2018 FreeBalance Minister's Round Table en FreeBalance International Steering Committee Synopsis class=

2018 FreeBalance Minister's Round Table en FreeBalance International Steering Committee Synopsis

2018 FreeBalance Minister's Round Table (FMRT)

De tweejaarlijkse FMRT-bijeenkomst van 2018 in Miami bood inzicht in het benutten van digitale technologische innovatie om de Sustainable Development Goals (SDG's) en strategische nationale doelstellingen te bereiken. Deze vijfde Ronde Tafel richtte zich op innovatieve methoden om de SDG's te bereiken op basis van de landencontext.
Sprekers bespraken ideeën variërend van goed bestuur in de 21e eeuw tot het belang van medelevend leiderschap voor een duurzame toekomst. Deskundigen uit verschillende vakgebieden namen deel aan de bijeenkomst voor een intensieve dialoog met ministers van FreeBalance-klanten, waaronder Lord Richard Layard, Dr. Tal Ben-Shaharen Dr. Isaac Prilleltensky.

2018 FreeBalance Internationale Stuurgroep (FISC)

FISC-workshops en routekaarten
De 2018 FreeBalance Internationale Stuurgroep (FISC) verwelkomde 26 ambtenaren uit landen waar FreeBalance overheidsklanten heeft. FISC, een jaarlijkse bijeenkomst, is cruciaal voor de klantgerichte methoden van FreeBalance. Deze overheidsklanten passen de FreeBalance product- en dienstenroadmap elk jaar. In tegenstelling tot oudere roadmap-modellen die gebaseerd zijn op projecties van 5 tot 10 jaar, past FreeBalance zich aan de vraag van de klant aan met een roadmap van 2 jaar. De langetermijn roadmap omvat de gehele Onderdeel Kaart van het beheer van de overheidsfinanciën.
Onderdeel Kaart van het beheer van de overheidsfinanciën
FISC 2018 in Miami maakte gebruik van lezingen en workshops om te onderzoeken hoe de inzet van Public Financial Management (PFM) bijdraagt aan het bereiken van de SDG's. Dit omvatte:

H20 - Happy 20 Government

H20 - Happy 20 Government
2018 was een baanbrekend jaar voor de H20 door vertegenwoordigers uit meer dan 40 landen te ontvangen. Toonaangevende academici en onderzoekers op het gebied van burgerwelzijn waren aanwezig. Miami Dade College Presidenty, Dr. Eduardo Padron, de 2016 ontvanger van de Presidential Medal of Freedom, gastheer van de conferentie.
De H20 2018 bestond uit een dialoog tussen regeringsleiders, economen, academici, activisten en onderzoekers uit de hele wereld. Dit helpt bij het kruisbestuiven van ideeën over maatschappelijk en nationaal welzijn. Onderwerpen waren onder meer:

  • Belang van welzijn voor leraren en leerlingen om de onderwijsresultaten te verbeteren
  • Methoden om de nationale welzijnsindexen te verhogen
  • Hoge Return on Investment (ROI) voor initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid
  • Economie van geluk en welzijn

Onderwerpen

Neem contact op met