Digitale transformatie van de overheid en inclusieve groei class=

Digitale transformatie van de overheid en inclusieve groei

Hoe de digitale transformatie van de overheid af te stemmen op inclusieve en duurzame groei

FreeBalance had het geluk inzicht te geven in de digitale transformatie van de overheid op de recente Tech Hub Eilanden Top waarbij drie belangrijke vragen aan de orde kwamen. Onze standpunten over elk van deze vragen vindt u in deze driedelige blogreeks:

 1. Digitale transformatie van de overheid en inclusieve groei
 2. Hoe je de digitale transformatie van de overheid goed aanpakt
 3. Veranderingsbeheer voor digitale transformatie van de overheid

Hoe belangrijk is inclusiviteit bij de digitale transformatie van de overheid?

Het gebruik van digitale technologie om de efficiëntie en de dienstverlening van de overheid te verbeteren komt vaak niet ten goede aan achtergestelde burgers en kwetsbare gemeenschappen. In feite kan digitale toepassing bij de overheid ongelijkheid verergeren, wat leidt tot minder sociale cohesie en meer conflicten.

Echter, digitale transformaties bij de overheid die de digitale kloof overbruggen, kunnen gelijkheid en inclusie verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan verbetering van de digitale infrastructuur in gebieden met weinig dekking, het ter beschikking stellen van apparatuur voor e-leren of het concentreren van diensten via apparatuur die momenteel in gebruik is.

Hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat digitale diensten inclusief zijn?

De digitale transformatie van de overheid overlapt met de algemene digitale transformatie van een land. Daarom is het belangrijk dat overheden programma's of prestatiebudgettering om ervoor te zorgen dat de uitgaven voor digitale transformatie-initiatieven daadwerkelijk bijdragen tot de nationale ontwikkelingsstrategie.

Programmabudgettering koppelt uitgaven aan nationale ontwikkelingsstrategieën

Dat betekent nadenken over digitale activering als overheidsinvestering. Met andere woorden, regeringen hebben effectieve Financieel beheer van de overheid (PFM) om de groei- en inclusiviteitskansen te optimaliseren die inherent zijn aan een digitaal transformatieprogramma.

Checklist van de overheid voor inclusieve digitale transformatie

 1. Nationale ontwikkelingsprioriteitenmet inbegrip van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), moeten worden uitgedrukt binnen prestatiebudgettering structuren in de Rekeningschema (CoA)
 2. Prioriteiten voor digitale transformatie te koppelen aan de juiste programmastructuren
 3. Output en resultaat doelstellingen voor digitale transformatie moeten worden gekoppeld aan de Grafiek van doelstellingen die kunnen worden uitgedrukt als KPI's of een balanced scorecard
 4. Government Resource Planning (GRP) systeem dat de gehele begrotingscyclus beheert en het mogelijk maakt:
Knop

Hoe kunnen de publieke en private sector samenwerken om digitale transformatie te bereiken?

Een succesvolle digitale transformatie van de overheid ondersteunt de groei van de particuliere sector en digitale investeringen van de particuliere sector zijn, mits gecoördineerd, een krachtvermeerderaar voor de doeltreffendheid van de overheid. Maar om dit goed te doen, is transparantie essentieel.

Transparantie maakt coördinatie mogelijk door de vermeende investeringsrisico's te verminderen, en moedigt in het bijzonder duurzame ontwikkeling rond Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 17 - Partnerschap voor de Werelddoelen - aan.

PFM-acties om toezeggingen inzake digitale transformatie aan te tonen zijn:

 • Inkoop en planning die de groei van lokale ondernemingen coördineert en de digitale infrastructuur verbetert (ter ondersteuning van streefdoel 17.14 Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling)
 • Sociale investeringen zorgen voor goed opgeleide en gezonde burgers voor de productiviteit en innovatie van het bedrijfsleven (ter ondersteuning van streefdoel 17.8 Wetenschap en innovatie)
 • Belastinghervorming, vereenvoudiging en transparantie de overheidsinkomsten te verhogen door naleving van de belastingwetgeving en formalisering van kleine bedrijven, en tegelijkertijd aan te tonen dat dit geld waard is (ter ondersteuning van doelstelling 17.1: Inzet van middelen).
 • Fiscale transparantie en verantwoording in de gehele begrotingscyclus om de braindrain tegen te gaan (ondersteuning van streefdoel 17.4 Schuldhoudbaarheid) en corruptiebestrijding (ondersteuning van streefdoel 16.5 Corruptiebestrijding en streefdoel 16.6 Verantwoordingsplichtige en transparante instellingen).

Voor meer informatie over hoe de FreeBalance Accountability Suite™ ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, alstublieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met