Governance-workshops benadrukt in 2018 FreeBalance International Steering Committee class=

Bestuursworkshops benadrukt in 2018 FreeBalance International Steering Committee

FreeBalance Internationaal Stuurcomité 2018 logo
Opkomende digitale bestuurspatronen, en de Sustainability Development Goals (SDG's) waren de belangrijkste thema's van 2018 FreeBalance International Steering Committee (FISC) conferentie, vorige maand in Miami. Ik heb beschreven hoe FISC werkt op een heel andere manier dan de traditionele bedrijfssoftwareleveranciers.. [Zie ook bijlage hieronder].
Ik heb het gevoel dat toonaangevende softwarefabrikanten geloven dat klanten innovatie tegenhouden. Je weet wel, de oud citaat ten onrechte toegeschreven aan Henry Ford: "Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze snellere paarden gezegd." Dat is vaak de minachting die medewerkers van grotere softwarefabrikanten tentoonspreiden tegenover klanten.

De toekomst van de overheid en digitaal bestuur

Wij geloven in klantinnovatie. Daarom is FISC toekomstgericht. In tegenstelling tot traditionele leveranciers veranderen FreeBalance-klanten onze product roadmap. FISC gaat niet over verkopen. Het is geen verkoopfeest. Het gaat over bestuurstrends. FISC is een mix van FreeBalance-presentaties over opkomende trends, met relevante externe sprekers. Elk jaar is er een update van producten en diensten, zodat onze overheidsklanten de impact ervan op onze roadmap kunnen zien. We bereiken klantinnovatie door interactie en betrokkenheid. Dit omvatte 3 bestuursworkshops, 3 workshops over de roadmap voor producten en diensten, interactie ingebouwd in presentaties, en interactie tijdens maaltijden en sociale evenementen. Dat is fulltime interactie met FreeBalance product-, innovatie- en dienstenmanagers. (Er zijn geen verkopers bij FISC.) Dit geeft ons een goed inzicht in de nieuwe behoeften van de overheid.
Wij streven naar perspectief bij FISC. Het delen van ervaringen op het gebied van governance, overheidsfinanciën, processen en IT. De discussie over het verband tussen beleid en overheidsfinanciën werd versterkt doordat onze klanten deelnamen aan de welzijnsgerichte H-20 regeringsspoor van de Wereldtop over Geluk. "De H-20 regeringsbijeenkomst is een alleen op uitnodiging rondetafeldialoog waarbij regeringsleiders, economen, academici, activisten en onderzoekers uit de hele wereld elkaar ontmoeten en zich richten op verbetering van het welzijn van samenlevingen en natiesen is opgezet als een discussie over beste praktijken, uitdagingen en beleid rond het vergroten van burgerlijk geluk. Net zoals de G20-top zich richt op het versterken van de wereldeconomieën, richt de H-20 bijeenkomst zich ambitieus op het verhogen van het wereldwijde geluksquotiënt." (FreeBalance is een H-20 sponsor, actief bij het samenstellen van de agenda in 2018 en het faciliteren van uitnodigingen, als onderdeel van ons maatschappelijk mandaat).
Onze digitale governance workshop sessie was de hit van FISC 2018. In het programma van dit jaar stond: " De 12e jaarlijkse FISC zal inzicht geven in het benutten van Public Financial Management om de Sustainable Development Goals (SDG's) te bereiken. PFM is de kern van effectief Public Investment Management en duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Deelnemers zullen FreeBalance executives betrekken bij de aanpassing van de product roadmap in de context van publieke investeringen." De workshops benadrukten hoe digitale bestuurstransformatie een kantelpunt vormt in IT-projectmanagement.
Dit lijkt misschien een beetje vreemd voor degenen die FreeBalance zien als een "softwarefabrikant". Ja, we bouwen de FreeBalance Accountability Suite. In tegenstelling tot traditionele leveranciers zijn wij in de eerste plaats een leverancier van overheidsbestuur. Dit omvat nodig advies, uitvoeringen duurzaamheid diensten. Wij geloven dat klantgerichtheid betekent dat we bij alle FreeBalance-implementaties betrokken zijn om de resultaten te verbeteren.

Het omslagpunt van digitaal bestuur

Omslagpunt voor IT-projectbeheer bij de overheid
Regeringen ondervinden problemen het implementeren van oude bedrijfssoftwaretoepassingen, zoals Tier-1 Enterprise Resource Planning (ERP), met behulp van traditionele project management "best practices". Hoe kunnen overheden verwachten resultaten op het gebied van digitaal bestuur te bereiken met praktijken die ineffectief zijn bij oudere technologie? We moeten leren wat werkt voor de internetgiganten, de leveranciers van webplatforms. En we moeten deze agile technieken aan te passen voor de overheidscontext. De overheid is anders. Vooral in organisatorisch veranderingsmanagement.
Wij hebben deze veronderstelling getest met FISC-governanceworkshops die zijn aangepast aan agile technieken. (Dit maakt deel uit van onze bijgewerkte methodologie die wij A-i3+qM TM)

Agile voor digitale bestuurstransformatie

FreeBalance artefacten
A-i3+qTM maakt gebruik van hulpmiddelen om herhaalbare en meetbare processen tot stand te brengen:

 • Canvas: Grote zichtbare werkruimte, meestal van muur of groot whiteboard, die online kan worden ingezet, volgens een reeks workshopstappen voor brainstorming en besluitvorming.
  Kan ook online worden ingezet
 • Borden: Grote zichtbare werkruimte, meestal aan de muur of op een groot whiteboard, die online kan worden gebruikt en dynamisch lopende activiteiten weergeeft.
  Kan ook online worden ingezet
 • Blauwdrukken: Beschrijving van een FreeBalance-configuratie die bedrijfsregels en workflow articulatie, landspecifieke aangepaste ontwikkeling, rapporten en interfaces omvat.
  Beschrijft elke landspecifieke ontwikkeling op maat
 • Sjablonen: Documentsjabloon voor het creëren van projectartefacten

Aspiratie en probleemgerichte aanpak

De eerste A-i3+qTM gerichte workshop begon met het verwoorden van de landencontext aan de hand van onze aanpassing van "PESTLE" analyse voor de overheid, die wij "GESCED“.
FreeBalance GESCED Land Context
De landenvertegenwoordigers begonnen met het verwoorden van de context van milieuduurzaamheid. Dit hielp bij de integratie met SDG 13 en klimaatactie, een van de dagelijkse FISC-onderwerpen. De meesten konden tijdens de workshop alle GESCED-elementen invullen en de prioriteiten clusteren rond beleidsthema's.
FreeBalance Workshop Prioritering
De tweede workshop ging verder met "design denken"concepten door de FISC-deelnemers in groepen te verdelen. De groepen besloten specifieke problemen aan te pakken. Elke groep had een ontwerpteam en 2 gebruikersteams. Low-fidelity prototypes werden gemaakt en voor commentaar voorgelegd aan alle FISC-deelnemers. Sommige daarvan omvatten proceswijzigingen.
De derde workshop hielp de teams om het potentiële rendement van initiatieven onder woorden te brengen. De "canvas waardevoorstel", gebruikt in de overheidscontext, werd gebruikt. Groepen presenteerden ideeën. Onze klanten waren zeer betrokken bij het proces, zelfs degenen die met enige scepsis aan FISC begonnen.
De bedoeling van de workshops was niet om toekomstige projecten te ontwerpen. Het was om onze klanten vertrouwd te maken met agile technieken. Veel van de concepten achter agile zijn contra-intuïtief in risicomijdende organisaties zoals de publieke sector. Agile vermindert het risicoals het goed wordt uitgevoerd. Agile verlaagt de kosten. Agile gaat innovatie tegen.

Bijlage: FISC vergeleken met traditionele conferenties van leveranciers van bedrijfssoftware

Doel

 • Traditionele conferentie: Verkopen aan aanwezigen, met enkele sessies uit de industrie
 • FISC: Leren over de toekomst van de overheid, lessen in bestuur delen, zonder verkopers

Kosten

 • Traditionele conferentie: Betaald door deelnemers en partners - resulteert in winst voor de verkoper, vooral wanneer partners betalen voor keynote-adressen
 • FISC: Betaald via softwareonderhoud op FreeBalance producten (dit is een ethische beslissing, wij vinden dat de overheid niet moet betalen om FreeBalance te helpen producten en diensten te verbeteren, of om te betalen om bestuurslessen te delen).

Aanwezigheid

 • Traditionele conferentie: Iedereen die wil betalen kan deelnemen tot een limiet
 • FISC: Regeringen selecteren de deelnemers, meestal de bevoegde minister, zodat de deelnemers gekwalificeerd zijn om deel te nemen en de resultaten bij terugkeer kunnen delen (alle presentaties en onderzoeksmateriaal worden verstrekt op thumb drives).

Beurs

 • Traditionele conferentie: Inclusief beursstands van het bedrijf en partners om te verkopen
 • FISC: Geen beurs, geen stands, geen verkoop (we hebben dit een keer geprobeerd, en ontdekten dat het niet werkte met de toekomstgerichtheid van FISC).

Product Roadmap

 • Traditionele conferentie: Roadmap gepresenteerd aan aanwezigen die te weten komen welke functies ze zullen krijgen en wanneer ze die zullen krijgen.
 • FISC: Roadmap voorgelegd aan aanwezigen die stemmen om prioriteiten te wijzigen (we volgen dit elk jaar om trends te zien waar roadmap items

Diensten Roadmap

 • Traditionele conferentie: Zelden een concept van diensten roadmap, hoewel sommige grote leveranciers zich hiermee bezig houden tot ergernis van systeemintegratiepartners.
 • FISC: Roadmap bevat diensten

Modaliteiten

 • Traditionele conferentie: Presentaties, gastsprekers, partnersprekers, demonstraties, handelsbeurs, wat "birds of a feather" interactie.
 • FISC: Workshops, presentaties, relevante gastsprekers, demonstraties

Toegankelijkheid

 • Traditionele conferentie: Leidinggevenden verschijnen voor presentaties en beantwoorden vragen, jongere leidinggevenden zijn meer beschikbaar
 • FISC: Volledige toegang tot FreeBalance strategie, product en diensten leidinggevenden alle FISC sessies, maaltijden en sociale evenementen.

Programma

 • Traditionele conferentie: Bedrijfsgericht
 • FISC: Overheidsgericht

2016 Fisc + ministeriële rondetafel
De statistieken van FISC & de Minister's Roundtable in 2016 laten zien hoe FISC verschilt van de traditionele verkopersconferenties.

Onderwerpen

Neem contact op met