Kunnen ontwikkelingslanden een voorsprong nemen bij het beheer van overheidsprestaties? class=

Kunnen ontwikkelingslanden een voorsprong nemen op het gebied van prestatiebeheer door de overheid?

Beheer van overheidsprestaties is aanzienlijk moeilijker dan in de particuliere sector. Betekent dit dat de invoering van instrumenten voor prestatiebeheer in ontwikkelde of ontwikkelingslanden moeilijker is?

Technology Leapfrog

Het idee van een technologiesprong is dat ontwikkelingslanden de incrementele stappen die ontwikkelde landen nemen om te moderniseren, kunnen overslaan. Er kunnen open systemen en open normen worden gebruikt. Client/server en bekabeld internet kunnen worden vermeden. Het klassieke voorbeeld van een technologiesprong is Estland die nu een van de meest geavanceerde digitale regeringen ter wereld heeft volgens de GovTech rijpheidsindex.

Maar is prestatiebeheer door de overheid niet te complex voor ontwikkelingslanden? Niet noodzakelijkerwijs - zoals we hebben gezien in Oost-Timor waar prestatiedashboards worden gebruikt en overheidsresultaten worden aan het publiek verstrekt.

Voordelen in ontwikkelingslanden

Bij sommige regeringen is er wellicht onvoldoende capaciteit om volledig gebruik te maken van budgetgerichte prestatiebeheerinstrumenten. Maar er zijn voordelen:

  • Gecentraliseerde informatie: Ontwikkelingslanden hebben doorgaans minder informatiesystemen met meer gecentraliseerde systemen. Gegevens van subnationale entiteiten zijn toegankelijker. En regeringen in ontwikkelingslanden steunen eerder normen voor de openbare sector en informatietechnologie om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.
  • Holistisch begrip: Managers in ontwikkelingslanden kijken op een meer holistische manier naar prestaties en de aard van de overheid dan die in het "Westen". Performance Management tools verschillen van traditionele Business Intelligence door een holistische kijk op prestaties. Met name ministers en senior managers zijn afgestemd op macro-economische effecten zoals de grondstoffenprijzen.
  • Ontwikkelingseffecten: Het effect van betere prestaties is groter in ontwikkelingslanden. Verbetering van de prestaties van de overheid heeft een positief effect op de ontwikkelingsresultaten, het vertrouwen van het bedrijfsleven, de investeringen van investeerders, de doeltreffendheid van de hulp, de overmakingen en welzijn van de burger.
  • Concurrentiedifferentiatie Het verbeteren van de prestaties van de overheid heeft voor ontwikkelingslanden een groter effect op de wereldeconomie. Regeringen zijn meer gemotiveerd om hun PEFA beoordelingsscores en rankings in de Perceptie van corruptie, Open begroting of Wereld Geluk indices om een beter ondernemings- en ontwikkelingsklimaat te creëren.

Transparantie is afgestemd op prestaties

De belangrijkste eerste stap naar prestatiebeheer door de overheid is transparantie. Transparantie is een van de metingen die worden gebruikt bij internationale prestatiebeoordelingen van de overheid, zoals Overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA):

B. KERNACTIVITEIT EN TRANSPARANTIE
PI-5 Indeling van de begroting
PI-6 Volledigheid van de informatie in de begrotingsdocumentatie
PI-7 Omvang van niet-gemelde overheidsoperaties
PI-8 Transparantie van intergouvernementele fiscale betrekkingen
PI-9 Toezicht op het geaggregeerde begrotingsrisico van andere entiteiten in de overheidssector.
PI-10 Toegang van het publiek tot belangrijke fiscale informatie

Transparantie is meer dan een oppervlakkige stap naar overheidsprestaties. Het motiveert de verantwoordingsplicht, waardoor de prestaties verbeteren.

FreeBalance Klantprestaties

Niet alleen hebben onze implementaties hogere slagingspercentages en onze software kost minder, maar FreeBalance klanten beter scoren in hun PEFA-beoordelingen en het welzijn sneller verbeteren.

PEFA-resultaten van FreeBalance-klanten

Voor meer informatie over hoe FreeBalance kan helpen bij het verbeteren van Beheer van overheidsprestaties in uw land, alstublieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met