Landsontwikkeling, is het ingewikkeld? Nee, het is ingewikkeld.

Land ontwikkeling, is het ingewikkeld? Nee, het is ingewikkeld.

Doug Hadden, VP Producten
Zijn checklists de nieuw nieuw ding voor hulp en ontwikkeling? Het Checklist Manifest: Hoe de dingen goed te doen door Atul Gawand biedt een sterke zaak om ingewikkeld technologie, zoals de veiligheid van vliegtuigen en passagiers. Dit is een aantrekkelijk idee voor velen in de ontwikkelingsgemeenschap. De grenzen van institutionele hervorming in ontwikkeling door Matt Andrews maakt duidelijk dat ontwikkeling complex. Complex is ingewikkelder dan ingewikkeld.

Wat is het verschil?

Ingewikkelde problemen kunnen worden opgelost door technische oplossingen te integreren, zoals pilotenopleiding, onderhoudsprocedures voor vliegtuigen, luchtverkeersleiding en veiligheid op luchthavens. Hoewel financiële prikkels ertoe kunnen leiden dat een belanghebbende minder veiligheidsmaatregelen neemt, zijn er geen actieve belanghebbenden die proberen passagiers minder veilig te maken. Toch zijn er veel belanghebbenden bij een bestuursproject die dat wel proberen - politici, ambtenaren, politieke partijen, bedrijven, NGO's enz. Er zijn perverse prikkels en grote angst voor verandering. En er zijn culturele waarden en menselijke capaciteit.
Andrews geeft studenten op zijn Harvard Kennedy School Leiders in Ontwikkeling uitvoerende cursus veel hands-on voorbeelden, waaronder gebruik van Lego en papieren vliegtuigjes om beperkingen aan te tonen. Met name de beperking van briljant ontworpen projecten die best practices volgen - en dan uitgevoerd moeten worden met beperkte middelen.
Het is waarschijnlijk dat een oplossing om de veiligheid van de luchtvaart in het ene land te verbeteren ook in een ander land zal helpen. Dit is het comfortabele domein van de "beste praktijken". Het is veel minder waarschijnlijk dat een oplossing die het bestuur in het ene land verbetert, in een ander land zal werken. Zo wilde een delegatie van een Aziatisch land naar Canada weten wat de ontvanger-generaal van Canada ertoe aanzette om informatie te delen met het secretariaat van de Raad van Financiën. Ik vertel professionals op het gebied van openbaar financieel beheer in ontwikkelingslanden vaak dat "beste praktijken" in de openbare sector geavanceerde praktijken zijn die ontworpen zijn om problemen op te lossen die je niet hebt.

Ontwikkeling anders doen

In plaats van een portefeuille van technische oplossingen, een relatief nieuwe praktijk van Probleemgestuurde iteratieve aanpassing (PDIA), is gericht op problemen en context. Dit maakt het mogelijk complexe problemen aan te pakken waarbij overtuigingskracht, cultuurverandering en het aanpassen van oplossingen aan de lokale context een rol spelen. En, het is nu een beweging.
Er is een manifest die je kunt steunen.
En, het is niet de latest checklist/beste praktijk.

Gecompliceerd - Complex Continuüm

FreeBalance levert software voor Government Resource Planning (GRP) in ontwikkelingslanden. Wij hebben goede successen geboekt bij het bereiken van overheidsdoelstellingen, beter dan alternatieve methoden. GRP-systemen staan volgens mij dichter bij de ingewikkelde kant van het ingewikkelde/complexe continuüm. Het is een stuk ingewikkelder om duurzame en meetbare overheidsverbeteringen te bereiken. Het is relatief eenvoudig om een anti-corruptie wet aan te nemen. Het GRP kan worden gebruikt om toezicht mogelijk te maken, maar dat toezicht zal wellicht nooit plaatsvinden zonder ingrijpende werkzaamheden, waaronder, afhankelijk van de context, een hervorming van de salarisschalen van de overheid en een verbetering van de capaciteit van het maatschappelijk middenveld.
De implementatie van FreeBalance ligt dichter bij "ingewikkeld" dan bij "complex". De implementatie van een op maat ontwikkeld geïntegreerd financieel beheersinformatiesysteem (IFMIS) ligt echter dichter bij complex vanwege de extra noodzaak om voor de toekomst te ontwerpen en een infrastructuur voor het softwarebedrijf te creëren. Het gebruik van systemen vereist fundamentele gedragsveranderingen en is een complexe uitdaging. Een land kan er goed uitzien met een Open Overheid Partnerschap strategie en het implementeren van informatiesystemen. Deze "looking good"-aanpak leidt niet noodzakelijk tot positieve resultaten, maar is wel enigszins noodzakelijk om deze resultaten mogelijk te maken. De tirannie van beste praktijken kan vaak "goed genoeg" (of "goede praktijken" voor de context), wetgeving, informatiesystemen en capaciteitsopbouw vertragen.
De les:

  1. Focus op het probleem
  2. Iterate oplossingen op basis van het probleem
  3. vaststellen of de voorgestelde oplossingen "ingewikkeld" of "complex" zijn
  4. Gebruik "goede praktijken" om ingewikkelde oplossingen uit te voeren
  5. Zich aanpassen aan complexe situaties

Onderwerpen

Neem contact op met