(CSM) Civil Service Management Modules

(CSM) Modules voor het beheer van de overheidsdienst

Stelt regeringen in staat de ambtenarencyclus te beheren

Module Overzicht


De FreeBalance (CSM) Civil Service managementmodules helpen overheden om de volledige personeelscyclus voor ambtenaren te beheren, van werving tot pensionering.

(CSBM) Benefits Management

Beheer efficiënt de voordelen voor ambtenaren met de module Voordelenbeheer (CSBM).

Met de FreeBalance Benefits Management module kunnen overheden zorgen voor een tijdige en accurate uitbetaling van fondsen door het stroomlijnen van processen voor verzekeringen, bonussen, opleidingsuitkeringen en leningen.

Deze module vereenvoudigt de administratie van personeelsbeloningen, waarbij alle relevante beloningen die de overheid aan ambtenaren aanbiedt, kunnen worden aangemaakt, berekend en verwerkt als kostenposten. Hierdoor kunnen salarissen, bonussen en andere uitkeringen snel en naadloos worden uitbetaald, wat de tevredenheid van werknemers ten goede komt.

(CSCB) Capaciteitsopbouw en opleiding

Vergroot de capaciteit van de overheid met de module Capaciteitsopbouw en training van FreeBalance (CSCB).

De module Capaciteitsopbouw en Training van FreeBalance (CSBC) biedt een uitgebreide kijk op het potentieel van het personeelsbestand, ondersteunt weloverwogen besluitvorming en bouwt aan de veerkracht van de organisatie.

Trainingsprogramma's voor medewerkers bouwen capaciteit op bij de overheid. Deze module biedt belangrijke, gemakkelijk toegankelijke inzichten in personeelstraining en -ontwikkeling voor capaciteitsopbouw in de hele organisatie.

Het stroomlijnt het proces van het koesteren van talent en zorgt voor een soepele overgang van leiderschap wanneer dat nodig is, door middel van functionaliteit voor opvolgingsplanning.

(CSFD) Financiële openbaarmaking

De financiële informatie van ambtenaren effectief beheren en tegelijkertijd fiscale transparantie bevorderen.

Financiële transparantie maakt goed bestuur mogelijk, bevordert het vertrouwen van het publiek en vermindert corruptie.

Met de FreeBalance (CSFD) Financial Disclosure module kunnen overheden informatie publiceren over inkomsten, financiële verplichtingen en het vermogen van politici, hoge leiders en hun families. Dit helpt om te voldoen aan wettelijke eisen, terwijl de persoonlijke financiële informatie van ambtenaren wordt beschermd. Overheden laten hiermee aan hun burgers zien dat ze zich inzetten voor fiscale verantwoording, transparantie en openheid.

(CSMV) Civil Service Movement

Ondersteunt de beweging van werknemers door de werkcyclus.

Het behouden van goed presterende medewerkers is essentieel voor een uitstekende organisatie. De FreeBalance (CSMV) Ambtenarenmobiliteitsmodule vergemakkelijkt naadloze personeelsovergangen tijdens de hele loopbaan van medewerkers, ongeacht of ze van de ene functie of afdeling naar de andere verhuizen.

Ambtenaren kunnen gemakkelijk overstappen van de ene functie naar de andere of van de ene instelling/afdeling naar de andere met behoud van hun arbeidsverleden.

Van onboarding tot overplaatsingen en pensioneringen, deze module stroomlijnt personeelsbewegingen en verbetert de flexibiliteit van de organisatie.

(CSPA) Prestatiebeoordeling voor ambtenaren

Biedt een uitgebreid overzicht van de prestatiegeschiedenis en ontwikkelingsplannen van werknemers.

De prestatiebeoordelingsmodule van FreeBalance (CSPA) helpt bij het stimuleren van organisatorische uitmuntendheid door het werk van individuele werknemers af te stemmen op de algemene overheidsstrategie.

Individuele personeelsbeoordelingen zijn gebaseerd op specifieke controleerbare factoren (zoals roosters, beoogde werknemers, prestatiescores en evaluatiefactoren) en sjablonen om ervoor te zorgen dat de evaluaties georganiseerd en consistent zijn.

Realtime inzicht in individuele en teamprestaties maakt een flexibele, onderbouwde prestatiebeoordeling mogelijk, afgestemd op veranderende organisatiedoelen.

(CSPL) Planning van de ambtenarij

Maak effectieve planning, budgettering en prognoses voor het komende jaar mogelijk met de FreeBalance (CSPL) Civil Service Planning-module.

De FreeBalance (CSPL) Civil Service Planning module maakt efficiënte salarisplanning, budgettering, prognoses en afstemming mogelijk om operationele verbeteringen te realiseren. Dit helpt overheden om financiële duurzaamheid en strategische toewijzing van middelen te garanderen.

Met behulp van krachtige "Wat als?" prognosescenario's kunnen overheden met deze module eenvoudig maandelijkse/jaarlijkse overlopende posten berekenen, geplande en werkelijke uitgaven met elkaar in overeenstemming brengen, gegevensintegriteit waarborgen en grondige audit trail-rapporten produceren.

(CSPN) Pensioenbeheer

Naadloze pensioenadministratie voor ambtenaren.

Overheden kunnen zorgen voor een naadloze pensioenplanning voor werknemers met de module Pensioenbeheer van FreeBalance (CSPN). Deze module ondersteunt alle aspecten van pensioenadministratie en bevordert financiële zekerheid voor werknemers.

Organisaties kunnen pensioentypes en pensioencategorieën definiëren. Pensioenplannen worden vastgelegd voor elke in aanmerking komende werknemer, inclusief goedkeuringsdatum, status, informatie over de werknemer en begunstigde en het pensioenplan. Naadloze integratie met Payroll zorgt voor nauwkeurige en soepele betalingen aan gepensioneerde medewerkers.

(CSRC) Aanwerving

Stroomlijnt het hele wervingsproces, van het vinden van kandidaten tot het inwerken.

De wervingsmodule van FreeBalance (CSRC) verbetert de processen voor het werven van talent, waardoor het eenvoudig wordt om personeel aan boord te halen en werving af te stemmen op strategische overheidsdoelen.

Plaats vacatures eenvoudig online en analyseer sollicitanten efficiënt. Houd interviewgegevens en scores bij binnen de applicatie om snel de beste kandidaten te identificeren. Wanneer de kandidaat een vacature accepteert, wordt hij naadloos in het systeem geïntegreerd met alle relevante gegevens.

(CSSS) Employee Self-Service

Rust werknemers uit met volledige selfservicemogelijkheden met behulp van de FreeBalance (CSSS) Employee Self-Service-module.

Van verlofaanvragen tot reisaanvragen, deze gebruiksvriendelijke module vergroot de autonomie van werknemers, bespaart administratieve tijd en verbetert de betrokkenheid.

Medewerkers kunnen hun persoonlijke gegevens, salarisadministratie, verlofaanvragen, opleidingsinformatie en andere relevante informatie bekijken. Ze kunnen eenvoudig informatie bijwerken zonder tussenkomst van HR, indien de rechten dit toelaten. Als er goedkeuringen nodig zijn, kunnen verzoeken eenvoudig worden aangemaakt en automatisch worden verzonden naar/teruggestuurd door een goedkeurder.

(CSTA) Tijd en aanwezigheid

Beheer eenvoudig aanwezigheid, overuren, vakanties en ploegendiensten.

De FreeBalance (CSTA) module voor tijd- en aanwezigheidsbeheer houdt de dagelijkse activiteiten van werknemers bij aan de hand van de definities die zijn vastgelegd in hun individuele toewijzingsrecord. Hierdoor kunnen overheden de punctualiteit, aanwezigheid en effectiviteit van het personeel controleren en vakantieroosters beheren.

Deze module zorgt voor nauwkeurige aanwezigheidsregistraties en ondersteunt effectief personeelsbeheer. De informatie kan worden geëxporteerd voor gebruik bij salarisadministratie, facturering aan klanten of projectbeheer.

(CSTS) Reis- en verblijfkosten

Stroomlijn het reisbeheer en zorg er tegelijkertijd voor dat het overheidsbeleid wordt nageleefd.

De FreeBalance (CSTS) Reis- en Verblijfmodule vereenvoudigt het beheer van bedrijfsgerelateerde reizen van werknemers en helpt ervoor te zorgen dat de overheidsrichtlijnen en -processen voor reizen worden gevolgd.

Zakenreizen kunnen worden gecategoriseerd en geanalyseerd op type, waardoor dagvergoedingen en toeslagen eenvoudig kunnen worden berekend.

Eenvoudig en effectief beheer van claims ondersteunt snelle, consistente en transparante betalingen aan werknemers, waardoor de tevredenheid toeneemt en de naleving wordt gewaarborgd.

(CSWM) Personeelsbeheer

Creëer een centrale hub voor personeelsinformatie met de FreeBalance (CSWM) Workforce Management module.

Van functiebeschrijvingen tot beoordelingsscores, deze module beheert werknemersgegevens in één veilige, gebruiksvriendelijke tool. Eenvoudige toegang tot informatie op organisatie- en individueel medewerkersniveau ondersteunt geïnformeerde besluitvorming en vermindert administratieve tijd.

Overheden houden een uitgebreid overzicht bij van de organisatiestructuur van de ministeries, departementen en agentschappen (MDA's). Dit omvat het totale aantal en de verdeling van klassen, rangen en functies.

(CSLM) Verlofbeheer

Eenvoudig verlofrechten, toewijzingen en betalingen beheren.

Met de module Verlofbeheer van FreeBalance (CSLM) kan het verlof van korte en lange werkdagen eenvoudig worden beheerd.

De workflowconfiguratie omvat begin/einddatum van het jaar, maximaal aantal toegestane dagen en soorten (vakantie, ziekte, zwangerschap, studie enz.).

Integratie met het salarissysteem betekent dat salarisbetalingen automatisch worden bijgewerkt voor onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof.

Als een werknemer de organisatie verlaat, kan het resterende verlofrecht worden omgezet in betaald verlof. Met de verwerking van langdurig verlof worden ook de toewijzingsbestanden van werknemers bijgewerkt.

(CSDM) Disciplinair beheer

Maximaliseer de efficiëntie en naleving van HR-administratie en zorg tegelijkertijd voor een eerlijke en gestructureerde benadering van werknemersrelaties.

De FreeBalance (CSDM) Disciplinair Management module handelt disciplinaire, geschillen- en klachtenprocessen efficiënt af, stroomlijnt workflows en maakt het eenvoudig om disciplinaire acties bij te houden die van invloed kunnen zijn op betalingen aan werknemers.

Overheidsspecifieke vereisten worden moeiteloos beheerd met aanpasbare acties, formulieren en processtromen. Organisaties kunnen de veiligheid van personeelsdossiers garanderen en voldoen aan alle relevante voorschriften.

(CSPR) Loonlijst

Vereenvoudig de salarisadministratie en garandeer een accurate salarisverwerking.

Met de FreeBalance (CSPR) Loonbeheermodule kunnen overheden betalingen aan werknemers effectief en nauwkeurig beheren.

Inkomsten van werknemers, zoals basissalarissen en bonussen, kunnen eenvoudig worden geconfigureerd, berekend en uitbetaald, waarbij ervoor wordt gezorgd dat aftrekposten zoals belastingen, leningen en pensioen correct worden toegepast.

Gekoppeld aan salarisschalen, opdrachten en voordelen zorgt deze module voor een nauwkeurige en tijdige salarisverwerking, waardoor fouten tot een minimum worden beperkt en de financiële controle wordt verbeterd.

Aanvullend lezen

HR in de publieke sector revolutioneren met digitaal ambtenarenmanagement In recente blogposts hebben we besproken hoe digitale oplossingen, zoals de FreeBalance Accountability SuiteTM, overheden kunnen ondersteunen bij het verbeteren of zelfs transformeren van het beheer van overheidsfinanciën (PFM). We hebben gekeken naar de mogelijkheden van digitalisering, digitalisering en digitale transformatie, en hoe deze kunnen worden benut op het gebied van: In dit laatste artikel van deze serie ... Vervolg
Beheer van het ambtenarenapparaat Verschillen tussen ambtenarenmanagement en personeelsbeleid in de particuliere sector Deze blog bespreekt de belangrijkste verschillen tussen ambtenarenmanagement en human resources in de particuliere sector, waaronder het belang van budgetplanning, betalingsbeheer en controle op vastleggingen. Ook wordt uitgelegd waarom HR-oplossingen uit de particuliere sector ongeschikt kunnen zijn voor het beheer van overheidsdiensten en worden de overwegingen voor succes in zowel de openbare als de particuliere sector uiteengezet.
Beheer van het ambtenarenapparaat Ambtenarenbeheer - Wat werkt en wat werkt niet? In elke organisatie zijn er altijd gebieden waarop het management kan verbeteren. Het ambtenarenapparaat is niet anders - in de loop der jaren zijn overal ter wereld verschillende systemen ingevoerd in een poging de efficiëntie te verbeteren. Maar wat werkt en wat werkt niet? In deze blogpost kijken we naar enkele successen en mislukkingen van het ambtenarenapparaat om regeringen te helpen het beste systeem voor hun behoeften te kiezen.
Neem contact op met