Hoe FreeBalance implementaties in stand houden class=

Hoe FreeBalance implementaties te ondersteunen

FreeBalance Lead-Assist-Guide (FLAG) kennisoverdracht

FreeBalance Lead-Assist-Guide (FLAG) is een praktische en logische aanpak voor kennisoverdracht, ontworpen om capaciteitsopbouw ook na de oorspronkelijke projecttijdlijnen te ondersteunen. De aanpak is ontwikkeld op basis van drie decennia ervaring met capaciteitsopbouw in landen met een zeer lage tot zeer hoge menselijke capaciteit.

FLAG combineert formele en informatiemodaliteiten voor capaciteitsopbouw die zijn afgestemd op de behoeften van ambtenaren en die betrekking hebben op functionaliteiten in het hele land. PFM-componentenkaart. FLAG wordt gecombineerd met Analyseren, Ontwerpen, Ontwikkelen, Implementeren en Evalueren (ADDIE) model voor training geleidelijke activering afgestemd op overheidsprocessen, -procedures en -praktijken. 

Lood

Doel

Projectmedewerkers van de overheid mondiger maken door:

 • FreeBalance-producttraining ter ondersteuning van een effectief implementatieontwerp
 • A-i3+qM methodologie training om het succes van projecten te verbeteren, 

De effectiviteit van de training van projectmedewerkers evalueren om het ontwerp en de ontwikkeling van gebruikers- en technologietraining te onderbouwen.

Benadering

Capaciteitsopbouw wordt voornamelijk verzorgd door FreeBalance

 • AnalyserenBepalen van succesfactoren voor capaciteitsopbouw, capaciteit van overheidsprojectteams, leermethoden die de voorkeur genieten en PFM-processen.
 • OntwerpIdentificeren van modaliteiten voor capaciteitsopbouw en benodigde FreeBalance-cursusmateriaal met behulp van ontwerpworkshops.
 • Ontwikkel: cursusmateriaal bijwerken voor overheidscontext, workshops en lessen plannen die voornamelijk gericht zijn op projectteams
 • Implementeer: openbare financiën en domeinworkshops met product-, technologie- en procescursussen aangevuld met leesmateriaal
 • EvalueerFeedback van overheidsprojectteam, aanvullende sessies voor capaciteitsopbouw, met inzicht in volledige training

Assist

Doel

Capaciteit van de overheid opbouwen door:

 • Gebruikers- en technologietraining op maat
 • Train de trainer (TTT)

Benadering

Capaciteitsopbouw wordt voornamelijk verzorgd door projectmedewerkers van de overheid met hulp van FreeBalance

 • AnalyserenIdentificeren van trainersmogelijkheden en extra capaciteitsbehoeften zoals aangepaste hulp, aangepaste documentatie, beleids- en procedurehandleidingen.
 • Ontwerp: ontwerpvereisten bijwerken vanuit de hoofdaanpak, wijzigingen in de productconfiguratie identificeren
 • Ontwikkel: bijwerken en aanpassen van FreeBalance-cursusmateriaal gebruikt in de leadfase met TTT-focus
 • Implementeer: FreeBalance verzorgt TTT-training en houdt toezicht op de eerste reeks cursussen die door overheidstrainers worden gegeven.
 • Evalueer: enquêtes onder trainers en gebruikers, met aanbevolen verbeteringen

Gids

Doel

Regeringen helpen om geleidelijk de FreeBalance Accountability Suite door de capaciteitsopbouw af te stemmen op de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën.

Hervormingsprojecten voor het beheer van overheidsfinanciën worden vaak in meerdere fasen uitgevoerd:

 • Modernisering van processen
 • Fiscale transparantie
 • Fiscale decentralisatie
 • Extra functionaliteit

Fasen van hervorming van het beheer van overheidsfinanciën worden vaak toegevoegd nadat de eerste contacten voor 3 tot 5 jaar zijn gelegd. Hervorming en modernisering worden in de FreeBalance Accountability Suite ondersteund door middel van low-code en no-code configuratie.

De gidsfase stelt overheden in staat om zelfvoorzienend te worden door:

 • Updates ontwikkeling vaardigheden
 • Capaciteitsopbouw
 • FreeBalance capaciteitsopbouw als uitzondering

Benadering

Capaciteitsopbouw wordt verzorgd door overheidspersoneel met eventueel benodigde ondersteuning van FreeBalance adviesdienstenen de nodige ontwikkeling van geavanceerde vaardigheden via de FreeBalance Academie.

 • AnalyserenIdentificeren van aanvullende trainingsbehoeften, inclusief naast producttraining, met training en mentormodaliteiten.
 • Ontwerp: configuraties bijwerken, focus op training van power users
 • Ontwikkel: cursusmateriaal bijwerken voor overheidscontext, workshops en lessen plannen
 • Implementeervoornamelijk verzorgd door overheidstrainers aangevuld met speciale workshops, online cursussen en sessies met derden
 • Evalueerevaluatie-enquêtes, standaard cursusmateriaal bijwerken

Om meer te weten te komen over hoe de FLAG-aanpak de behoeften van uw organisatie kan ondersteunen, neem contact op met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met