Sequencing PFM Reform Goede praktijken class=

Opeenvolging van goede praktijken voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

En Government Resource Planning (GRP)

Doug Hadden, VP Producten

Recentelijk is de wijsheid van de opeenvolging van hervormingen in twijfel getrokken. Toch wordt deze aanpak door de meeste leden van de PFM-gemeenschap als een goede, zo niet beste, praktijk beschouwd.

De "platform"-aanpak voor de opvolging van het beheer van overheidsfinanciën is afgestemd op de unieke omstandigheden in een land.

Wat is de implicatie van de PFM-sequentie voor GRP?

Landen met een hogere HDI hebben doorgaans hogere PEFA-scores. Vooruitgang in de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën resulteert in verbeterde effectiviteit van de overheid. Capaciteitsopbouw wordt beschouwd als een eerste vereiste voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën..

Hoe kan sequencing meer een wetenschap worden?

Overheidsklanten van FreeBalance die een PEFA-beoordeling hebben ondergaan, scoren beter dan landen met een hogere HDI die geen FreeBalance-software gebruiken. FreeBalance-klanten zijn erkend voor resultaten van een ingrijpende hervorming.

Hoe maakt technologie modernisering mogelijk?

Is een technologische sprong mogelijk?

De toenemende wereldwijde mobiele penetratie verandert de dynamiek van de verantwoordingskloof in ontwikkelingslanden.

Wat zijn de stimulansen voor overheidshervorming?

Wat zijn de stimulansen voor de uitvoering van GRP?

Hoe beïnvloedt de toeleveringsketen van de technologie de hervorming?

Wat zijn goede praktijken voor de opeenvolging van PFM en GRP?

  1. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat PFM-sequencing meer een wetenschap wordt dan een kunstvorm. Beoordelingen van open gegevens en governance leveren materiaal op voor routekaarten voor sequencing.
  2. De menselijke capaciteit van de overheid is bepalend voor de dynamiek en de duurzaamheid van de hervormingen.
  3. De modernisering verloopt in de ontwikkelingslanden veel sneller dan in de ontwikkelde landen. Dit betekent dat de technologische aanpak en de uitvoeringspraktijken moeten worden afgestemd op de behoeften van het beheer van de overheidsfinanciën om de doeltreffendheid ervan te waarborgen.

Onderwerpen

Neem contact op met