De Balanced Scorecard Welzijn van de overheid class=

De overheidsbalans voor welzijn

Het welzijn van de burger en het nationale geluk worden in het overheidsbeleid mainstream. Gegevens uit verschillende bronnen, waaronder de Wereld Geluksrapportconcludeert dat phet op groei en inkomen gerichte overheidsbeleid is niet doeltreffend in verhoging van de gemelde perceptie van welzijn. Een hoger inkomen gaat soms gepaard met stress en minder welzijn.

Welzijn en geluk zijn multivariabel waarbij cultuur een belangrijke rol speelt in de perceptie van de burger. Niettemin kan het overheidsbeleid kan worden vereenvoudigd wanneer de planning wordt afgestemd op nationaal welzijn en bij het gebruik van doeltreffende prestatie-instrumenten. Bijvoorbeeld de balanced scorecard instrument voor prestatiebeheer, aangepast voor overheid en welzijn, kan een effectief instrument zijn.

Leden van de FreeBalance Internationale Stuurgroep (FISC) gaf inzicht in het gebruik van de balanced scorecard bij de overheid en samen creëerden we deze alternatieve visie.

Balanced Scorecard voor de overheid

Balanced Scorecard in de overheid
Concepten van de Balanced Scorecard

Het model van de Balanced Scorecard voor het welzijn van de overheid

Burgerperspectief

Het opkomende patroon voor prestatie-indicatoren in verband met het burgerperspectief omvat:

 • Transparantie en verantwoording maatregelen die transparantiekanalen, anticorruptieresultaten en vertrouwen in de overheid vaststellen
 • Dienstverlening maatregelen die de efficiëntie van de dienstverlening en de doeltreffendheid van de door de burgers vastgestelde resultaten omvatten
 • Werkgelegenheid maatregelen die de werkloosheid, de ondergrondse economie en de zin van het werk in kaart brengen
 • Gezondheid en Onderwijs als belangrijke sectoren die een belangrijke rol spelen bij het bereiken van geluk en welzijn
 • Aandelen maatregelen die gender, leeftijd, etnische en regionale gelijkheid en ongelijkheid tussen klassen in kaart brengen

Intern procesperspectief

Het zich aftekenende patroon voor prestatie-indicatoren in verband met het interne proces omvat:

 • Scenario planning maatregelen om te bepalen of de planning meerdere jaren en vele scenario's omvat en niet-financiële concepten zoals welzijn voor prestatiebeheer omvat
 • Automatisering en efficiëntie maatregelen die productiviteitsverbeteringen aangeven
 • Beslissingsondersteuning meet de omvang, integratie, kwaliteit en tijdigheid van de informatie die aan besluitvormers van de overheid wordt verstrekt
 • Beleidscoherentie meet de integratie van overheidsbeleidsconcepten in overheidsorganisaties
 • Programma Beheer meet de doeltreffendheid van de projectresultaten, waaronder het binnen het budget en op tijd halen van de prestaties en de resultaten

Leer- en groeiperspectief

Het zich aftekenende patroon voor prestatie-indicatoren in verband met de leren en groeien van werknemers perspectief omvatten:

 • Leren en promotie gelegenheid maatregelen zoals opleiding van werknemers, beroepscertificaten, behoud van talent en bevordering van leiderschap
 • Beheer van organisatorische veranderingen maatregelen die hiaten tussen proces en praktijk aan het licht brengen en weerstand tegen verandering vaststellen
 • Adequate compensatie maatregelen die ervoor zorgen dat de salarissen van ambtenaren in overeenstemming zijn met die in de particuliere sector en dat de overheid een aantrekkelijke loopbaan is voor getalenteerde mensen
 • Arbeidsvreugde maatregelen die ervoor zorgen dat de werkomgeving de doeltreffendheid van het ambtenarenapparaat mogelijk maakt
 • Empowerment maatregelen die aantonen of ambtenaren in staat zijn de doeltreffendheid van de overheid te verbeteren en te innoveren

Financiële vooruitzichten

Het opkomende patroon voor prestatie-indicatoren in verband met het perspectief van de overheidsfinanciën omvat:

 • Geloofwaardigheid van de begroting waarbij wordt nagegaan of de budgetten dicht bij de oorspronkelijke plannen worden uitgevoerd en of de financiële prestaties worden behaald
 • Schuldbeheer waarbij wordt nagegaan of de schuld effectief wordt beheerd in samenhang met de overheidsdoelstellingen, of de kasmiddelen worden beheerd om de uitgaven te maximaliseren en of er begrotingsruimte wordt gerealiseerd
 • Waar voor je geld waarin wordt nagegaan of bij overheidsopdrachten outputs en resultaten zijn bereikt en of bij de aankoop van grondstoffen lagere prijzen zijn bereikt
 • Belastingen waarin naleving, verbeteringen in de geïnde inkomsten en verbeteringen in het zakendoen worden vastgesteld
 • Publieke investeringen waarbij de kapitaaluitgaven worden afgestemd op de doelstellingen en de infrastructuurresultaten op lange termijn

Voor meer informatie over hoe de FreeBalance Accountability Suite™ kan helpen met het implementeren van balanced scorecards in de overheid, kunt u neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met