Hoe kunnen overheden de veerkracht van landen veranderen? class=

Hoe kunnen regeringen de veerkracht van een land veranderen?

Beheer van de overheidsfinanciën "goede praktijken ondersteund door effectieve Planning van overheidsmiddelen (GRP) systemen zoals de FreeBalance Accountability Suite™ landen geholpen om pandemische uitgaven beter te beheren. Dat was de conclusie van het tweede blogartikel in deze serie:

Dit blogartikel verkent leerzame PFM-momenten van de pandemie.

Hoe de veerkracht van landen ondersteunen met goede PFM-praktijken

grafiek van PFM veerkracht
Openbaar financieel beheer voor de veerkracht van een land

Om voort te borduren op het 'PFM voor veerkracht'-concept dat in de vorige blog werd geïntroduceerd, is de begrotingscyclus biedt mogelijkheden voor veerkrachtplanning en -tracering.

1. Planning

Mensen eerst

 • Identificeer prioriteiten op het gebied van welzijn van burgers omdat veerkracht een belangrijke culturele context heeft
 • Identificeer meer kwetsbare bevolkingsgroepen die meer steun nodig hebben in het geval van een ramp
 • Programmabudgetteringsconcepten gebruiken om nationale prioriteiten te koppelen aan organisatorische overheidsplannen met uitgaven per doel en locatie.

Beleid

Voorspelling

 • Analyseren van landenrisico's, gebruikmakend van de lens van het jaarlijkse Global Risk Report, en analyseren van trends
 • Gebruik maken van scenario "wat als" analyse tijdens budgetplanning
 • Maak modellen voor deze scenario's die potentiële doorwerkingseffecten in inkomsten en uitgaven laten zien die snel kunnen worden benut tijdens de implementatie van de begroting.

2. Budgettering

Prioriteiten

 • Ervoor zorgen dat het uitgavenplan van de organisatie is afgestemd op de nationale doelen, met name voor openbare en sociale investeringen
 • Gebruikmaken van prioritering en veranderingen in prioriteiten om uitgaven voor programma's met een lage prioriteit te verhogen, verlagen of elimineren
 • Implementeer resultaatgerichte budgettering als hypothese van welke veerkrachtoutputs en -resultaten kunnen worden bereikt, te beginnen met belangrijke prioritaire sectoren zoals gezondheid of klimaatadaptatie

3. Implementatie

Openbare Financiën

 • Waar nodig noodfondsen inzetten
 • Vroegtijdig waarschuwen voor uitgaven en inkomsten om potentiële budgettaire druk te voorspellen
 • Gebruikmaken van scenario's die tijdens de planning zijn ontwikkeld, met behulp van actuele informatie, om potentiële gevolgen opnieuw te voorspellen
 • Creëer bestuurlijke en ministeriële dashboards en waarschuwingen ter ondersteuning van analyse op basis van uitzonderingen
 • Middelen opnieuw toewijzen en controles aanpassen
 • Geautomatiseerde fiscale transparantie

4. Resultaten

Prestaties

Prestaties zijn bij de overheid moeilijker te managen dan in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben een bottom line om te begrijpen of prestatiemetingen relevant zijn. Met andere woorden, een resultaatmeting in de particuliere sector zoals klanttevredenheid of opzegpercentage kan direct in verband worden gebracht met winst of verlies. Ondertussen richten overheden zich op outputs en resultaten. Overheden worden geconfronteerd met het dilemma welk resultaat ze moeten meten en of doelen relevant zijn.

Grafiek van prestatiebeheer door de overheid
Beheer van overheidsprestaties

Effectief prestatiebeheer van de overheid verbetert de planning en budgettering - zoals voorzien in de FreeBalance Accountability Suite™.

Beheer van overheidsprestaties

Belangrijkste lessen over prestatiebeheer bij de overheid

De Wereldbank een Raamwerk voor rampenbestendig en responsief beheer van overheidsfinanciën bestaande uit acht pijlers. Dit is een belangrijk inzicht in veerkracht dat niet alleen bij rampen kan worden toegepast, maar ook bij andere fiscale risico's. Deze pijlers vormen de basis voor hervorming en transformatie van het beheer van overheidsfinanciën.

Technische PFM-lessen

Prestatiebegroting

De ondersteuning voor programmabudgettering was zonder twijfel de belangrijkste les die we hebben geleerd. Prestatiebudgettering stelt overheden in staat om:

 • Ondersteunen van het traceren van uitgaven per doel in alle ministeries, departementen en agentschappen (MDA's) van de overheid. zoals gezondheidsuitgaven, kosten per eenheid, winnende bieders, locaties, gebruik
 • De belangrijkste hervorming vertegenwoordigen om prioriteiten te plannen en te volgen, waaronder veerkracht en de SDG's
 • Ondersteuning van tussentijdse koppelingen met outputs
 • Vormen de basis voor prestatiemanagement omdat resultaten voortkomen uit de activiteiten van veel programma's

Prestatiebudgettering ondersteunt effectieve planning voor rampenrisicobeheer (DRR-PFM-pijler 3) en op rampen geïnformeerde overheidsinvesteringen en vermogensbeheer (DRR-PFM-pijler 4) ter ondersteuning van institutionele regelingen (DRR-PFM-pijler 1).

Transformatie

Volwassenheid van overheidssystemen

Tijdens de pandemie namen overheden digitale technologieën over om de automatisering te vergroten. Deze digitalisering hielp de dienstverlening te verbeteren, maar was niet noodzakelijkerwijs digitale transformatie. Dat komt omdat digitale transformatie gaat over het heroverwegen van processen op basis van de mogelijkheden van digitale technologie. De pandemische les is dat er effectieve "noordelijke sterren" voor overheidsprestaties zijn om rekening mee te houden:

Deze transformatieaanpak sluit aan bij de basis van Wereldbank DRR-PFM, pijler 8, sociale integratie. Zoals beschreven in de Wereldbank blogbericht:

Wees inclusief: Overheden kunnen de behoeften van verschillende segmenten van de bevolking vaststellen en deze behoeften aanpakken in plannen, begrotingen en de uitvoering van programma's als reactie op rampen. Het verzamelen en analyseren van uitgesplitste gegevens speelt een sleutelrol bij het begrijpen van hiaten in sociale inclusie en het onderbouwen van het beleidsontwerp."

Een goed uitgevoerde digitale transformatie heeft een groot potentieel om inclusie bevorderen en sociale gelijkheid.

Technologie

grafische weergave van fiscale interoperabiliteit in de gehele begrotingscyclus van de overheid
Fiscale interoperabiliteit in de gehele begrotingscyclus van de overheid

Klanten van FreeBalance konden de configureerbaarheid in Planning van overheidsmiddelen (GRP)-technologie om te reageren op de volatiliteit van de belastingdruk. De behoefte aan interoperabiliteit tussen alle financiële systemen van de overheid is een belangrijkere les op het gebied van veerkracht. Interoperabiliteit:

 • Maakt effectieve besluitvorming mogelijk via een "single version of the truth" met consistente metadata in applicaties
 • Zorgt ervoor dat vastleggingscontroles en scheiding van taken consistent zijn voor alle applicaties
 • Automatiseert elektronische transparantie voor budgetten, aanbestedingen, belastingadministratie, overheidsinvesteringen, salarissen, aanwervingen
FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

Effectieve technologie is afgestemd op Wereldbank DRR-PFM:

 • Pijler 2: veerkrachtige informatiesystemen en dossiers
 • Pijler 5 budgetbeheer, -controles en -rapportage
 • Pijler 6 rampresponsieve overheidsopdrachten

Transparantie

grafiek van overheidstransparantie en prestatieautomatisering
Overheid transparantie en prestatieautomatisering

Er waren weinig voorbeelden van goede pandemische communicatie door regeringen. Veel ambtenaren probeerden assertief te communiceren in een staat van onzekerheid. Dit leidde tot wantrouwen tegenover corruptie en een verminderd vertrouwen in de overheid. Fiscale transparantie toont vooruitgang wanneer er vooruitgang is. Bijvoorbeeld, fiscale transparantie in de hele toeleveringsketen kan worden geautomatiseerd met geïntegreerde GVK-systemen:

 • Transparante budgetplanning: Bestedings- en inkoopplannen in jaarlijkse begrotingen die vastleggingscontroles vormen
 • Transparante uitvoering van de begroting: Wijzigingen in controles, gebruik van onvoorziene uitgaven, aanvullende begrotingen, kredietoverschrijvingen en budgetoverschrijvingen
 • Transparante overnameeProcurement, vaste activa, inventaris, verbruiksoutputs
 • Transparante uitgavensociale programma's, salarissen, overuren, operationele kosten naast aankopen
 • Controlefinanciële, nalevings- en prestatieaudits om PFM-processen te verbeteren

Effectieve transparantie sluit aan bij Wereldbank DRR-PFM:

 • Pijler 2: veerkrachtige informatiesystemen en dossiers transparantie automatiseren
 • Pijler 5 budgetbeheer, -controles en -rapportage transparantie automatiseren rapportage
 • Pijler 6 rampresponsieve overheidsopdrachten voor transparante e-aanbesteding
 • Pijler 7 ramp responsieve audit en oversight

Vertrouwen

Verbeteringen in technisch beheer, technologie, transparantie en beleidsverandering leiden allemaal tot meer vertrouwen en sociale cohesie:

 • Bestedingsacties zijn zichtbaar en klaar voor overzicht
 • Prioriteiten zijn goed geformuleerd
 • Fiscale informatie is minder onderhevig aan manipulatie, actueler en nauwkeuriger
 • De output en resultaten van de dienstverlening worden verbeterd, met name voor sociale en overheidsinvesteringen.

Met andere woorden, transparante overheden die uitstekende diensten leveren aan burgers genieten meer vertrouwen.

Hoe kunnen overheden het beheer van overheidsfinanciën verbeteren om veerkracht te bereiken?

Kort antwoord: modernisering ministerie van financiën

Moderne ministeries van Financiën, Economie en Planning leveren diensten op het gebied van beleid en risicobeheer. Deze ministeries evalueren MDA-voorstellen door middel van scenarioanalyse. Routinematige financiële taken worden gedecentraliseerd om zich te richten op een zinvolle integratie van de begroting met de prioriteiten van de overheid.

Kenmerken van effectieve moderne ministeries van Financiën zijn onder andere:

 • Effectief gebruikmaken van technologie
 • Standaard voor transparante fiscale informatie
 • Focus van bbp-groei naar veerkracht en sociale cohesie
 • Risicoplanning, bewaking en evaluatie gebruiken
 • Overleg met MDA's om nationale ontwikkelingsstrategieën beter te realiseren

Als PFM-specialist levert FreeBalance adviesdiensten aan alle overheden, ongeacht de financiële software die ze gebruiken. De FreeBalance Moderne bediening maakt deel uit van de A-i3+qM methodologie dat transformatie inhoudt:

 • Organisatieverandering beheren
 • Ontwikkelingsbeleid opstellen
 • Overheidsbeleid ontwikkelen
 • Ontwikkeling van nationale ontwikkelingsstrategieën
 • Steun coördineren met donoren
 • Opbouw van kennis en capaciteit bij de overheid
 • Processen en systemen decentraliseren
 • Hervorming en modernisering beheren
 • Business process engineering
 • Overheidsprocessen automatiseren
 • Steun voor fiscale transparantie van de overheid
 • Prestatiemetingen ontwikkelen
 • Uitvoering van een meerjarenbegroting
 • Toezicht op kasmiddelen, schulden, inkomsten, uitgaven, activa, investeringen

Om met een deskundige op het gebied van openbaar financieel beheer te spreken, gelieve in contact komenh.

Onderwerpen

Neem contact op met