HR in de publieke sector revolutioneren met digitaal ambtenarenbeheer class=

HR in de publieke sector revolutioneren met digitaal ambtenarenmanagement

In recente blogposts is besproken hoe digitale oplossingen, zoals de FreeBalance Accountability SuiteTM kunnen regeringen ondersteunen om het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren of zelfs om te vormen.

We hebben gekeken naar de mogelijkheden van digitalisering, digitalisering en digitale transformatieen hoe deze kunnen worden ingezet op het gebied van:

In dit laatste artikel van deze serie onderzoeken we hoe digitale hulpmiddelen een revolutie teweeg kunnen brengen in het beheer van overheidsdiensten.

Wat is Civil Service Management?

De Ambtenarenapparaat speelt een sleutelrol Ze helpen de overheid om het land te besturen, leveren openbare diensten en ondersteunen het beleid van de overheid. Ambtenarenmanagement, of CSM, is specifiek voor de publieke sector.

CSM is het proces van werving, selectie, training, ontwikkeling, beloning en management van werknemers in de publieke sector. Dit omvat de ontwikkeling van CSM-beleid dat overheden moet helpen hun strategische doelen te bereiken en hun personeelsbestand effectiever en efficiënter te beheren. 

Om ervoor te zorgen dat leiders optimaal gebruik kunnen maken van bekwame ambtenaren om openbare diensten te leveren, gebruiken ze een managementsysteem voor ambtenaren, zoals (CSM) Beheer van het ambtenarenapparaatonderdeel van de FreeBalance Accountability SuiteTM.

FreeBalance: Uw belangrijkste digitale CSM-partner

Ambtenarenmanagement is ingewikkelder dan het typische HR-beheer in de privésector, en HR-software voor bedrijven kan vaak niet voldoen aan de behoeften van overheden. 

De Civil Service Management software van FreeBalance (CSM) biedt een duurzame HR-oplossing voor de overheid met lagere totale eigendomskosten, snellere implementatietijden en flexibele configuratieopties.

Belangrijk is dat de digitale CSM-oplossingen van FreeBalance kunnen worden geconfigureerd om overheden te ondersteunen, of ze nu voor het eerst overstappen op digitale hulpmiddelen of klaar zijn om hun activiteiten volledig te transformeren.

Digitale definities

Laten we, voordat we dieper ingaan op de manier waarop FreeBalance (CSM) Civil Service Management overheden kan helpen waar ze zich bevinden op hun digitale reis, het onderscheid tussen digitalisering, digitalisering en digitale transformatie verduidelijken. 

 • Digitalisering houdt in dat analoge informatie wordt omgezet in digitaal formaat, waarbij in wezen wordt overgeschakeld van papieren naar elektronische records. 
 • Digitalisering gaat nog een stap verder en maakt gebruik van digitale technologieën om bestaande processen en functies te verbeteren. 
 • Digitale transformatie daarentegen is een holistische en strategische benadering waarbij de manier waarop een organisatie technologie gebruikt radicaal wordt herzien. Dit verandert de operaties en processen en vereist culturele verandering, maar resulteert in de meest significante verbeteringen van de drie.

Laten we nu eens kijken hoe FreeBalance (CSM) Civil Service Management software integreert met overheden in verschillende stadia van dit transformatietraject.

Digitalisering van managementinformatie voor ambtenaren

Het belangrijkste voordeel van digitalisering is het stroomlijnen van handmatige processen, en FreeBalance (CSM) Civil Service Management helpt bij het omzetten van papieren dossiers in digitale formaten. Voorbeelden van dossiers die gemakkelijk gedigitaliseerd kunnen worden met FreeBalance zijn onder andere:

 • loonberekeningen
 • tijdregistratie en aanwezigheid
 • databases voor personeelszaken
 • vacatures
 • opleidingsstelsels
 • prestatiebeoordelingsverslagen
 • onkostendeclaratiesystemen met beperkte of geen interoperabiliteit of boekhoudkundige integratie.

Digitalisering van het ambtenarenapparaat

Digitalisering draait om het optimaliseren van processen en het gebruik van automatisering om de operationele efficiëntie te verbeteren. Bij (CSM) Civil Service Management vertaalt dit zich naar het ondersteunen:

 • volledige standalone salarisadministratie voor de overheid
 • salarisplanning
 • kostenbeheersing
 • personeels- en pensioensystemen met enige integratie
 • sommige functies voor zelfbediening voor werknemers.

Digitale transformatie van het ambtenarenapparaat

Door processen te heroverwegen en technologie centraal te stellen, kunnen overheden innovatieve oplossingen omarmen voor een flexibel en responsief beheer van overheidsfinanciën.

FreeBalance (CSM) Civil Service Management stelt overheden in staat om:

 • salarisadministratie, personeelszaken en pensioensystemen integreren met één enkele identiteit
 • voorzie salarisplanning van budgetplanning
 • loonadministratie mogelijk maken met het financiële kernsysteem, inclusief gedeelde budgetclassificaties en organisatiestructuren
 • ondersteuning van audits op het gebied van openbaarmaking van activa, naleving en spookwerknemers
 • voorspelde wijzigingen in salaris- en beloningsstructuren
 • uitgebreide capaciteitsopbouw bieden met training, prestatiebeoordeling, opvolging en talentmanagement
 • salaris- en uitgaventransparantie automatiseren
 • interne en externe e-werving integreren met back-office systemen
 • zelfbediening van werknemers voor alle functies ondersteunen.

CSM optimaliseren met FreeBalance

FreeBalance heeft bijna 40 jaar ervaring in het helpen van overheden bij het hervormen van hun financieel beheer. We kunnen onze ervaring overal ter wereld inzetten om uw organisatie te helpen een efficiëntere, toegankelijkere en transparantere fiscale bedrijfsvoering te creëren.

Voor een persoonlijk gesprek met een van onze experts op het gebied van financieel beheer bij de overheid, neem contact op

Onderwerpen

Neem contact op met