Wat is de kern van veerkracht van een land? class=

Wat is het hart van de veerkracht van een land?

Wat kunnen we leren van de 'wake-up calls' op het gebied van veerkracht: pandemieën, natuurrampen, oorlogen, voedselonzekerheid en klimaatrisico's? Ten eerste is de term "veerkracht" top-of-mind geworden onder regeringsleiders.

Dit is de eerste van drie postings over veerkracht en beheer van overheidsfinanciën:

 1. Wat is de kern van de veerkracht van het land?
 2. Waarom is Public Financial Management het brein van veerkracht?
 3. Hoe kunnen regeringen de veerkracht van landen veranderen?

Wat bedoelen leiders met "veerkracht"?

Veerkrachtconcepten zijn onder andere:

 • Klimaatbestendigheid: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en "beter terugbouwen
 • Veerkracht bij natuurrampen: paraatheid voor noodsituaties en snelle reactie
 • Financiële veerkracht van de overheid: anticyclische uitgaven, begrotingsruimte en vroegtijdige waarschuwing voor opkomende begrotingscrises
 • Weerbaarheid van de financiële sector: hefboomwerking en dekking van het financiële systeem
 • Cyberweerbaarheid: mogelijkheden voor hacken, redundantie van infrastructuur en cyberaanvallen
 • Welzijn veerkracht: armoedebestrijding, integratie en sociale cohesie

Als we opgemerkt begin 2021 is het een VUCA-wereld: volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Dat betekent niet volledig onvoorspelbaar: iets waar we niet op kunnen plannen. De pandemie was geen zwarte zwaan gebeurtenis in die zin dat gebeurtenissen van deze aard al lang zijn voorspeld.

Top mondiale risico's op korte termijn
Belangrijkste wereldwijde risico's op lange termijn

De potentiële ernst van de risico's in de komende 10 jaar is ook geanalyseerd voor 2022:

Top 10 wereldwijde risico's naar ernst

Ziehier: economische, milieu-, geopolitieke, maatschappelijke en technologische risico's. Deze categorieën komen overeen met het standaard strategische planningsconcept voor bedrijven: PESTEL (politiek, economisch, maatschappelijk, technologie, milieu, juridisch).

Veerkracht Voor wie?

Wie staat er centraal bij PESTEL en wereldwijde risico's? Het eindpunt van de veerkrachtketen? Begunstigden? En, potentiële slachtoffers of risico's?

Mensen. Burgers.

Score Wereld Geluksrapport
Wereldkaart van landen naar Wereld Geluk Rapport score, Wikimedia Commons

Burgers vormen de kern van veerkracht. We moeten het perspectief van burgers op veerkracht in aanmerking nemen. En duurzaamheid. Daarom moeten we welzijn van de burger voor beleidsprioriteiten op het gebied van veerkracht, ongeacht hoe we veerkracht definiëren. Met andere woorden, welzijn veerkracht - armoedebestrijding, inclusie en sociale cohesie:

 • Klimaatbestendigheid: mate waarin het klimaat van invloed is op de meest kwetsbare burgers voor armoedebestrijding en inclusie
 • Veerkracht bij natuurrampen: mate waarin overheden burgers kunnen helpen om de negatieve gevolgen van natuurrampen snel en effectief te boven te komen
 • Financiële veerkracht van de overheid: de mate waarin regeringen de begrotingsruimte en de efficiëntie van de overheidsfinanciën hebben om sociale bescherming en overheidsinvesteringen te bieden tijdens een begrotingscrisis
 • Weerbaarheid van de financiële sector: mate waarin financiële inclusie wordt ondersteund tijdens financiële schokken
 • Cyberweerbaarheid: mate waarin belangrijke dienstverlening aan de burger door de overheid wordt ondersteund tijdens cyberaanvallen en problemen met de digitale infrastructuur

Onderwerpen

Neem contact op met