Gaat de technologie te snel voor de normen voor overheidsfinanciën?

Gaat de technologie te snel voor de normen voor overheidsfinanciën?

Zullen kunstmatige intelligentie, blockchain, quantumcomputing en virtuele realiteit de aard van het financieel beheer bij de overheid herdefiniëren?

Doug Hadden, EVP Strategie en Innovatie

Vorige week ontstonden er levendige discussies over technologiestandaarden voor informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) bij de overheid als onderdeel van een paneldiscussie die werd georganiseerd door het Overseas Development Institute (ODI). Het evenement, getiteld De technologiearchitectuur voor de toekomst van overheidsfinanciënDit leidde tot openhartige standpunten van alle panelleden. Het vond plaats onder Chatham House-regelsmaar dit zijn mijn conclusies.

Internationale FMIS-standaarden, gebaseerd op internationale standaarden voor publiek financieel beheer (PFM), zouden kunnen:

 • FMIS-acquisities versnellen
 • te zorgen voor consistente naleving, controle en rapportage van commerciële en aangepaste oplossingen
 • FMIS-succespercentages verbeteren
 • toekomstige hervorming van het beheer van overheidsfinanciën mogelijk maken zonder systemen te vervangen.

Zal het tempo van technologische innovatie FMIS overbodig maken?

Kortom: nee.

Mijn standpunt: Eventuele tekortkomingen in FMIS zijn het gevolg van het niet op elkaar afstemmen van PFM-bedrijfs- en PFM-technologiearchitecturen. Dit is belangrijk omdat architecturen moeten op elkaar worden afgestemd. Waar passen nieuwe technologieën in dit plaatje?

Hoe bedrijfsarchitectuur en technologie de technische architecturen van PFM moeten ondersteunen
Hoe bedrijfsarchitectuur en technologie de technische architecturen van PFM moeten ondersteunen

Technische architecturen moeten worden gedefinieerd door bedrijfsarchitecturen. Technologie die technische architecturen ondersteunt kan dan worden beschouwd als een set motoren die kan worden bijgewerkt en vervangen als reactie op innovatie.

Interrelatie tussen bedrijfsarchitectuur, technische architectuur en onderliggende technologie
Interrelatie tussen bedrijfsarchitectuur, technische architectuur en onderliggende technologie

Nationale ontwikkelings- en sectorale strategieën definiëren een PFM-bedrijfsarchitectuur:

 • Uitkomsten worden gedefinieerd door overheidsdoelen
 • Uitgangen van activiteiten moet leiden tot resultaten
 • Processen zijn afgestemd op organisatiestructuren en prioriteiten gefinancierd door budgetten
 • Ingangen worden gegenereerd door gebudgetteerde middelen.

De technische architectuur ter ondersteuning van PFM wordt als volgt uitgedrukt:

 • Functioneel behoeften kunnen worden gezien als "taken die moeten worden uitgevoerd". Deze kunnen worden ondersteund door handmatige tot geavanceerde systemen, zoals budgetvoorbereiding, boekhouding van vastleggingen, inkoop, salarisadministratie en betalingen.
 • Niet-functioneel behoeften voor een succesvolle werking. Dit worden vaak de "vaardigheden" genoemd, zoals aanpasbaarheid, compatibiliteit, onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en bruikbaarheid (met een paar die geen "vaardigheden" zijn, zoals prestaties).

Een of meer technologie-engines kunnen worden ingezet om te voldoen aan functionele en niet-functionele vereisten. En, veranderende eisen. Deze engines kunnen worden ingedeeld op basis van het onderliggende doel. Motoren met kunstmatige intelligentie (AI) kunnen bijvoorbeeld regel- en procesbeheer ondersteunen. Meer geavanceerde "prestatiebeheer"-functies die mogelijk zijn met AI, zonder de aard van FMIS te veranderen, zijn:

 • Fraudedetectie
 • Computerondersteunde audit
 • Inzichtelijke rapportage en dashboards
 • Talentmanagement voor ambtenaren
Onderliggende PFM-technologiecapaciteiten
Onderliggende PFM-technologiecapaciteiten

Hoe kunnen we nationale en internationale FMIS-standaarden creëren?

Geleerde les: Ons werk in 2008 om de FreeBalance te creëren Onderdeel Kaart van het beheer van de overheidsfinanciën  (PFMCM) laat zien dat standaardisatie is mogelijk. En we konden PFM-standaarden gebruiken om deze PFM technische architectuur af te stemmen.

PFM-standaarden die leiden tot de FreeBalance PFM Component Map
PFM-standaarden die leiden tot de FreeBalance PFM Component Map

De PFMCM bestaat uit:

Belangrijke afhaalmaaltijd: PFMCM-pijlers, functionele groepen en functionele componenten hebben niets te maken met technologie of functionele vereisten. In feite bestrijkt de PFMCM een iets groter gebied dan onze producten. We gebruiken het als een product roadmap.

Functionele groepen komen ongeveer overeen met hoe commerciële leveranciers modules definiëren, zoals hieronder weergegeven:

PFM-functies op hoog niveau
PFM-functies op hoog niveau

ConclusieOpkomende technologieën verbeteren de functionele en niet-functionele bruikbaarheid nu en in de toekomst.

Hoe zit het met de digitale transformatie van PFM?

Een andere kijkdigitale PFM-transformatie verstoort traditioneel denken en gevestigde organisatiestructuren en -processen

Werkelijkheid: Dit is niet nieuw - elk nieuw FMIS verstoort organisatiestructuren en -processen.

Digitale transformatie is eerste over organisatorische transformatie met behulp van technologie om processen te heroverwegen. Een effectieve FMIS fungeert als een kernsysteem om digitale systemen van betrokkenheid, intelligentie en innovatie te ondersteunen. De sleutel is een open FMIS ter ondersteuning van transformatie en het gebruik van opkomende technologieën om de resultaten van de overheid te verbeteren.

Vond je dit nuttig? Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven - vul gewoon onderstaand formulier in.

Onderwerpen

Neem contact op met