Is FreeBalance Software technisch gezien ERP? class=

Is FreeBalance Software technisch gezien ERP?

Veel waarnemers zouden onze software, de FreeBalance Accountability Suitezoals Enterprise Resource Planning (ERP) voor de overheid. Sommige mensen zijn nogal verbaasd dat we onze toepassingen niet als ERP beschouwen. Toch blijven we het hardnekkig noemen Planning van overheidsmiddelen (GRP). Ons gebruik van de term GRP wordt aan de ene kant gebruikt als differentiatie door een beroep te doen op een bekend concept van "resource planning", maar met enige differentiatie. Maar hoe ERP-achtig is de software van FreeBalance?

ERP-systemen hebben de volgende kenmerken

 1. Ontstaan als productiesystemen in de privésector en geëvolueerd naar de overheid. De naam werd bedacht door Gartner.
 2. Bijna alle ERP-beschrijvingen beschrijven "onderneming" als gerelateerd aan de private sector. Dit is de meest voorkomende begrip van het concept, hoewel elke "organisatie" kan worden beschouwd als een "onderneming" op een bepaalde manier. Er is ook een begrip van "enterprise-class" met betrekking tot grotere organisaties, hoewel er een ERP mid-market en de zogenaamde ERP voor het MKB. Men is het er algemeen over eens dat de ERP-software footprint private sector zakelijke functionaliteit omvat.
  • Beoordeling: FreeBalance software bevat alleen functionaliteit voor de publieke sector, hoewel het schaalt van kleine overheidsorganisaties tot "enterprise-class" implementaties, iets dat we "gehele regering“.
  • Lopend totaal: 0,5 van 2
 3. Handelen als de record systeem voor financiële transacties.
  • Beoordeling: FreeBalance software functioneert als het systeem van registraties in overheidsorganisaties.
  • Lopend totaal: 1,5 van 3
 4. ERP werd in 2000 door Gartner geherdefinieerd als ERP II met frontofficefuncties zoals CRM.
 5. De noodzaak voor ERP om "web-based" te zijn om ERP II te zijn
  • Beoordeling: FreeBalance Versie 7 software is 100% web native zonder client/server code. (Vreemd genoeg blijven grote ERP-fabrikanten verouderde client/server-code gebruiken die wel web-enabled is, maar het toch "web-based" noemt)
  • Lopend totaal: 3,5 van 5
 6. Er is een concept geïntroduceerd dat bekend staat als ERP III die sociale kenmerken toevoegt.  "Vanuit deze integratie van klant en verkoper ontstaat een constructieve dialoog en uitwisseling van informatie om betere producten of diensten te innoveren, te produceren en vervolgens te verkopen/distribueren."
  • Beoordeling: FreeBalance-producten maken burgerdialoog, betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en transparantie mogelijk, waardoor overheden in staat zijn om diensten voor burgers en welzijn verbeteren
  • Lopend Totaal: 4,5 van 6
 7. Bestaat uit meerdere functies zoals financieel management, human capital management en supply chain management.
 8. Werkt in meerdere verticale markten. Software die in één verticale of horizontale markt opereert, staat bekend als "best-of-breed".
  • Beoordeling: FreeBalance werkt in één vertical - de overheid. Je zou kunnen zeggen dat we in een subverticaal van de publieke sector zitten of dat Financieel beheer van de overheid (PFM) is een subverticaal van de overheid omdat we geen openbare veiligheid, defensie, rechtbanken of niet-financiële functionaliteit van bibliotheken ondersteunen. Het is dus "best-of-breed" volgens elke definitie.
  • Totaal: 5,5 uit 8
 9. ERP ging nooit over "resource planning". De "RP" kwam van de bekende categorie Manufacturing Resource Planning. "Enterprise resource planning software, of ERP, doet zijn acroniem geen eer aan. Vergeet planning - dat doet het niet veel - en vergeet resource, een wegwerpterm. Maar vergeet het bedrijfsgedeelte niet. Dit is de ware ambitie van ERP. Het probeert alle afdelingen en functies binnen een bedrijf te integreren in één computersysteem dat kan voorzien in de specifieke behoeften van al die verschillende afdelingen."
  • Beoordeling: Bij PFM draait alles om de planning van middelen. Dit wordt vastgelegd in het begrotingsproces dat overheidsinvesteringen, kapitaal, terugkerende/operationele uitgaven, salarissen en ontwikkelingsbudgetten omvat. Deze budgetten worden gebruikt voor uitgavencontroles. Een regering begroting is een wet. Dit verschilt van budgetplanningsprocessen in de privésector, waar het resulterende budget een richtlijn is.
  • Totaal: 6,5 uit 9
 10. Gemeenschappelijke look en feel binnen een "geïntegreerde" suite.
  • Beoordeling: FreeBalance versie 7 is volledig geïntegreerd en heeft een gemeenschappelijke look en feel. (Vreemd genoeg worstelen veel ERP-fabrikanten hiermee door overnames waarbij de gebruikersinterface enigszins verschilt tussen modules en waarbij er geen sprake is van uniform beheer waarbij integratie moet worden aangevuld met metadatabeheer).
  • Lopend totaal: 7,5 van 10

Maakt 3/4 ERP FreeBalance Software ERP?

Wij zijn van mening dat de ontbrekende 1/4 de kritieke factor is - de oorsprong en intentie van de software - de "best-of-breed" aard van de FreeBalance Accountability Suite. De volgende video beschrijft een veelvoorkomend scenario voor ERP dat niets te maken heeft met de overheid.

Voor meer informatie over de FreeBalance Accountability Suite™alsjeblieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met