Hoe kan welzijnswetenschap het overheidsbeleid verbeteren? class=

Hoe kan welzijnswetenschap het overheidsbeleid verbeteren?

Het overheidsbeleid moet verder denken dan het BBP. Bewijs uit academische papers 1 2 3 4 en de Wereld Geluksrapport bevestigen dat regeringen beleid en "slimme overheidsfinanciën"begrotingen om het nationale welzijn en geluk te verbeteren. Deze concepten werden ook gebruikt tijdens de Internationale stuurgroep FreeBalance workshops voorafgaand aan de H20.
Het gebruik van welzijns- en gelukswetenschap toegepast op nationaal overheidsbeleid biedt betere maatstaven voor de doeltreffendheid van de overheid dan groei en inkomen. Laag ervaren welzijn leidt tot conflicten en instabiliteit.
De beleidslessen uit de welzijnswetenschap zijn:

Vertrouwen in de overheid

 • Het vertrouwen in instellingen, vooral de overheid, is laag en neemt af.
 • Corruptie is de belangrijkste factor van wantrouwen jegens de overheid in veel landen, ook in ontwikkelde landen.
 • Grote ongelijkheid gaat gepaard met weinig geluk en welzijn
 • Grote ongelijkheid in verband met een kwetsbare staat
 • Sociale onrechtvaardigheid belangrijke factor in perceptie van ongelijkheid
 • Beleidsopenheid en open overheid kunnen het ervaren vertrouwen vergroten
 • De kwaliteit van de dienstverlening wordt belangrijker gevonden dan de kwaliteit van de democratie
 • Door een beter beheer van de overheidsfinanciën kan de dienstverlening van de overheid worden verbeterd

Overwegingen van openbaar beleid

 1. de anticorruptiewetgeving (waar nodig) en -handhaving (bijna overal nodig) op openbare wegen verbeteren
 2. de distributieve, herverdelende en procedurele kenmerken van sociale onrechtvaardigheid in wetgeving en praktijk aan te pakken
 3. Meer gebruik maken van open gegevens en open overheid
 4. Nagaan op welke gebieden de dienstverlening kan worden verbeterd (met name in bepaalde sectoren, zie hieronder)
 5. Begrotingsscenario's uitvoeren op basis van de resultaten van de dienstverlening

Inkomen, groei en werkgelegenheid

 • Armoede gaat gepaard met weinig welzijn en geluk
 • Een hoger inkomen gaat niet altijd gepaard met een verbetering van welzijn en geluk; veel situaties waarin economische groei heeft geleid tot een algemene vermindering van welzijn en geluk
 • Een hoger inkomen wordt in combinatie met andere factoren in verband gebracht met welzijn
 • De notie van landsontwikkeling om groei te bereiken moet verschuiven naar duurzame, inclusieve groei die rekening houdt met welzijnseffecten.
 • Werkloosheid heeft aanzienlijke negatieve langetermijneffecten op persoonlijk en nationaal welzijn
 • Werkloosheid in verband met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Betekenisvol werk geassocieerd met hoger welzijn

Overwegingen van openbaar beleid

 1. De werkloosheid terugdringen door onderwijs- en bijstandsprogramma's
 2. Sociale steun verlenen aan werklozen
 3. Focus op zinvolle banengroei
 4. Armoede terugdringen door beleid ten gunste van de armen

Gezondheids-, onderwijs- en milieuoverwegingen

 • Impact van geestelijke gezondheid veel groter dan fysieke gezondheid op perceptie van welzijn en geluk
 • Geestelijke gezondheidsproblemen reiken verder dan het individu en verminderen het geluksgevoel van het gezin en de gemeenschap.
 • Onderwijsstelsels kunnen positieve of negatieve gevolgen hebben voor welzijn en geluk
 • Focus op onderwijsprestaties en uitmuntendheid heeft een algemeen negatief effect op het welzijn
 • Aan sociale, creatieve en persoonlijke vaardigheden rond welzijn, die cruciaal zijn voor toekomstig welzijn, wordt in veel onderwijsstelsels te weinig geld besteed.
 • De omgeving speelt een belangrijke rol in geluksbeleving
 • Groene ruimten en milieuvriendelijk ontwerp kunnen cruciaal zijn om het welzijn in steden te verbeteren

Overwegingen van openbaar beleid

 1. Meer financiering voor het beheer van geestesziekten
 2. Zorg voor een onderwijsprogramma dat inspeelt op toekomstige behoeften inzake welzijn, met inbegrip van zogenaamde "zachte vaardigheden".
 3. De prestatieangst voor leraren en studenten in onderwijsstelsels verminderen
 4. Zorgen voor een meer holistische openbare planning voor groei en verstedelijking die gemeenschappelijke en groene ruimten mogelijk maakt.

Onderwerpen

Neem contact op met