Hoe uw informatiesystemen voor openbaar financieel beheer te versterken class=

Hoe uw informatiesystemen voor openbaar financieel beheer te versterken

Technologie voor de planning van overheidsmiddelen evalueren om de resultaten van het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren

Wat echt nodig is voor de doeltreffendheid van de planning van overheidsmiddelen? Informatietechnologie ter ondersteuning van PFM:

 • Fiscale transparantie via rapportage en begrotingsportalen 
 • Functionele volledigheid gedurende de gehele begrotingscyclus 
 • Niet-functionele capaciteiten zoals betrouwbaarheid, bruikbaarheid en prestaties 
 • Interoperabiliteit, of naadloze integratie, tussen alle GRP-systemen en subsystemen. 
 • Robuuste ICT-praktijken  

Dienst empowerment GRP - Praktische PFM & GRP beoordelingHet goede nieuws voor de overheid is de beschikbaarheid van de FreeBalance GRP Empowerment adviesdienst voor elke overheid:

 • Identificeert mogelijkheden voor verbetering van het beheer van de overheidsfinanciën en het beleid inzake overheidsfinanciën  
 • Brengt risico's aan het licht die moeten worden beperkt 
 • Analyseert de maturiteit van de capaciteit en de mogelijkheden om de capaciteit en de procedures te verbeteren 
 • Stemt de ICT-ondersteuning af op de hervormingsplannen voor het beheer van de overheidsfinanciën en verbetert de PEFA-ratings (Public Expenditure and Financial Accountability). 

Kansen- en risicomatrix: GRP
In tegenstelling tot traditionele PFM diagnostische instrumenten, analyseert deze dienst diepgaand de technologie. Vanuit het PFM perspectief.
Een alternatieve kijk is dat diagnostiek "technologieneutraal" moet zijn. Ons standpunt vertoont enkele genuanceerde verschillen. Wij vinden dat diagnostiek "technologieneutraal" moet zijn, maar niet "technologie agnostisch":

 • In hoeverre kunnen zij worden aangepast aan de toekomstige behoeften op het gebied van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën? 
 • Hoe modern & welke risico's zijn verbonden aan het gebruik van legacy ICT? 
 • Hoe open om apparatuur, middleware en database keuze te bieden? 
 • Hoe interoperabel kunnen beslissingsdashboards en transparantieportalen worden geautomatiseerd? 
 • Hoe duur in onderhoud en ondersteuning? 

Risicoprofiel: GRP
Als sociale onderneming met de missie om PFM wereldwijd te verbeteren, geloven wij in het benutten van overheidsinvesteringen. Wij zullen niet aanbevelen bestaande software te vervangen door de FreeBalance Accountability Suite.
Bijdrage voor goed bestuur: GRP
Wat is er anders?  Ons inzicht in de interoperabiliteit die nodig is voor een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën in alle systemen:

 • Beheer van metadata, met name de ondersteuning van begrotingsclassificaties 
 • Consistente begrotings- en vastleggingscontroles, inclusief scheiding van functies 
 • Organisatiestructuren voor activa, goedkeuringen en aan ambtenaren toegewezen verantwoordelijkheden 
 • prestatiebeheer voor het rendement van aanbestedingen en de doeltreffendheid van overheidsdiensten gekoppeld aan nationale ontwikkelingsstrategieën 
 • Goede praktijken inzake interface en integratie

Logische Integratie Heat Map: GRP
Diepere duiken
Success Blueprint post van 2018  met een beschrijving van de bijbehorende diensten:

 • Contexten van landen, regeringen, projecten en verkopers
 • Risico- en succesdiagnostiek (gedeeld met de Dienst empowerment GRP)
 • Implementatie levenscyclus
 • Checklist Agile vs. Watervalproces

Bestuurskader post van 2013 de beschrijving van het kader dat heeft geleid tot de GRP Empowerment Service

 • GVK technologie gebruikt om financiële functies bij de overheid te automatiseren
 • biedt een set van gereedschap: controles, front-office, besluitvorming
 • die gebruikt worden door instellingen waarvan de capaciteiten de doeltreffendheid kunnen verbeteren of verminderen
 • dat positieve of negatieve effecten heeft die tot uiting komen in maatregelen zoals kredietratings of corruptieperceptie
 • die worden gebruikt voor belangrijke samengestelde indicatoren zoals de World Governance Indicators
 • die, samen met andere indicatoren, bestuursresultaten zoals economische groei of onderwijsverbeteringen laten zien

Onderwerpen

Neem contact op met