Overweldigende motivatie voor PFM-hervorming voor 2021/2022 ... class=

Overweldigende motivatie voor hervorming PFM voor 2021/2022 ...

...zolang het maar niet overweldigend is!

Tweede bericht van 3 in een serie, PFM-trainingen uit 2020

 1. 2020 Het jaar dat PFM uit de kou kwam.
 2. Overweldigende motivatie voor hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in 2021/2022
 3. PFM en de volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld

Het is een beetje moeilijk om alle adviezen over het beheer van de overheidsfinanciën (Public Financial Management - PFM) uit te pakken die sinds maart 2020 aan regeringen zijn gegeven. een overvloed aan informatie. De pandemie heeft het beste en het slechtste van PFM blootgelegd. Je zou de indruk kunnen krijgen dat overheden onmiddellijk "best practices" van:

 • Volledig op transactiebasis
 • Resultaatgerichte budgettering en prestatiebeheer
 • Meerjarige uitgavenkaders
 • Ondersteuning internationale overheidsnormen

Dat wil niet zeggen dat een effectief beheer van de overheidsfinanciën leidt tot uitstekende prestaties van de overheid tijdens de pandemie. PFM kan beleidsmakers niets vertellen over de gezondheids- en economische impact van:

 • Vergrendelingen
 • Vaccins 
 • Bestaande geneesmiddelen
 • Maskers en "sociale afstand"

Effectief beheer van overheidsfinanciën helpt overheden het geld te volgen. Het helpt regeringen om uitgavenprioriteiten aan te passen naarmate de gezondheids- en economische resultaten zichtbaar worden. Het helpt de dienstverlening tijdens de pandemische periode te verbeteren - dat is het belangrijke en directe integratiepunt.

Wat zijn de grote PFM-lessen voor regeringen vanaf 2020? PFM is essentieel voor goed bestuur en:

 • Vertrouwen
 • Vertrouwen
 • Vertrouwen

Vertrouwen in de overheid: 3 fasen van alle crises

Vertrouwen in de overheid: Wantrouwen wedijvert met media

"Vertrouwen wordt wel de lijm van gezonde samenlevingen en de smeerolie van economische productiviteit genoemd. De aanwezigheid ervan wordt vaak niet opgemerkt. Maar de afwezigheid ervan is moeilijk te missen."

"Vertrouwen is als zuurstof; nauwelijks opgemerkt als het niet nodig is, maar wanhopig gewaardeerd als het wel nodig is. Collectief begrijpen we vertrouwen niet zo goed. We vertrouwen op onderbuikgevoelens en intuïtie.

Maar nu we deze wereldwijde crisis het hoofd moeten bieden, moeten we meer dan ooit in staat zijn om het vertrouwen effectiever te beheren."

Een slechte reactie van de overheid op het gebied van gezondheid en economie zorgt voor wantrouwen. Slecht rentmeesterschap en transparantie van publieke middelen is een vermenigvuldiger van wantrouwen.

 • Burgers erkennen dat corruptie welig tiert als aanbestedingsprocedures worden versneld, controles worden versoepeld en fiscale transparantie ontbreekt.

"Het is van cruciaal belang om tijdens de respons op de COVID-19-pandemie een krachtig standpunt in te nemen tegen corrupte praktijken. Anticorruptieprocedures en verantwoordingssystemen zullen ervoor zorgen dat de ontwikkelingshulp ten goede komt aan degenen die deze het hardst nodig hebben. Een golf van corruptiegerelateerde incidenten in verband met de huidige situatie onderstreept het belang van voortzetting en versterking van de inspanningen op het gebied van transparantie en verantwoordingsplicht.."

Een alternatieve kijkMeer transparantie leidt tot meer wantrouwen. Niet op lange termijn! Onze planeet bevindt zich midden in een "nepnieuws" pandemie - de "infodem". Er komt geen einde aan de fantasie van mensen die niet gezegend zijn met tijdige en accurate overheidsinformatie.

De les van de hervorming: "best practices" zijn niet "best"- "perfect is de vijand van goed".

Best practices zonder transparantie leiden tot geen vertrouwengoede praktijken met transparantie zorgt voor publiek vertrouwen. En vertrouwen stimuleert toekomstige hervormingen. PFM-excellentie is een reis, geen bestemming.

Wat is het probleem van de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën met "beste praktijken"? 

 • Veel zogenaamde "beste praktijken" zijn niet "best" of passend op basis van de overheidscontext
 • Menselijke capaciteit, verkeerde prikkels en politiek beïnvloeden hervormingsbeslissingen en vertragen wettelijke hervormingen
 • Veel geavanceerde landen moeten nog veel "best practices" overnemen, wat aantoont hoe moeilijk het is om deze binnen de overheid over te nemen.

Dat wil niet zeggen dat overheden geen geavanceerde praktijken moeten overwegen. 

Neem: boekhouding op transactiebasis volgens de International Public Sector Accounting Standards. Zou een overheid die deze standaarden volgt de pandemische uitgaven beter hebben beheerd? Zou de overheid fiscaal transparanter zijn geweest?

 • Uitgaven kunnen effectief worden bijgehouden met behulp van vastleggingsboekhouding in een systeem op kasbasis (met weergave van herschikking van budgetten, aanvragen, inkooporders, ontvangen goederen, totale uitgaven).
 • Transparante uitgaven kunnen worden ondersteund tijdens de hele vastleggingscyclus
 • De inventaris van PBM's en medische activa kan worden bijgehouden zonder het gebruik van een boekhouding op transactiebasis.
 • Schuld, inkomsten en andere uitgaven zoals loonkosten kunnen allemaal worden bijgehouden door informatiesystemen voor financieel beheer.

Met andere woordenHet gebruik van een boekhouding op transactiebasis zonder integratie tussen financiële systemen vermindert de kwaliteit en tijdigheid van de informatie over besluitvorming en fiscale transparantie. Integratie in een boekhoudmethode op kasbasis verbetert daarentegen de kwaliteit en tijdigheid van de informatie.

Dat wil niet zeggen dat een boekhouding op transactiebasis of een aangepaste boekhouding op transactiebasis geen PFM-voordelen biedt.. Zo zijn achterstallige betalingen zichtbaarder en verschijnen ze op financiële overzichten.

Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

De consensusDe pandemische crisis zal de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën motiveren en de weerstand tegen verandering overwinnen. Ik denk dat de honger de capaciteit wel eens zou kunnen overstijgen. Zoals het gezegde luidt: "Verspil geen perfect goede crisis". Bekijk het strategisch:

 • Bepaal hervormingsprioriteiten op basis van de overheidscontext door te analyseren wat wel en niet werkte in de reactie van de overheid op de pandemie in het beheer van overheidsfinanciën
 • Bepalen welke aanbevolen praktijken de reactie van de overheid op de volgende crisis zullen verbeteren - niet noodzakelijk "beste praktijken", maar zeker geen "slechte praktijken".
 • Geleidelijke activering van de hervorming over 3 tijdshorizonten:
 1. wat onmiddellijk kan worden verbeterd tijdens de pandemie
 2. Wat kan worden geïmplementeerd in de post-pandemische periode?
 3. waarvoor juridische hervormingen, aanzienlijk veranderingsmanagement en capaciteitsopbouw nodig zijn

Voorbeeld van een PFM-hervormingsstrategie

Dit is een voorbeeld van een optimistische benadering van hervormingen over 3 Horizons heen. Veel hervormingen in de tabel zouden in veel landen in "Horizon 4" moeten zitten. 

Ja, FreeBalance biedt een reeks diensten om overheden te helpen bij het in kaart brengen van hervormingsstrategieën voor het beheer van overheidsfinanciën in de verschillende tijdsbestekken op basis van de context. U kunt meer te weten komen door een gesprek aan te vragen op info@freebalance.com

Horizon 1: Tijdens pandemische actie Horizon 2: Post-pandemische hervorming Horizon 3: Hervorming ondersteunen
 • Herverdeling
 • Volgen
 • Tijdelijke controles & inkoopactie
 • Beheer van liquide middelen
 • Landspecifieke hervormingen van het beheer van overheidsfinanciën met hoge prioriteit
 • Hoge prioriteit FMIS-integratie in kernsubsystemen 
 • Gemiddelde prioriteit Landenspecifieke hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën
 • Uitgebreide integratie in alle financiële systemen
 • Fiscale transparantie & Vertrouwen via transparantie
 • Transparantie begroting & Vertrouwen via transparantie
 • Participatief toezicht
 • Visualisatie
 • Resultaatgericht budgetteren & vertrouwen door resultaten
 • Participatieve budgettering
 • Volledige ondersteuning voor open gegevens
 • Modernisering Ministerie van Financiën, Beleidsfiscale Analyse
 • Nalevingscontrole
 • Prestatie-audit
 • Programmabegroting
 • Scenario planning
 • Veerkrachtbegroting
 • Risicogebaseerde aanpak
 • Gender budgettering
 • Klimaatbudgettering
 • Beheer van prestaties
 • Gewijzigde periodetoerekening
 • Welzijn Budgettering
 • Effectief elektronisch aanbesteden
 • E-aanbesteding om de particuliere sector op te bouwen
 • Financiële interoperabiliteit
 • Bedrijfscontinuïteitsplanning
 • Cyberbeveiliging
 • Digitale transformatie
 • Publieke cloudimplementatie
 • Gebruik van landensystemen door donoren

Hoe verbetert PFM het vertrouwen in de overheid?

"De afname van vertrouwen moet op meerdere niveaus worden aangepakt: door het opbouwen van "gelijkheid van vertrouwen" in regeringen, in ons economisch systeem en in elkaar. Om dat vertrouwen op te bouwen, moeten we ervoor zorgen dat onze instellingen en wijzelf vertrouwen waardig zijn.."

Hervorming van het beheer van overheidsfinanciën verbetert het vertrouwen door:

 • Dienstverlening: budgetten afgestemd op de behoeften van de burger om te leveren wat het meest gewaardeerd wordt
 • Fiscale transparantieplannen, schuld, inkomsten en transparantie van de uitgaven om de prioriteiten en prestaties voor het gebruik van overheidsgeld aan te tonen
 • Anticorruptiescheiding van functies en fiscale controles, aangevuld met audits door burgers en onafhankelijke anticorruptieorganisaties
 • Controle: interne en externe audit voor naleving en prestatieverbeteringen 

"Openheid bevordert de financiële verantwoording van de overheid, verbetert de dienstverlening en herstelt het vertrouwen van de burger."

Volg het gezondheidsgeld: Feedback Lussen

Onderwerpen

Neem contact op met