Kan transparantie de staatsschuldcrisis oplossen? class=

Kan transparantie de staatsschuldcrisis oplossen?

Wat is de staatsschuldcrisis?

De wereldwijde overheidsschuld heeft crisisproporties bereikt. Dit was het onderwerp van de Democratic Reset: Transparency and Accountability Lessons to Break the Debt Crisis Cycle sessie georganiseerd door de Nationaal Democratisch Instituutde Open Overheid Partnerschapen de Stichting Chandler.

De staatsschuldcrisis verwijst naar de huidige situatie waarin het schuldniveau van veel regeringen onhoudbaar is geworden en economische en financiële instabiliteit veroorzaakt. Deze schuldnood een bredere financiële crisis zou kunnen veroorzaken. Daarom proberen regeringen overal ter wereld een reeks maatregelen te nemen, zoals het terugdringen van de overheidsuitgaven en het verhogen van de belastinginkomsten. Het aanpakken van een staatsschuldcrisis is echter een uitdaging en vereist aanzienlijke politieke en economische hervormingen om de onderliggende oorzaken van de crisis aan te pakken.

Er is echter een nieuw verhaal over wat kan worden gedaan om deze crisis aan te pakken - verbeterde transparantie.

Hoe kan transparantie helpen bij de staatsschuldcrisis?

Transparantie is een cruciale factor om de schuldenlast te verminderen, de kredietwaardigheid te verbeteren, de corruptie terug te dringen en het vertrouwen in schuldherstructurering te vergroten. Het is zelfs een fundamentele bouwsteen voor duurzame ontwikkeling.

Wanneer regeringen en organisaties transparant zijn over hun financiën, zullen schuldeisers eerder vertrouwen hebben in hun vermogen om hun schulden terug te betalen, wat kan leiden tot hogere kredietratings en lagere leningskosten. Transparantie helpt ook corruptie te voorkomen doordat het voor ambtenaren moeilijker wordt illegale activiteiten te verbergen. Dit wekt weer vertrouwen bij schuldeisers, die eerder zullen instemmen met schuldherstructureringsplannen die transparant en goed georganiseerd zijn.

Even belangrijk is transparantie van de overheid over de hoogte van haar schuld en waarvoor die schuld wordt gebruikt. Burgers hebben het recht om de details van de financiële situatie van hun land te kennen en om aan te dringen op veranderingen als het openbaar financieel beheer niet werkt.

Waarom is schuldtransparantie belangrijk?

  1. Ondoorzichtige schuld steunt corrupte regeringen
  2. Schuldtransparantie verbetert vertrouwen in overheid
  3. Transparantie en verantwoording verlagen schuldkosten

Volgens Sanjay Pradhan, CEO van de Open Overheid PartnerschapDe transparantie van de overheidsfinanciën is zeer doeltreffend, maar de transparantie van de schuld blijft achter. Dit gevoel werd gedeeld door Rosarie Tucci van USAID die jaarlijks een Monitor Schuldtransparantie waaruit blijkt hoe weinig informatie belanghebbenden hebben over beslissingen over leningen.

"Onvoldoende transparantie van de schuld houdt niet alleen risico's in voor de houdbaarheid van de begroting. Het ontneemt de parlementen ook
en het publiek van volledige informatie over de financiële transacties van de uitvoerende macht, ten koste van democratische
verantwoording. Voorts kunnen ondoorzichtige schuldenovereenkomsten corrupte of autoritaire regimes en zelfs
de economische soevereiniteit van een land in gevaar brengen. Tijdige, nauwkeurige en volledige rapportage over de schuld, over de
daarentegen bevordert democratische controles en tegenwichten en kan ertoe bijdragen dat de democratie resultaten oplevert voor
voor de hele samenleving."

USAID

Hoe erg is het probleem van de staatsschuld?

Volgens Tim Hanstad, CEO van de Stichting ChandlerHet gebrek aan schuldtransparantie heeft geleid tot schuldnood: 25 lage-inkomenslanden besteden meer aan schuldaflossing dan aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming samen.

Wat zijn de gevolgen van een hoge overheidsschuld?

Alle sprekers op het evenement Democratic Reset ondersteunden het standpunt dat corruptie en slechte overheidsinvesteringen het gevolg zijn van ondoorzichtige overheidsschulden. Dit wordt nog verergerd door het feit dat bezuinigingsmaatregelen om aan de schuldverplichtingen te voldoen onevenredig veel gemarginaliseerde groepen treffen, zoals vrouwen en jongeren, die toevallig ook groepen zijn met een beperkte betrokkenheid bij het beheer van de overheidsfinanciën.

Hoe kan overheidstoezicht schuldtransparantie mogelijk maken?

Dickson Omondi, regionaal directeur van de Nationaal Democratisch Instituut, stelde dat de instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en de parlementen een belangrijke rol spelen bij het aanmoedigen van transparantie. Dit standpunt wordt gedeeld door Gladys Ganda, Malawi's DPP parlementslid voor Nsanje Lalanje, die van mening is dat parlementair toezicht op de houdbaarheid van de schuld essentieel is. Zij verklaarde verder dat wettelijke hervormingen onnodige schulden kunnen voorkomen, maar dat parlementsleden middelen, tijd en vaardigheden nodig hebben om de transparantie van schulden te begrijpen, te bespreken en te onderzoeken.

Hoe ondersteunen geïntegreerde systemen voor het beheer van financiële informatie de transparantie van schulden?

Veel regeringen zetten functies op het gebied van overheidsfinanciën in, zoals schuldmanagementafzonderlijk - in silo's. Dit resulteert in een beperkte zichtbaarheid van de totale schuldpositie voor besluitvormers tijdens de opstelling en uitvoering van de begroting. Het ontbreken van geïntegreerde systemen betekent ook dat de schuldniveaus niet zichtbaar zijn op transparantieportalen voor controle en toezicht.

Geïntegreerde systemen voor financieel informatiebeheer, zoals het FreeBalance Accountability Suite™ de fiscale transparantie van de overheid automatiseren.

FreeBalance Accountability Suite™

Mogelijkheid tot transparantie

Regeringen kunnen de transparantie van de schuld verbeteren door de begrotings- en schuldplanning te integreren met de begrotings- en schuldactualiteiten, waardoor één enkele bron van de waarheid ontstaat. Dit zou niet alleen het vertrouwen in de overheid verbeteren, maar ook het toezicht - ook op het doel van het aangaan van schulden, met prognoses over de budgettaire effecten.

Conclusie

Schuldtransparantie en verantwoordingsplicht blijven achter bij andere domeinen van de overheidsfinanciën. Het is hoog tijd om informatiesystemen te gebruiken om een duurzame toekomst mogelijk te maken.

Voor meer informatie over hoe FreeBalance kan helpen om schuldtransparantie in uw land te bevorderen, gelieve neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met