Waarom kost FreeBalance Software minder? class=

Waarom kost FreeBalance Software minder?

U verspilt waarschijnlijk tijd en geld aan software die niet voor u werkt.

Eerlijke en financieel duurzame kosten

Wat is het geheim?

Het is waar dat software met vergelijkbare mogelijkheden, geïmplementeerd volgens vergelijkbare methodes, met personeel met vergelijkbare vaardigheden en met vergelijkbare bedrijfsmodellen vergelijkbare prijzen zou moeten hebben. FreeBalance kan lagere implementatietarieven realiseren door een bedrijfsmodel dat uniek is onder de leveranciers van bedrijfssoftware.

FreeBalance verschilt van bijna alle concurrerende aanbiedingen door:

 1. Klantgericht bedrijfsmodel om de kosten op lange termijn te beperken
 2. PFM-expertise en een focus op capaciteitsopbouw
 3. Agile uitvoering methoden om de uitvoering te versnellen
 4. Postmodern overheidsspecifieke software die zich gemakkelijker en sneller aanpast aan veranderingen

1. Klantgericht bedrijfsmodel

Toegewijd aan de overheidsmarkt

FreeBalance is een doelgericht organisatie gericht op het verbeteren van het bestuur van de overheid door het gebruik van technologie. Wij richten ons op PFM en open overheid. Het bedrijfsmodel van FreeBalance wordt gedreven door de behoefte aan lange termijn financiële duurzaamheid bij de implementatie van GRP. GRP-systemen moeten namelijk de huidige en toekomstige hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en de transparantie mogelijk maken zonder dat de kosten te hoog oplopen. Dit staat bekend als de Totale kosten van eigendom (TCO) in de technologische industrie. En, de last van bedrijfssoftware tegen hogere kosten staat bekend als "Technische schuld".

FreeBalance houdt financiële duurzaamheid en klanttevredenheid bij in ons ISO-9001:2015 Quality Management System (QMS) proces. Een van de statistieken die we bijhouden is de financiële duurzaamheid van de klant omdat het deel uitmaakt van onze doelgericht mandaat om ervoor te zorgen dat implementaties van de FreeBalance Accountability Suite op termijn betaalbaar is. Dit geeft FreeBalance een laserfocus op het verminderen van de TCO van de klant.

Wij houden statistieken bij op basis van kant-en-klare concurrerende voorstellen waarvan de prijzen openbaar of privé bekend zijn. Voorstellen moeten een totale kostprijs van 3 tot 5 jaar hebben voor software, implementatie en onderhoud om als "turnkey" te worden gekwalificeerd. Turnkey-vereisten omvatten gewoonlijk middleware zoals virusbescherming, databasebeheersystemen en applicatieservers. Turnkey-eisen omvatten vaak netwerkservers met andere noodzakelijke computer- en netwerkhardware.

 2. Deskundigheid op het gebied van openbaar financieel beheer

Expertise in de overheidsmarkt

Softwarefabrikanten zijn zelden betrokken bij overheidsimplementaties, in tegenstelling tot FreeBalance waarbij wij altijd als hoofdaannemer of joint venture partner betrokken zijn bij onze implementaties. Deskundigheid is belangrijk.

Traditionele bedrijfssoftware-implementatieteams voor overheidsprojecten bestaan uit deskundigen met het verkochte softwarepakket, maar met beperkte ervaring bij de overheid. Deze teams bestaan meestal uit experts voor overheidsprojecten die vaak beperkte ervaring hebben met het verkochte pakket, of met overheden in soortgelijke omstandigheden. Wij hebben een groot aantal buitenlandse consultants gezien bij overheidsprojecten in opkomende economieën.

Overheidsprojecten stuiten vaak op problemen wanneer consultants de overheidscontext niet volledig begrijpen of wanneer er voor systeemintegratiebedrijven prikkels zijn om inkomsten te genereren door extra diensten in rekening te brengen. Sommige consultants besluiten de capaciteitsopbouw te beperken omdat dit hun inkomstenmogelijkheden op lange termijn vermindert.

De FreeBalance aanpak verschillen:

 • Wij zijn betrokken bij het projectteam voor alle implementaties om ervoor te zorgen dat de kosten tot een minimum worden beperkt, zodat overheden het zich kunnen veroorloven meer GRP-functionaliteit aan te schaffen ter ondersteuning van toekomstige hervorming van het bestuur
 • Wij maken gebruik van deskundig PFM-personeel dat onze producten begrijpt en in vele landen met vergelijkbare omstandigheden
 • Ons deskundig personeel maakt het mogelijk minder personeel in te zetten dan bij traditionele bedrijfssoftwareprojecten, wat ook de coördinatie ten goede komt.
 • Ons deskundig personeel begrijpt de goede praktijken om advies verstrekken over procedures en systeeminstelling
 • Wij starten lokale kantoren in landen waar een uitvoeringen lokaal personeel inhuren tegen lokale tarieven
 • We leiden lokaal personeel op en zetten lokale ondersteuning op
 • Wij richten ons op het opbouwen van de capaciteit van lokale FreeBalance medewerkers en ambtenaren in klantlanden
 • Wij delen de vorderingen op het gebied van governance met klanten op de jaarlijkse Internationale stuurgroep FreeBalance (FISC) en de tweejaarlijkse FreeBalance Ministers' Roundtable (FMRT).
Routekaart voor oudere producten

De FreeBalance product roadmap wordt elk jaar bij FISC gewijzigd. Wij committeren ons aan de topprioriteiten van FISC en houden deze afspraken bij in ons ISO-proces.

FreeBalance Product Roadmap

3. Versnelde uitvoering

Overheidsmethode

FreeBalance gebruikt een ISO-9001:2015 gecertificeerde ontwikkelingsmethodologie genaamd A-i3+qM. Het unieke kenmerk van deze agile methodologie is dat zij betrekking heeft op software-implementatie, software-maatwerk voor klanten en software-productontwikkeling. A-i3+qM is geen algemene projectmanagementtechniek. Het is overheidsspecifiek, gebouwd op bijna 40 jaar ervaring op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën en transparantie van de overheid.

Legacy bedrijfssoftware-implementaties volgen "waterval"-processen van behoeftenverzameling, documentatie, goedkeuring, implementatie en testen. Waterval is documentgericht en gaat ervan uit dat alles over de implementatie vooraf bekend is. Deze traditionele aanpak heeft tal van negatieve gevolgen:

 • Geïntegreerd via één enkele methodologie ter ondersteuning van de ontwikkeling en de implementatie van diensten. Dit wordt geïntegreerd met de eisen van de klant via de klantgerichte processen. Dit zorgt voor transparantie tussen de klantmedewerkers, de uitvoerders en het ontwikkelingsteam. Implementatie- en productontwikkelingsteams zijn geïntegreerd volgens DevOps-praktijken.
 • Iteratief om in te spelen op veranderingen van klanten en implementaties. De methodologie maakt gebruik van het beste van bewezen "lean" softwareontwikkeling en dienstenmethodologieën met workshops, korte iteraties, user stories, mijlpalen en de mogelijkheid om vooruitgang aan te tonen. Deze technieken worden uitgebreid tot buiten de ontwikkelingsorganisatie voor implementatiediensten, waarbij de productiviteitswinst en het vermogen om te reageren op de eisen van de klant worden benut.
 • Uitvoeringgericht met goede praktijksjablonen en bewezen programmamanagementprocessen. Deze methodologie is gericht op het succes van de klantimplementatie, in plaats van op een softwarerelease die interne of willekeurige doelen bereikt. Implementatie en productontwikkeling worden beheerd via een Program Management Office.
 • Kwaliteit zorgt ervoor dat de software wordt vrijgegeven en ondersteund volgens de goede praktijken van Commercial Off-the-Shelf (COTS) met unit-, systeem-, stress- en regressietests. Kwaliteit is geïntegreerd met implementatie waarbij FreeBalance test op basis van klantomgevingen.
A-13+qM
 • Vertragingen bij de uitvoering, omdat de huidige en toekomstige processen worden gedocumenteerd en geanalyseerd, in plaats van demonstraties en workshops te gebruiken om prototypes te creëren.
 • Naleving van de contactbepalingen richt zich op voorstellen en contractbepalingen, in plaats van op wat echt nodig is
 • Elke nieuwe behoefte die tijdens het watervalproces wordt vastgesteld, vereist wijzigingsopdrachten en hogere kosten.
 • Functionaliteit is verankerd op de huidige systeemmogelijkheden in plaats van toekomstige systeemmogelijkheden, waarbij verouderde en handmatige praktijken vaak niet worden vervangen.

Agile implementatiemethoden verbeteren het succes van projecten. Dit reikt verder dan technologische technieken van "lean", "design thinking" en "DevOps" tot hervorming van de overheid. "Ontwikkeling anders doen" en "Probleemgestuurde iteratieve aanpassing" (PDIA) zijn naar voren gekomen als effectieve agile technieken.

FreeBalance gebruikt een gefaseerde aanpak voor implementatie. Wij maken gebruik van de mogelijkheid om onze software te herconfigureren om referentieversies van de software te leveren, voorafgaand aan enig maatwerk.

A-i3+qM stelde FreeBalance in staat om binnen 6 maanden na aanvang van het project functionaliteit te leveren.

FreeBalance A-13+qM Iteratieve benadering
FreeBalance Iteratieve methode

Er is minder code-aanpassing nodig voor de FreeBalance Accountability Suite dan traditionele COTS-toepassingen. De focus van FreeBalance op de overheid heeft het mogelijk gemaakt software te maken die massaal geconfigureerd kan worden. Bedrijfsregels, workflow, extra velden, hulp en terminologie zijn allemaal aanpasbaar zonder enige codering. Dit betekent geen scripts, call-outs of aanpassing van de code om deze functies te ondersteunen.
De praktijk bij FreeBalance is om alle ontwikkelde aangepaste code, met uitzondering van codering voor rapporten of aangepaste interfaces, in de productcodebasis te plaatsen, zodat deze volledig wordt ondersteund. Dit elimineert ook de kosten van software-upgrades door het verminderen van verweesde code die moet worden onderhouden.

FreeBalance gebruikt workshops en storyboards bij de ontwikkeling van aangepaste code. Het proces verloopt als volgt:

 • Klanten worden getraind met een standaardconfiguratie zodat de productmogelijkheden worden begrepen om maatwerk te minimaliseren op basis van hoe het vorige systeem werkte door de ingebouwde configureerbare functionaliteit te analyseren.
 • Een referentieconfiguratie, zonder aanpassing van de code, wordt ontwikkeld in workshops
 • Storyboards worden gebruikt om nieuwe productfunctionaliteit gemakkelijk te begrijpen
 • Er is een reeks validatiepunten vanaf het storyboard tot en met het testen van de gebruikersacceptatie.

Deze agile aanpak versnelt de ontwikkeling en implementatie in vergelijking met de watervalaanpak.

Legacy-aanpak
FreeBalance A-13+qM Versnelde aanpak


Wij hebben geconstateerd dat de traditionele watervalaanpak, waarbij alle huidige functies, de nieuwe functies en de kloof volledig worden gedocumenteerd, de ontwikkeling op maat aanzienlijk vertraagt. Voor ambtenaren is het moeilijk om gedetailleerde technische specificaties te begrijpen. Het komt vaak voor dat specificaties worden goedgekeurd om vervolgens te ontdekken dat het resulterende maatwerk niet aan de doelstellingen voldoet. Storyboards zijn doeltreffender. 
Het specifieke proces van code-aanpassing namens klanten wordt in het volgende schema weergegeven:

A-13+qM Ontwikkelingsproces op maat

4. Postmoderne overheidsspecifieke software

Overheidsontwerp

In tegenstelling tot de meeste bedrijfssoftware is de FreeBalance Accountability Suiteis vanaf nul herschreven om de laatste technologische ontwikkelingen te weerspiegelen. In het bijzonder werd de Suite ontworpen om massaal geconfigureerd te worden, met behulp van vele no-code technieken. Dit is wat bekend is geworden als "postmodern" bedrijfssoftware.
De FreeBalance Verantwoordingsplatform, de onderliggende technologie voor toepassingen van de FreeBalance Accountability Suite, is ontworpen voor massale configuratie.

A configuratie-aanpak vermindert de tijd die nodig is om software aan te passen aan de behoeften van de klant, en maakt toekomstige hervorming of "progressieve activering" mogelijk. De configuratiegebieden zijn uniek in de bedrijfssoftware-industrie:

 • Alle bedrijfsregels zijn geparametriseerd, alle bedrijfsobjecten hebben parameters
 • Workflow wordt geconfigureerd zonder code
 • Aanvullende velden en tabellen worden geconfigureerd
 • Taal en terminologie worden geconfigureerd, zodat alle termen worden aangepast aan de overheidsterminologie.
 • Documentatie en hulp wordt geconfigureerd in een content management systeem
Configuratie vs. aanpassing

Veel leveranciers van bedrijfssoftware beweren "postmodern" configureerbaarheid voor on-premises en cloud implementaties. Deze leveranciers beweren vaak dat scripting en call-outs "configuratie" zijn. Dit is aanpassing van de code.

Natuurlijk is de meeste COTS-software, zoals ERP, oorspronkelijk ontworpen voor het bedrijfsleven en uitgebreid naar andere bedrijfstakken. Deze toepassingen hebben beperkte configuratiemogelijkheden voor overheidsbehoeften. FreeBalance software is uitsluitend geschreven voor de overheid. Dit maakt het mogelijk om GRP massaal te configureren.

Financieel duurzame overheidsimplementaties

FreeBalance bereikt lagere GRP kosten door methodologie, configuratie, verbintenisen technologie. Is dit genoeg?

FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

Een van de doelstellingen van FreeBalance is manieren te vinden om de TCO verder te verlagen. Prijsvoorstellen voor 5-jarige implementaties in meerdere fasen omvatten niet alle kosten. De financiële duurzaamheid Het voordeel wordt nog groter wanneer kostenelementen die niet in overheidsaanbestedingen zijn opgenomen, worden geëvalueerd:

 • Onderhouds- en upgradekosten, met inbegrip van de behoefte aan extra advies
 • Capaciteitskosten op basis van productcomplexiteit, inclusief kosten voor fouten
 • Kosten voor personeelsbehoud
 • Kosten van softwareveranderingen ter ondersteuning van toekomstige hervormingen
FreeBalance TCO

 Meer lezen

Onderwerpen

Neem contact op met