Hoe kan de digitale transformatie van overheidsfinanciën crisisrespons mogelijk maken? class=

Hoe kan de digitale transformatie van overheidsfinanciën crisisrespons mogelijk maken?

Lessen uit de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank

FreeBalance's Beheer van de overheidsfinanciën experts zijn goed thuis in het ondersteunen van overheden bij het beheren van onverwachte begrotingssituaties. In de afgelopen bijna 40 jaar hebben we goede praktijken verzameld van onze overheidsklanten en de internationale gemeenschap en deze ingebouwd in onze manier van werken.

We hebben eerder geschreven over de rol van PFM in reactie op pandemische crisisen FreeBalance heeft ook een gespecialiseerde adviesdienst om regeringen in staat te stellen budgettaire uitdagingen in verband met crises het hoofd te bieden.

De recente jaarlijkse bijeenkomst van het IMF en de Wereldbank in Marokko bood ons de gelegenheid om na te denken over crisisrespons en de rol van digitale transformatie. Hier zijn enkele van onze belangrijkste conclusies uit de discussies.

Wat hebben we geleerd over crisisrespons?

In een notendop: overheden moeten de veerkracht van hun overheidsfinanciën vergroten.

De discussie over het voorbereiden op crises leidde tot de vraag "is crisis eigenlijk het nieuwe normaal?", wat betekent dat we altijd klaar moeten zijn voor een economische schok. Alleen door een voortdurende veerkracht kan de overheid de effecten van toekomstige crises verzachten, vooral in dit tijdperk van "polycrises", met groeiende staatsschuld.

Welke lessen hebben we geleerd?

1. Crises zijn geen verrassing. Voortbouwend op het idee dat crisisrespons het nieuwe normaal is, moeten overheden klaar zijn voor het onverwachte en er niet door worden verrast.

2. De intensiteit van crises, hun impact en de kosten nemen toe. Dit is vooral duidelijk bij klimaatgerelateerde crises en wordt nog verergerd door de toenemende kwetsbaarheid als gevolg van oorlog of geweld.

3. Crises zijn steeds meer met elkaar verweven: geweld, burgerlijke onrust, klimaatverandering, economische schokken en nog veel meer creëren een 'poly-crisis'. Oplossingen moeten gericht zijn op een breed scala aan oorzaken om maximaal effect te sorteren.

4. Regeringen, de internationale gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld moeten samenwerken als we de uitdagingen van deze poly-crisis het hoofd willen bieden. Samenwerking tussen landen is bijzonder belangrijk en de kloof tussen de industrieën moet worden gedicht om echte samenwerking mogelijk te maken.

5. Fiscale veerkracht verzacht crises. Door tijd en moeite te investeren in het opbouwen van effectieve processen voor het beheer van de overheidsfinanciën en prioriteit te geven aan goed bestuur, kunnen overheden een buffer vormen voor de meest extreme gevolgen van crises.

Hoe kan de digitale transformatie van Public Financial Management (PFM) veerkracht opbouwen?

De essentie: Het opbouwen van financiële veerkracht vereist een multidimensionale en geïntegreerde aanpak.

Hoe maakt de digitale transformatie van het beheer van overheidsfinanciën, in plaats van het traditionele beheer van overheidsfinanciën in silo's, fiscale veerkracht mogelijk?

Fiscale silo's met tegenstrijdige metadata voorzien besluitvormers niet van nauwkeurige, tijdige en volledige gegevens. terwijl digitaal getransformeerd PFM ondersteunt volledige interoperabiliteit tussen systemen en toegang tot externe informatie om de toewijzing van uitgaven te verbeteren, en vroegtijdige waarschuwing met visualisatie, big data analytics, data science en managementwaarschuwingen. Digitaal getransformeerde ministeries van Financiën beschikken over datageletterdheid om op feiten gebaseerde beslissingen mogelijk te maken.

Alleen door interoperabiliteit kunnen multidimensionale problemen en kansen worden aangepakt. Dit voedt een prestatiegerichtheid van input en uitgaven naar resultaten. En interoperabiliteit maakt het mogelijk om de hele begrotingscyclus te volgen, van beleid via budgettering, uitgaven, inkoop, menselijk kapitaal etc. tot deze resultaten - en dit alles automatisch met inachtneming van controles en fiscale regels.

Wat houdt onze crisisdienst in?

Onze Crisisondersteuning diensten zijn ontworpen om:

  • Ondersteuning van de herverdeling van uitgaven door middel van classificatie en procesverbeteringen
  • Controles optimaliseren om uitgaven met prioriteit mogelijk te maken, zodat audits eenvoudig kunnen worden uitgevoerd en minder belangrijke uitgaven kunnen worden gereduceerd door aanpassingen in de workflow
  • Verbetering van tracking, prognoses en transparantie door integratie van actuele gegevens in informatiesystemen.

Voor meer informatie over crisisondersteuning en hoe FreeBalance uw organisatie kan ondersteunen bij het opbouwen van veerkracht, neem contact op met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met