraping

Informatie Weergave

 • Systemen en subsystemen afgestemd op de toepassingsweergave
 • Gegevensmigratie toont gegevens afkomstig van te vervangen systemen
 • Informatiebronnen voor gegevens, metadata, taakbeheer, controles, organisatiestructuur

Technologie Zicht

 • Presentatie Laagte ondersteunen gebruikersinterfaces
 • Bedrijfslogicalaag: Applicatieservers, middleware, te gebruiken programmeertalen
 • Gegevenslaag: werkelijk te gebruiken databanken

Projectweergave

 • Coördineer met een enkel projectoverzicht
 • Afhankelijkheden vaststellen binnen standpunten en over standpunten heen
 • Projecten afstemmen met hoge overheids-, donor-, lijnministerie- en projectdoelstellingen
 • Genereer spelplannenagile boards en traditionele projectplannen

Onderwerpen

Neem contact op met