Digitaal activeren voor algemeen welzijn en Digitaal bereiken voor veerkracht class=

Digitaal activeren voor algemeen welzijn en Digitaal bereiken voor veerkracht

Digitale resultaten van de IMF/Wereldbank-bijeenkomsten

In de afgelopen weken hebben we onze visie gedeeld op de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse bijeenkomsten in oktober van de IMF en Wereldbank. Wat zijn onze laatste gedachten?

De essentieHet gemeenschappelijke thema van de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank dit jaar was veerkrachtbedekt:
 • mensen
 • welvaart
 • planeet
 • infrastructuur
 • schuld
 • digitaal.

Hoe paste digitaal in de discussie over veerkracht?

Sommige sessies waren duidelijk gericht op digitaal. Maar zelfs de sessies die dat niet deden, hadden digitaal op de achtergrond, zoals we aangaven in onze takeaways: digitaal voor sociale ondersteuning (mensen, welvaart), overheidsinvestering (planeet, infrastructuur) en schuld. Veerkracht voor crisisrespons was de meer directe zorg voor de internationale gemeenschap.

Tijdens de discussies waren er drie grote digitale thema's:

 1. Digitaal voor bestuurvertrouwen, inclusie en Beheer van de overheidsfinanciën
 2. Digitaal voor algemeen welzijn: digitale infrastructuur en regelgeving
 3. Digitale ondersteuning: Financiering door ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI), technische bijstand en automatisering.

Welke belemmeringen bestaan er voor het ontwikkelen van veerkracht?

De belangrijkste belemmering voor landen om veerkrachtig te worden is kwetsbaarheid. Zoals de sprekers opmerkten, onstabiliteit is langdurig, grensoverschrijdend en multidimensionaal van aard.

Volgens de Wereldbank:

Tegen 2030 zal naar schatting 59 procent van de extreme armen in de wereld leven in landen die te maken hebben met FCV (fragiliteit, conflict en geweld).)

Conflicten en onstabiele situaties leiden ook tot meer gedwongen ontheemding. Medio 2022 waren wereldwijd naar schatting meer dan 100 miljoen mensen gedwongen ontheemd.

Toenemende ongelijkheid en uitsluiting voeden grieven en percepties van onrechtvaardigheid, terwijl factoren zoals klimaatverandering, migratie, illegale geldstromen, gewelddadig extremisme en slecht bestuur ook de kwetsbaarheid en conflictgevoeligheid in veel landen vergroten.

Er is een reden waarom er internationale organisaties zijn zoals de G7+ kwetsbare staten en de V20 kwetsbare staten. Het aanpakken van onstabiliteit is cruciaal voor het opbouwen van veerkrachtigere economieën en samenlevingen.

Van de Wereldbank:

De wereldwijde "polycrisis" vormt een ongekende bedreiging voor economische ontwikkeling. Om nu een veerkrachtigere, duurzamere en welvarendere toekomst voor iedereen te creëren, moeten de fundamenten van groei opnieuw worden gedefinieerd om nieuwe transnationale bedreigingen aan te pakken.

Hier zijn enkele bronnen die deze kritieke kwestie verder illustreren:

Het IMF heeft ook een video uitgebracht over Klimaatuitdagingen in kwetsbare en door conflicten getroffen staten.

Digitaal voor bestuur: Hoe bouwt digitaal aan de veerkracht van de overheid?

Digitaal maakt fiscale transparantie mogelijk, de belangrijkste bouwsteen voor de vertrouwen deugdzame cirkel.

PFM virtueuze cirkel

Digitale oplossingen verbeteren ook de efficiëntie en effectiviteit en verminderen corruptie. Het ontwerpen van effectieve dienstverlening voor rechtvaardige groei moedigt ook de naleving van belastingen aan, met als domino-effect dat er meer geld binnenkomt. Tot slot creëert het mogelijk maken van een efficiënter gebruik van financiële middelen fiscale ruimte, bevordert het de fiscale veerkracht en heeft het een direct effect op burgers.

Kortom, digitale overheidsfinanciën (uitgebreid met aanverwante GovTech-domeinen) zijn een belangrijk onderdeel van de veerkrachtpuzzel. Bekijk voor meer inzicht de opname van de sessie "Transforming Public Finance Through GovTech":

Belangrijk is dat we weten dat het hebben van robuuste digitale gegevens en weten hoe deze te interpreteren (datageletterdheid) op feiten gebaseerde beslissingen mogelijk maakt, die op hun beurt transparantie, verantwoording en vertrouwen opbouwen. En na verloop van tijd hebben we de verschuiving gezien van systemen van registratie en betrokkenheid aan deze ondersteunende intelligentiesystemen.

Digitale registratiesystemen maken ook innovatie mogelijk, zoals blockchain voor het beheer van loonsommen. En vertrouwensystemen stimuleren de eigen inbreng van landen in de ontwikkeling:

 • transparantie en verantwoordingsplicht
 • donorbereidheid voor directe begrotingssteun, met lagere transactiekosten
 • bewijs per land.

Digitaal voor algemeen welzijn: Hoe bouwt digitale infrastructuur en regelgeving veerkracht op?

Verbeteringen in de digitale infrastructuur en regelgeving helpen de inclusie te verbeteren en de digitale kloof te verkleinen. Als de ondersteunende omgeving aanwezig is, kunnen overheden laten zien dat iedereen profiteert van slimme digitale voordelen, waardoor de positieve resultaten voor burgers toenemen.

Het is belangrijk om te erkennen dat digitale infrastructuur en veerkracht van de infrastructuur overheidsinvesteringen zijn. Deze investeringen vergroten de veerkracht van de overheid en de burgers.

Digitale infrastructuur ondersteunt:

 • onderwijs en gezondheid sociale investeringsresultaten
 • Creëren van banen in de 4e Industriële Revolutie
 • kostenbesparingen voor overheid, bedrijven en burgers

Digitale ondersteuning: DFI's en digitaal: Eten DFI's hun eigen digitale hondenvoer?

Ondanks dagen van discussie en debat hebben de jaarlijkse bijeenkomsten ons toch met een aantal belangrijke vragen opgezadeld.

Hoe kunnen het IMF en de Wereldbank de besluitvorming versnellen zonder registratiesystemen te integreren met intelligentiesystemen?

Het is één ding om processen te vereenvoudigen, zoals aangekondigd door Ajay Banga, voorzitter van de Wereldbank, maar is dit genoeg voor de instellingen van Bretton Woods die GovTech financieren? Zullen het IMF en de Wereldbank digitaal transformeren en wat kan die transformatie ontsluiten?

Voor meer PFM trends en inzichten, meld je aan voor onze nieuwsbrief

.

Onderwerpen

Neem contact op met