Wat zijn de voordelen van digitale PFM? class=

Wat zijn de voordelen van digitale PFM?

Digitale oplossingen voor het beheer van overheidsfinanciën kunnen de efficiëntie, effectiviteit, economische waarde en rechtvaardigheid verbeteren. Dit vergroot de transparantie, bevordert goed bestuur en helpt het vertrouwen van het publiek op te bouwen.

Digitale oplossingen zijn er in vele soorten en maten. Veel zijn gericht op particuliere bedrijven (bekend als Enterprise Resource Planning tools of ERP) in plaats van gericht op Planning van overheidsmiddelen (GRP)en bestrijken de digitale evolutie van digitalisering van overheidsinformatie, via digitalisering, tot grootschalige digitale transformatie. 

Dit artikel gaat dieper in op deze drie verschillende stadia van digitale evolutie en onderzoekt de voordelen ervan voor het beheer van overheidsfinanciën.

De voordelen van digitalisering, digitalisering en digitale transformatie bij het beheer van overheidsfinanciën

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) erkent de grote impact die digitale oplossingen kunnen hebben op het beheer van overheidsfinanciën, waaronder:

  • Minder handmatige fouten en efficiëntere financiële transacties, waardoor overheidsgeld optimaal wordt gebruikt
  • Verbeterde uitgavencontrole en -monitoring met behulp van instrumenten voor budgetplanning en -toewijzing
  • Verbeterde geloofwaardigheid van het budget door toegang tot realtime en nauwkeurige financiële gegevens
  • Beter risicobeheer waardoor de overheid beter kan reageren op kwetsbaarheden.

Verschillende overheden bevinden zich in verschillende stadia van digitale evolutie, afhankelijk van de economische, sociale of politieke omstandigheden in hun land. Sommigen beginnen in de beginfase van digitale PFM, terwijl anderen klaar zijn om de sprong te wagen naar grootschalige transformatieactiviteiten. Maar ongeacht het startpunt biedt het zetten van de volgende stap in het implementeren van digitale oplossingen voor PFM grote voordelen.

De voordelen van digitalisering realiseren

Digitalisering markeert de eerste fase in de reis naar modernisering van PFM. Het gaat om de omzetting van handmatige financiële processen in digitale formaten, waardoor financiële informatie toegankelijker wordt en de nauwkeurigheid en rapportagemogelijkheden toenemen. Digitalisering kan echter onbedoeld leiden tot duplicaties in verschillende financiële processen binnen overheidsdepartementen, waardoor de impact mogelijk beperkt wordt.

Digitalisering: Stroomlijnen voor efficiëntie

Digitalisering zet de volgende stap door volledige end-to-end processen binnen PFM te automatiseren. Deze automatisering vermindert dubbel werk binnen elk financieel proces, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie in te voeren, op te slaan en te analyseren. Digitalisering biedt weliswaar een aanzienlijke verbetering ten opzichte van digitalisering, maar de effectiviteit ervan hangt af van de vraag of het consequent wordt toegepast in alle relevante overheidsafdelingen. Zonder uniforme implementatie kan duplicatie nog steeds voorkomen, waardoor complexiteit en inefficiënt gebruik van middelen in overheidsbrede analyses ontstaan.

Digitale transformatie: Maximale efficiëntie en nauwkeurigheid

Het toppunt van digitale evolutie in PFM is digitale transformatie. Het gaat om een holistische heroverweging van financiële managementprocessen, met als doel het volledige potentieel van digitale technologie te benutten. Digitale transformatie biedt het grootste potentieel om de efficiëntie en nauwkeurigheid te maximaliseren en tegelijkertijd de behoefte aan administratieve middelen en het risico op menselijke fouten te minimaliseren. Het succes van digitale transformatie hangt echter af van de consistente uitrol ervan over alle gebieden die verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer van de overheid, aangezien selectieve implementatie kan leiden tot duplicatie binnen het systeem.

Digitale hulpmiddelen voor elke fase van de budgetcyclus

FreeBalance ontwikkelde de Onderdeel Kaart van het beheer van de overheidsfinanciën (PFMCM) om het volledige scala aan financiële en bijbehorende niet-financiële functies van de overheid te beschrijven. Deze omvatten: Beheer van overheidsprestaties, Financieel beheer van de overheid, Schatkistbeheer van de overheid, Beheer van de overheidsuitgaven, Beheer van overheidsontvangstenen Beheer van het ambtenarenapparaat. Deze functies ondersteunen overheden in de hele begrotingscyclus.

Digitale hulpmiddelen voor elke fase van de begrotingscyclus

Elk onderdeel van de PFMCM kan worden verbeterd met digitale hulpmiddelen. Digitalisering van elk van deze functies via de FreeBalance Accountability SuiteTM verbetert de toegankelijkheid van informatie, nauwkeurigheid en rapportage binnen elk PFM-onderdeel. Het gebruik van FreeBalance-tools in de digitaliseringsfase kan processen automatiseren, de efficiëntie verbeteren en de invoer, opslag en analyse van gegevens stroomlijnen, waardoor dubbel werk wordt verminderd. En werken met FreeBalance om PFM te transformeren zorgt voor een revolutie in managementpraktijken, optimaliseert de efficiëntie en minimaliseert de behoefte aan administratieve middelen.

Elke fase van de reis naar digitale transformatie in het beheer van overheidsfinanciën biedt voordelen en de keuze voor de juiste aanpak hangt af van de bereidheid en het vermogen van de overheid om te veranderen. Voor sommige overheidsinstanties is digitalisering een grote stap voorwaarts, maar de kracht van digitale transformatie zit niet alleen in de automatisering, maar in het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop overheden hun overheidsfinanciën beheren, wat leidt tot effectiever bestuur en betere financiële resultaten voor burgers wereldwijd. FreeBalance heeft bijna 40 jaar ervaring in het ondersteunen van overheden bij het hervormen van hun PFM-praktijken en werkt samen met klanten om een aanpak te ontwerpen die past bij de strategische en operationele behoeften van de overheid.

Om meer te weten te komen over hoe FreeBalance uw organisatie kan ondersteunen, waar u ook bent op uw digitale reis, neem contact op met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met